UI-design

UI-design

Opptatt av design og brukergrensesnitt? Studér UI-design og lag attraktive nettsider og webapplikasjoner.
Les mer om studie
UI-design

Kort om utdanningen

UI-design, som står for User Interface Design, er en ettårig fagskoleutdanning innen brukergrensesnitt.

Ofte stilles UI og UX opp mot hverandre, men sannheten er at godt brukergrensesnitt ikke utelukker brukeropplevelse, da det er en del av denne opplevelsen. Enkelt sagt kan vi si at UI-design rett og slett er hvordan et digitalt produkt (det vil si nettside, system eller app) ser ut – mens UX-design handler om hvordan den oppleves.

Brukergrensesnitt er den visuelle utformingen av et nettsted, en app, produkt eller tjeneste. Det kan være knapper, skjemaer, innhold som tekst og bilder, men også animasjoner, overganger og layout – rett og slett alt som skjer når en bruker samhandler med nettstedet.

Ved å studere UI-design på Gokstad Akademiet vil du kunne tilegne deg kompetanse til å utvikle brukergrensesnittdesign for digitale enheter med sterkt fokus på tilgjengelighet og brukersentrerte designprinsipper på tvers av forskjellige plattformer.

NB! Oppstart høsten 2025.

Les mer om utdanningen under nøkkelfakta.

Nøkkelfakta

Studiestart: August 2025
Varighet: 1 år (2 semestre)
Studiepoeng: 60 studiepoeng
Grad: Fagskolegrad
Pris nett: 38.000,- per semester
Sted: Nettstudie

Dette lærer du:

Både UX og UI er viktige for brukeropplevelsen, og noen arbeidsoppgavene overlapper hverandre i arbeidslivet, men i denne utdanningen vil du få spesialkompetanse i UI-design, og lære blant annet om:

 • Brukersentrert design
 • Universell utforming
 • HTML og CSS
 • Animasjon
 • Digitale prototyper
 • Grafiske verktøy som Figma
Hvorfor bør du søke?

UI-design passer for deg som er kreativ, har øye for god design og som er interessert i å kombinere kreativitet og teknologi for å skape brukervennlige digitale opplevelser. Du er også nysgjerrig og empatisk, og ønsker å forstå en bred målgruppe.

Å utdanne deg innen UI-design på Gokstad Akademiet vil gi deg ferdighetene du trenger for å skape attraktive, effektive og brukervennlige grensesnitt på tvers av ulike digitale plattformer. Du vil lære aktuelle designmetoder og få kunnskap om verktøy som brukes i yrkesfeltet. Forståelse av informasjonsteknologi er også en del av utdanningen, og hvordan folk beveger seg på et nettsted (kjent som flow).

Du vil også få kunnskap i brukervennlighet, og hvordan du kan utvikle designstilelementer, designsystemer, komponenter, maler og digitale prototyper som passer kundens visuelle identitet. Det inkluderer alt fra utseende på knapper til innhold som bilder og tekst, samt animasjoner, layout og overganger – alt som er viktig når man jobber med webdesign.

Jobbmuligheter

IKT Norge har gjennomført analyser som viser at det er behov for 40.000 flere sysselsatte med IKT-kompetanse i Norge frem mot 2030. Samfunnet er inne i en stor digital omstilling. For å klare å møte dette behovet, er det behov for å øke antall studieplasser innenfor IKT-fag kraftig og det må satses hardere på fagskoletilbud.

Ved å ta UI-utdanning på Gokstad Akademiet vil du få praktiske ferdigheter i ulike deler av UI-design innen digitale industrier. I løpet av studiet vil du jobbe med å utvikle brukerorienterte produkter og tjenester på tvers av ulike plattformer – en ettertraktet kompetanse i næringslivet.

Mange bedrifter har problemer med å rekruttere medarbeidere med spisskompetanse innen UI-design. Næringslivet jobber kontinuerlig med å tilpasse seg en teknologi i utvikling, noe som gjør at stillinger og beskrivelsene av disse er dynamiske.

Etter fullført utdanning vil du som UI-designer blant annet kunne jobbe med:

 • Design av nettsteder og systemer
 • Design av applikasjoner
 • Enkel kode i HTML/CSS
 • Teste sider basert på universell utforming
 • Lage prototyper i både low og high-fidelity
 • Prosjektarbeid knyttet til brukergrensesnitt

Kompetanse innen brukergrensesnittdesign er ettertraktet, både i norske og internasjonale bedrifter, og etter denne ettårige utdanningen vil du som UI-designer kunne jobbe med digitale produktutviklere, programvareutviklere, mediehus, designbyråer eller kommunikasjonsbyråer.

I større bedrifter er det gjerne større team som jobber mot samme mål, og arbeidsoppgavene krysser hverandre ofte. Derfor vil en spesialist på UI ha tett samarbeid med UX-designere. Men i mindre bedrifter er det ofte slik at én person kan litt om både UX og UI.

Oppbygning og studiemodell

Utdanningen er både praktisk og teoretisk, og gir studentene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter knyttet til UI-design.

Studiet inneholder følgende emner:

 • Emne 1: HTML og CSS (15 stp.)
 • Emne 2: Design (7,5 stp.)
 • Emne 3: Javascript 1 (7,5 stp.)
 • Emne 4: Javascript 2 (7,5 stp.)
 • Emne 5: Arbeidsmetodikk (7,5 stp.)
 • Emne 6: Brukergrensesnitt (15 stp.)

 

Undervisningsspråk: Norsk, men gjesteforelesninger på engelsk kan forekomme.

Pensumlister blir gjort tilgjengelig ved skolestart. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe nødvendige pensumressurser tilhørende denne utdanningen (Dette kan være både bøker og/eller digitale pensumressurser som f.eks. nødvendig programvare).

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

 1. Formell kompetanse
 2. Realkompetanse

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet.

REALKOMPETANSE

Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved gyldig dokumentasjon på arbeidserfaring, relevant kompetanse og motivasjon for å gjennomføre. Det anbefales at du legger ved et motivasjonsbrev. Les mer om hva et motivasjonsbrev bør inneholde i vår FAQ.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

PRIORITERT REKKEFØLGE

Det er mulig å søke på flere studier på en gang, men merk at du vil kun få tilbud om opptak på ett studie. Rekkefølgen på studieønskene dine rangerer du selv i søknadsportalen under «Mine søknader». Får du tilbud om studieplass på førstevalget ditt, så faller lavere prioriterte studieønsker bort. Kvalifiserer du ikke til førstevalget, vil vi vurdere deg for andrevalget osv.

Godkjenninger og studielån

Våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Lurer du på hvor mye du kan få utbetalt for å studere UI-design? Få mer informasjon om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

Alle våre utdanninger er offentlig godkjent av NOKUT.

 

Studieavgifter

Ordinær studieavgift er 38.000,- per semester på nett.

Alle studenter må betale et engangsgebyr for registrering på 2900,- som faktureres når du takker ja til studieplassen din, samt et semesterbasert eksamens- og administrasjonsgebyr på 990,- som faktureres i starten av hvert semester.

Velg studiested!