UI-design

UI-design

Opptatt av design og brukergrensesnitt?  Studér UI-design og lag attraktive nettsider og webapplikasjoner.
Les mer om studie
Søk på studiet
UI-design

Kort om utdanningen

UI-design, som står for User Interface Design, er en ett-årig fagskoleutdanning innen brukergrensesnittdesign.

Utdanningen omhandler den visuelle utformingen av elementene som en bruker kan samhandle med i et digitalt produkt. Enkelt sagt er UI-design rett og slett hvordan en nettside ser ut – mens UX-design handler om hvordan den faktisk fungerer. Begge er viktige for brukeropplevelsen.

Ved å studere UI-design på Gokstad Akademiet vil du kunne tilegne deg kompetanse til å utvikle brukergrensesnittdesign for digitale enheter med sterkt fokus på tilgjengelighet og brukersentrerte designprinsipper på tvers av forskjellige plattformer.

Les mer om utdanningen under nøkkelfakta.

Nøkkelfakta

Studiestart: August 2024
Varighet: 1 år (2 semestre)
Studiepoeng: 60 studiepoeng
Grad: Fagskolegrad
Pris campus: 48.000,- per semester
Pris nett: 38.000,- per semester
Sted: Sandefjord, Nettstudie

Dette lærer du:

Både UI og UX er en viktig del når man jobber med webdesign. Ved å studere UI-design vil du lære å skape brukervennlige produkter, apper, nettsider og tjenester. I dette studiet vil du lære blant annet:

 • Brukersentrert design
 • Grafiske verktøy
 • Animasjon
 • Webutvikling
Hvorfor bør du søke?

UI-design passer for deg som har øye for god design, og som er interessert i å kombinere kreativitet og teknologi for å skape brukervennlige digitale opplevelser. UI-design er essensielt for å skape attraktive, effektive og brukervennlige grensesnitt på tvers av ulike digitale plattformer.

Utdanningen vil gi deg ferdigheter i aktuelle designmetoder og kunnskap om verktøy som brukes i yrkesfeltet. Du vil også få kunnskap i å utvikle designstilelementer, designsystemer, komponenter, maler og digitale prototyper. Det inkluderer alt fra utseende på knapper til innhold som bilder og tekst, samt animasjoner, layout og overganger – viktige komponenter i webdesign.

Utdanningen gir praktiske ferdigheter i ulike sider ved UI-design innen digitale industrier. I løpet av utdanningen på Gokstad Akademiet vil du jobbe med å utvikle brukerorienterte digitale produkter på tvers av ulike plattformer.

Jobbmuligheter

IKT Norge har gjennomført analyser som viser at det er behov for 40.000 flere sysselsatte med IKT-kompetanse i Norge frem mot 2030. Samfunnet er inne i en stor digital omstilling. For å klare å møte dette behovet, er det behov for å øke antall studieplasser innenfor IKT-fag kraftig og det må satses hardere på fagskoletilbud.

Mange bedrifter har problemer med å rekruttere medarbeidere med spisskompetanse innen UI-design. Dette er et relativt nytt fagområde i sterk vekst, noe som gjør at det er stort behov for å tilby utdanning innen dette feltet.

Etter fullført utdanning kan en UI-designer jobbe med blant annet:

 • Design av brukergrensesnitt
 • Universell utforming
 • Prosjektarbeid knyttet til brukergrensesnitt

Næringslivet jobber kontinuerlig med å tilpasse seg en teknologi i utvikling, noe som gjør at stillinger og beskrivelsene av disse er dynamiske.

Kompetanse innen brukergrensesnittdesign er ettertraktet, både i norske og internasjonale bedrifter, og etter denne ettårige utdanningen vil du som UI-designer kunne jobbe med digitale produktutviklere, programvareutviklere, mediehus, designbyråer eller kommunikasjonsbyråer.

Oppbygning og studiemodell

Utdanningen er både praktisk og teoretisk, og gir studentene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter knyttet til UI-design.

Studiet inneholder følgende emner:

 • Emne 1: HTML og CSS (15 stp.)
 • Emne 2: Design (7,5 stp.)
 • Emne 3: Javascript 1 (7,5 stp.)
 • Emne 4: Javascript 2 (7,5 stp.)
 • Emne 5: Arbeidsmetodikk (7,5 stp.)
 • Emne 6: Brukergrensesnitt (15 stp.)

 

Undervisningsspråk: Norsk, men gjesteforelesninger på engelsk kan forekomme.

Pensumlister blir gjort tilgjengelig ved skolestart. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe nødvendige pensumressurser tilhørende denne utdanningen (Dette kan være både bøker og/eller digitale pensumressurser som f.eks. nødvendig programvare).

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

 1. Formell kompetanse
 2. Realkompetanse

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet.

Godkjenninger og studielån

Våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Lurer du på hvor mye du kan få utbetalt for å studere UI-design? Få mer informasjon om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

Alle våre utdanninger er offentlig godkjent av NOKUT.

Foruten studieavgiften, så må alle studenter regne med et engangsgebyr for registrering på 2900,- som faktureres når du takker ja til studieplassen din, samt et semesterbasert eksamens- og administrasjonsgebyr på 990,- som faktureres i starten av hvert semester.

Lignende studier

Mens UI-design handler om hvordan en nettside ser ut – handler UX-design om hvordan nettsiden faktisk fungerer. Begge deler er viktige for brukeropplevelsen.

Opplev studiehverdagen på campus i Sandefjord

Som student på vår moderne campus i Sandefjord, blir du en del av et sosialt fellesskap med kort vei til både faglærere og medstudenter.
Velg studiested!