Slik fungerer nettstudier

Fordelen med nettstudier er at du har fleksibilitet til å tilpasse studiene til din egen hverdag.

Stadig flere velger å studere på nett, og fra høsten 2023 tilbyr vi for første gang de aller fleste utdanningene våre som nettstudier.

Nettstudier er studier på nett, uten krav om fysisk oppmøte til forelesninger eller klasserom. Kvaliteten på utdanningen er den samme som på campus, du fullfører på normert tid og vitnemålet du sitter igjen med etter endt utdanning er identisk.

Her følger en oversikt over hvordan nettstudiene på Gokstad Akademiet vil fungere fra høsten. Med forbehold om endringer.

Les mer om hvilke studier vi tilbyr på nett.

Slik fungerer nettstudier

Som nettstudent vil du ha tilgang til undervisningsplattformen vår Teams som gir deg god oversikt over hverdagen som student. Du vil finne alt av undervisningsmateriell og oppgaver på denne plattformen, og her vil du også kunne kommunisere med både medstudenter og lærere.

Les her for å bli bedre kjent med Teams.

Undervisning

En gang i uken er det streaming av en totimers liveforelesning på Teams mellom kl. 18-20. Her vil man også ha mulighet til å stille spørsmål til faglæreren.

Se ukesplan og oversikt over emnene for alle nettstudiene høsten 2023 her.

Resten av tiden disponerer du som det passer deg og din hverdag best. En del av undervisningen vil nemlig være forhåndsprodusert i form av f.eks. kortere videoer og podcaster som kan følges når du vil.

Slik blir skolestart på nettstudier.

Siden nettstudier baserer seg på såpass stor grad av fleksibilitet, er det viktig å huske på at det som nettstudent kreves stor grad av disiplin og god planlegging for å komme seg igjennom studiet. Du får god øvelse i å arbeide selvstendig og effektivt, noe som siden vil være verdifulle egenskaper å ta med seg videre i jobb.

Fravær

Vi ønsker å lose deg vel gjennom semesteret, og har derfor satt et krav om at man ikke har mer enn 50% udokumentert fravær på disse liveforelesningene. (Dokumentert fravær kan være både legeattest og erklæring fra arbeidsgiver om at man må jobbe når det er forelesning).

For de gangene man eventuelt ikke har anledning til å følge nettsamlingene live – så vil man få anledning til å se forelesningen i opptak på et senere tidspunkt.

Er du nettstudent på studiet «Cybersikkerhet med samling i Rogaland»? Få all info du trenger her.

Veiledning

Selv om du studerer på nett vil du få tilgang til veiledninger etter avtale. I tillegg vil foreleserne være tilgjengelig for spørsmål under liveforelesningene, og man har mulighet for å kontakte lærerne og veiledere på Teams.

Fleksibelt: Nettstudier er praktisk for alle som av ulike årsaker ikke har anledning til å følge et ordinært undervisningsopplegg på campus.

Digitalt studentmiljø

Som nettstudent blir du en del av et digitalt klassemiljø med medstudenter i samme situasjon som deg. Vi legger til rette for samarbeid og diskusjoner på vår læringsplattform, slik at du kan ta del i et sosialt og faglig studentmiljø på nett dersom du ønsker det. Det er lagt opp til noe gruppearbeid i løpet av studiet, som vil foregå i Teams eller andre digitale verktøy.

Obligatoriske arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen i et emne må man først bestå emnets arbeidskrav som skal leveres innen en fastsatt tidsfrist. Arbeidskrav skal forberede deg til eksamen.

Arbeidskrav er obligatorisk deltakelse eller obligatoriske arbeider, oppgaver og interne prøver som blir satt som vilkår for å gå opp til eksamen. Arbeidskrav skal ikke inngå i den avsluttende vurderingen som angis på vitnemålet. Arbeidskravene vil i likhet med undervisningen ellers, foregå digitalt på nettstudiene.

Eksamen

Eksamen foregår også digitalt på alle nettstudier og kan tas hjemmefra. Eksamener er satt opp på faste datoer i løpet av semesteret. Omfanget på eksamen varierer ut ifra emnets størrelse og lengde.

En engangsavgift for eksamen på 1000,- tilkommer for alle studenter.

Se her for semesterplan for alle nettstudiene med oversikt over hvilken uke eksamen foregår.

Pensumlister

Pensumlister for alle studier finner du her.

Kostnaden for pensumressurser dekker du selv og du er selv ansvarlig for å kjøpe inn bøkene du trenger i tide til skolestart. Det er ikke nødvendig å kjøpe alle bøkene for hele studiet på en gang, så lenge du har de bøkene som gjelder for førstkommende semester.

Det er ikke alle studier som har trykte pensumbøker, ettersom spesielt de IT-relaterte studiene er fagfelt i så hyppig utvikling at bøkene blir utdatert veldig fort. I stedet vil man benytte digitale pensumressurser.

Alle studier vil også benytte læringsplattformen LinkedIn Learning som som en del av undervisningen. For hver student tilkommer en kostnad for tilgang på LinkedIn Learning på 499,- per skoleår (2 semestre) når lisensen kjøpes gjennom skolen. Dette vil bli fakturert studentene ved skolestart.

Les også: Hva slags PC eller Mac bør jeg velge?

Lånekassen

Alle våre nettstudier er godkjent av Lånekassen, slik at du som nettstudent kan søke om både lån og stipend. Selv om du søker tidlig, så vil ikke vi kunne bekrefte til Lånekassen at du er student før etter at vi har registrert ditt digitale oppmøte 1. skoledag.

Har du søkt om støtte fra Lånekassen er det svært viktig at du møter på første digitale samling. Skulle du ikke ha anledning til dette, bes du gi beskjed til oss på o.v@gokstadakademiet.no.

Første utbetaling kommer altså etter skolestart. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Les mer om Lånekassen her.