Slik fungerer nettstudier

Fordelen med nettstudier er at du har fleksibilitet til å tilpasse studiene til din egen hverdag.

Stadig flere velger å studere på nett, og fra høsten 2023 tilbyr vi for første gang de aller fleste utdanningene våre som nettstudier.

Nettstudier er studier på nett, uten krav om fysisk oppmøte til forelesninger eller klasserom. Kvaliteten på utdanningen er den samme som på campus, du fullfører på normert tid og vitnemålet du sitter igjen med etter endt utdanning er identisk.

Her følger en oversikt over hvordan nettstudiene på Gokstad Akademiet vil fungere fra høsten. Med forbehold om endringer.

Les mer om hvilke studier vi tilbyr på nett.

Slik fungerer nettstudier

Som nettstudent vil du ha tilgang til en digital plattform som gir deg god oversikt over hverdagen som student. Du vil finne alt av undervisningsmateriell og oppgaver på denne plattformen, og her vil du også kunne kommunisere med både medstudenter og lærere.

Undervisning

I hvert emne er det en fast dag med streaming av en liveundervisning på ettermiddag/kveld. Her vil man også ha mulighet til å stille spørsmål til faglæreren. Disse liveundervisningene vil bli tatt opp, slik at de kan sees på et senere tidspunkt om man ikke hadde anledning til å følge undervisningen live.

Resten av tiden disponerer du som det passer deg og din hverdag best. Mye av undervisningen vil nemlig være forhåndsprodusert i form av f.eks. kortere videoer og podcaster som kan følges når du vil.

Oppstart av skoleåret blir i uke 34, og informasjon om hvilke dager det blir liveundervisning på de ulike studiene vil komme nærmere skolestart.

Siden nettstudier baserer seg på såpass stor grad av fleksibilitet, er det viktig å huske på at det som nettstudent kreves stor grad av disiplin og god planlegging for å komme seg igjennom studiet. Du får god øvelse i å arbeide selvstendig og effektivt, noe som siden vil være verdifulle egenskaper å ta med seg videre i jobb.

Veiledning

Selv om du studerer på nett vil du få tilgang til veiledninger med faglærer på gitte tidspunkter. Vi ønsker å få deg vel gjennom studiet. I tillegg vil foreleserne være tilgjengelig for spørsmål under liveundervisningene, og man har mulighet for å kontakte lærerne på Teams.

Fleksibelt: Nettstudier er praktisk for alle som av ulike årsaker ikke har anledning til å følge et ordinært undervisningsopplegg på campus.

Digitalt studentmiljø

Som nettstudent blir du en del av et digitalt klassemiljø med medstudenter i samme situasjon som deg. Vi legger til rette for samarbeid og diskusjoner på vår læringsplattform, slik at du kan ta del i et sosialt og faglig studentmiljø på nett dersom du ønsker det. Det er lagt opp til noe gruppearbeid i løpet av studiet, som vil foregå i Teams eller andre digitale verktøy.

Obligatoriske arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen i et emne må man først bestå emnets arbeidskrav som skal leveres innen en fastsatt tidsfrist. Arbeidskrav skal forberede deg til eksamen.

Arbeidskrav er obligatorisk deltakelse eller obligatoriske arbeider, oppgaver og interne prøver som blir satt som vilkår for å gå opp til eksamen. Arbeidskrav skal ikke inngå i den avsluttende vurderingen som angis på vitnemålet. Arbeidskravene vil i likhet med undervisningen ellers, foregå digitalt på nettstudiene.

Eksamen

Eksamen foregår også digitalt på alle nettstudier og kan tas hjemmefra. Eksamener er satt opp på faste datoer i løpet av semesteret. Omfanget på eksamen varierer ut ifra emnets størrelse og lengde.

En engangsavgift for eksamen på 1000,- tilkommer for alle studenter.

Pensumlister

Pensumlister vil bli gjort tilgjengelig ved studiestart, og du er selv ansvarlig for å kjøpe inn bøkene du trenger.

Lånekassen

Alle våre nettstudier er godkjent av Lånekassen, slik at du som nettstudent kan søke om både lån og stipend. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.