UX-design

UX-design

Er du opptatt av gode brukeropplevelser? UX handler om å forstå kunden og kundens kunder, for så å finne den beste løsningen. Det handler om selve opplevelsen – og å gjøre den enklest og mest mulig behagelig å bruke, enten det er snakk om et produkt, tjeneste, et nettsted eller system.
Les mer om studie
UX-design

Kort om utdanningen

UX-design, som står for User Experience Design, er en ettårig fagskoleutdanning innen brukeropplevelse og design.

Utdanningen fokuserer på opplevelsen en bruker har i sitt møte med digitale produkter. Det handler om å optimalisere brukeropplevelsen og gjøre den så intuitiv og sømløs som mulig. En UX-designer er ofte det første leddet i et prosjekt, og gjør viktig forarbeid for en god brukeropplevelse. Det inkluderer å virkelig forstå målgrupper, systemer og teknologi, samt kunne bearbeide og analysere innhentet informasjon.

Arbeidet til en UX-er stopper aldri, da man alltid kan teste og forbedre – selv når et produkt er ferdig. Et tett samarbeid med en UI-er er nødvendig. Mens UX er den analytiske, strukturelle biten om hvordan en digital tjeneste faktisk fungerer og oppleves, er UI-design den kreative som skal sette form og farge på det.

Ved å studere UX-design vil du få større forståelse for brukerens behov, verdier og begrensninger. Du vil få praktisk opplæring og relevant kunnskap om samspillet mellom design og teknologi tilpasset menneskelig bruk, og du vil kunne skape personlige og intuitive interaksjoner med brukere.

Les mer om utdanningen under nøkkelfakta.

Nøkkelfakta

Studiestart: August 2024
Varighet: 1 år (2 semestre)
Studiepoeng: 60 studiepoeng
Grad: Fagskolegrad
Pris nett: 38.000,- per semester
Sted: Nettstudie

Dette lærer du:

Studerer du UX-design på Gokstad Akademiet vil du lære å skape brukervennlige produkter, apper, nettsider og tjenester. I studiet UX-design vil du lære blant annet:

 • Hva god brukeropplevelse er
 • Arbeidsmetodikk for research og analyse
 • Metoder for brukertesting
 • Informasjonsarkitektur
 • Universell utforming
 • Grafiske verktøy
 • Wireframes
Hvorfor bør du søke?

I tillegg til at det er en ettertraktet kompetanse, som du kan lese mer om under jobbmuligheter, er det et spennende felt.

Som person er du analytisk og nysgjerrig på hvordan mennesket og våre hoder fungerer. Du er empatisk og evner å sette deg inn i andres situasjon – hvem som bruker hva, til hvilket tidspunkt og i hvilken situasjon. Mye av arbeidet går nemlig ut på å prate med folk for å avdekke deres behov og hvilke problemer de står overfor, og dette gjøres gjerne i form av workshops. Du vil måtte jobbe med og bearbeide mye data, samt analysere informasjonen. Derfor er det også en fordel å være strukturert.

Hvis du rett og slett er interessert i å forbedre totalopplevelsen for brukere i digitale flater, er UX-design det rette studiet for deg.

Jobbmuligheter

I dagens digitale samfunn forholder vi oss daglig til opplevelser knyttet til digitale produkter, tjenester eller systemer. Digitalisering handler om å forbedre, forenkle og fornye, og UX er en viktig del av dette. Design av brukeropplevelser har blitt en essensiell del av webdesign og utvikling av nye digitale produkter og tjenester.

Selv om UX ikke er et nytt fagområde, får stadig flere øyne opp for viktigheten av brukeropplevelse. Området er i sterk vekst og fremover vil flere bedrifter ha behov for IKT-kompetanse i Norge. Analyser fra IKT Norge viser at det frem mot 2030 vil være behov for 40.000 flere sysselsatte med denne kompetansen.

Etterspørselen innen fagområdet UX-design er høy, og med en spisskompetanse innen UX-design, er mulighetene gode for å få jobb rett etter studiene.

 

Som UX-designer vil du blant annet jobbe med:

 • Research og analyse
 • Utvikling av digitale løsninger
 • Universell utforming
 • Informasjonsarkitektur
 • Ulike metoder for brukertesting
 • Agil arbeidsmetodikk

 

Næringslivet jobber kontinuerlig med å tilpasse seg en teknologi i utvikling, noe som gjør at stillinger og beskrivelsene av disse er dynamiske.

Som UX-designer vil du kunne jobbe i ulike typer bedrifter som spesialiserer seg på digitale løsninger, for eksempel design- og kommunikasjonsbyråer, mediehus og inhouse-markedsavdelinger, samt  IT-bedrifter som lager systemer. Det er også behov for UX-designere i offentlig sektor.

I større bedrifter er det gjerne større team som jobber mot samme mål, og arbeidsoppgavene krysser hverandre ofte. Derfor vil en spesialist på UX ha tett samarbeid med UI-designere. Men i mindre bedrifter er det ofte slik at én person kan litt om både UX og UI.

Oppbygning og studiemodell

Utdanningen er både praktisk og teoretisk, og gir studentene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter knyttet til UX-design.

Studiet inneholder følgende emner:

 • Emne 1: HTML og CSS (15 stp.)
 • Emne 2: Design (7,5 stp.)
 • Emne 3: Javascript 1 (7,5 stp.)
 • Emne 4: Javascript 2 (7,5 stp.)
 • Emne 5: Arbeidsmetodikk (7,5 stp.)
 • Emne 6: Brukeropplevelse (15 stp.)

 

Undervisningsspråk: Norsk, men gjesteforelesninger på engelsk kan forekomme.

Pensumlister blir gjort tilgjengelig ved skolestart. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe nødvendige pensumressurser tilhørende denne utdanningen (Dette kan være både bøker og/eller digitale pensumressurser som f.eks. nødvendig programvare).

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

 1. Formell kompetanse
 2. Realkompetanse

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet.

REALKOMPETANSE

Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved gyldig dokumentasjon på arbeidserfaring, relevant kompetanse og motivasjon for å gjennomføre. Det anbefales at du legger ved et motivasjonsbrev. Les mer om hva et motivasjonsbrev bør inneholde i vår FAQ.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

PRIORITERT REKKEFØLGE

Det er mulig å søke på flere studier på en gang, men merk at du vil kun få tilbud om opptak på ett studie. Rekkefølgen på studieønskene dine rangerer du selv i søknadsportalen under «Mine søknader». Får du tilbud om studieplass på førstevalget ditt, så faller lavere prioriterte studieønsker bort. Kvalifiserer du ikke til førstevalget, vil vi vurdere deg for andrevalget osv.

Godkjenninger og studielån

Våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Lurer du på hvor mye du kan få utbetalt for å studere UX-design? Få mer informasjon om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

Alle våre utdanninger er offentlig godkjent av NOKUT.

Studieavgifter

Ordinær studieavgift er 38.000,- per semester på nett.

Alle studenter må betale et engangsgebyr for registrering på 2900,- som faktureres når du takker ja til studieplassen din, samt et semesterbasert eksamens- og administrasjonsgebyr på 990,- som faktureres i starten av hvert semester.

Velg studiested!