Slik fungerer nettstudier

Fordelen med nettstudier er at du har fleksibilitet til å tilpasse studiene til din egen hverdag.

Stadig flere velger å studere på nett, og siden høsten 2023 har vi tilbudt de aller fleste utdanningene våre som nettstudier.

Nettstudier er studier på nett, uten krav om fysisk oppmøte til forelesninger eller klasserom. Kvaliteten på utdanningen er den samme som på campus, du fullfører på normert tid og vitnemålet du sitter igjen med etter endt utdanning er identisk.

Les mer om hvilke studier vi tilbyr på nett.

Slik fungerer nettstudier

Som nettstudent vil du ha tilgang til undervisningsplattformen vår Teams som gir deg god oversikt over hverdagen som student. Du vil finne alt av undervisningsmateriell og oppgaver på denne plattformen, og her vil du også kunne kommunisere med både medstudenter og lærere/veiledere.

Les her for å bli bedre kjent med Teams.

Undervisning

Èn gang i uken er det streaming av en totimers liveforelesning på Teams mellom kl. 18-20. I tillegg settes det opp en ekstra totimers arbeidsøkt med veileder senere i uken, der man får mulighet til å stille spørsmål og jobbe nærmere med problemstillinger og oppgaver som klassen har uttrykt at man ønsker å gå mer i dybden på. Sistnevnte arbeidsøkt er frivillig å delta på.

Resten av tiden disponerer du som det passer deg og din hverdag best. Du vil få en oversikt over det du må gjennom for perioden, med henvisning til pensumressurser, linker til videoer/podcaster, oppgaver og lignende som du kan jobbe med når det passer deg.

Siden nettstudier baserer seg på såpass stor grad av fleksibilitet, er det viktig å huske på at det som nettstudent kreves stor grad av disiplin og god planlegging for å komme seg igjennom studiet. Du får god øvelse i å arbeide selvstendig og effektivt, noe som siden vil være verdifulle egenskaper å ta med seg videre i jobb.

Fravær

Vi ønsker å lose deg vel gjennom semesteret, og har derfor satt et krav om at man ikke har mer enn 50% udokumentert fravær på nevnte liveforelesninger. (Dokumentert fravær kan være både legeattest og erklæring fra arbeidsgiver om at man må jobbe når det er forelesning).

For de gangene man eventuelt ikke har anledning til å følge nettsamlingene live – så vil man få anledning til å se forelesningen i opptak på et senere tidspunkt.

Veiledning

Selv om du studerer på nett vil du få tilgang til veiledninger etter avtale. I tillegg vil foreleserne være tilgjengelig for spørsmål under liveforelesningene, og man har mulighet for å kontakte lærerne og veiledere på Teams.

Fleksibelt: Nettstudier er praktisk for alle som av ulike årsaker ikke har anledning til å følge et ordinært undervisningsopplegg på campus.

Digitalt studentmiljø

Som nettstudent blir du en del av et digitalt klassemiljø med medstudenter i samme situasjon som deg. Vi legger til rette for samarbeid og diskusjoner på vår læringsplattform, slik at du kan ta del i et sosialt og faglig studentmiljø på nett dersom du ønsker det. Det er også lagt opp til noe gruppearbeid i løpet av studiet, som vil foregå i Teams eller andre digitale verktøy.

Obligatoriske arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen i et emne må man først bestå emnets arbeidskrav som skal leveres innen en fastsatt tidsfrist. Arbeidskrav skal forberede deg til eksamen.

Arbeidskrav er obligatorisk deltakelse eller obligatoriske arbeider, oppgaver og interne prøver som blir satt som vilkår for å gå opp til eksamen. Arbeidskrav skal ikke inngå i den avsluttende vurderingen som angis på vitnemålet. Arbeidskravene vil i likhet med undervisningen ellers, foregå digitalt på nettstudiene.

Eksamen

Eksamen foregår også digitalt på alle nettstudier og kan tas hjemmefra. Eksamener er satt opp på faste datoer i løpet av semesteret. Omfanget på eksamen varierer ut ifra emnets størrelse og lengde.

En eksamens – og administrasjonsavgift på 990,- per semester må påregnes for alle studenter.

Pensumlister

Lister over pensumressurser legges tilgjengelig i god tid før semesterstart. Pensumressurser kan være både bøker og programvare som er nødvendig for å komme gjennom studiet, og disse ressursene vil variere fra studie til studie.

Du er selv ansvarlig for å kjøpe inn de pensumressursene du trenger for å komme gjennom studiet, og kostnaden for disse dekker du selv.

Merk at det ikke er nødvendig å kjøpe alle bøkene for hele studiet på en gang, så lenge du har de ressursene som gjelder for førstkommende semester. Pensumressurser kan nemlig endre seg fra år til år, så det er ikke nødvendigvis sånn at du skal bruke samme bok som kullet før deg.

Alle utdanningene vil også benytte læringsplattformen LinkedIn Learning som som en del av undervisningen. For hver student tilkommer en kostnad for tilgang på LinkedIn Learning på 499,- per skoleår (2 semestre) når lisensen kjøpes gjennom skolen. Dette vil bli fakturert studentene ved skolestart.

Les også: Hva slags PC eller Mac bør jeg velge?

Lånekassen

Alle våre nettstudier er godkjent av Lånekassen, slik at du som nettstudent kan søke om både lån og stipend. Selv om du søker tidlig, så vil ikke vi kunne bekrefte til Lånekassen at du er student før etter at vi har registrert ditt digitale oppmøte 1. skoledag hvert semester.

Har du søkt om støtte fra Lånekassen er det svært viktig at du møter på semesterets første digitale samling.

Første utbetaling kommer altså etter skolestart. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Les mer om Lånekassen her.