Student i Sandefjord

Gokstadstudentenes Fadderuke

Fadderuka – en god start på skoleåret

Verken Tabita (33) eller Nadia (22) kjente noen andre på Gokstad Akademiet før de skulle begynne.

Takket være deltakelse på Gokstad Akademiets Fadderuke – var gangene likevel fulle av kjente fjes første skoledag.

Slik opplevde de Fadderuka
Hvaltorvet

Student i Sandefjord

Det er både enkelt og hyggelig å være student i Sandefjord.

Det er kort vei til det meste – enten du skal en tur i butikker, besøke restauranter og uteliv, trene, eller ønsker å gå deg en tur i skog og mark.

Les mer om studentbyen Sandefjord
Kickoff på Gokstadstudentenes Fadderuke

Et sosialt studentliv

Som student på Gokstad Akademiet vil du få god kontakt med både dine medstudenter og lærere.

Det sosiale er viktig for å trives på skolen og skape et godt studentmiljø, noe skolen verdsetter høyt og legger til rette for.

Noen aktiviteter står skolen for, mens andre aktiviteter står studentene selv for.

Les mer om studentmiljøet

Engasjer deg i studentteam – få praktisk og relevant erfaring

Relevant og praktisk erfaring i kombinasjon med teori – er noe av det som gjør studentene bedre rustet til å gå rett ut i jobb etter endt utdannelse.

På Gokstad Akademiet er mulighetene for å engasjere seg som frivillig i ulike studentteam mange.

Les mer om studentteamene

Faq: Ofte stilte spørsmål

Hva er en fagskole?

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk for å løse oppgaver i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Fagskoleutdanning er praksisnært og imøtekommer behovet for kvalifisert arbeidskraft i samfunnet.

Fagskoleutdanning bygger på kunnskap og erfaring fra ett eller flere yrkesfelt og er i samsvar med relevante pedagogiske, etiske, kunstfaglige og vitenskapelige prinsipper.

Hvilke opptakskrav stilles for å studere hos Gokstad Akademiet?

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene. Disse er formell kompetanse eller realkompetanse.

For komplette beskrivelser av opptakskravene tilknyttet de ulike studiene, se nærmere informasjon under «Opptakskrav» på hver enkelt studieside.

Formelle opptakskrav

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er overordnet fullført og bestått videregående opplæring, men kravene til hva slags videregående opplæring du må ha bestått – varierer fra utdanning til utdanning.

Dersom du ikke kan dokumentere den nøyaktige formelle kompetansen som listes opp på studiet du ønsker å søke på, er det naturlig at du i stedet vurderes på bakgrunn av realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse dersom de er 23 år eller eldre i opptaksåret.

Opptakskomite som består av rektor og daglig leder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Når er søknadsfristen?

Gokstad Akademiet har løpende opptak fram til studiestart i august. Dette betyr at søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn, og følger «førstemann til mølla»-prinsippet. Det er en fordel å søke tidlig for å sikre deg studieplass.

Hvordan søker jeg?

Ved Gokstad Akademiet søker du studieplass direkte via vårt eget søknadsskjema.

Det er ikke mulig å søke via Samordna Opptak.

Søk enkelt via mobilen! 

1. Ta bilde av ditt vitnemål, midlertidig karakterbevis eller andre attester. 

2. Last opp direkte i søknadsskjema fra ditt bildebibliotek.

Det er løpende opptak ved Gokstad Akademiet som betyr at søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn. Vi anbefaler søkere å være ute i god tid, da studiene kan bli fylt opp.

Hvordan laste opp riktig dokumentasjon

Sørg for at dokumentasjonen du skal laste opp er riktig.

Ta bilde av ditt vitnemål / midlertidig karakterbevis / motivasjonsbrev og last opp som jpg eller png fil.

Dette laster du opp i søknadsskjemaet.

Krav til dokumentasjon avhenger av opptaksgrunnlaget du søker på. Fullstendig oversikt over gjeldende opptakskrav finner du under «Opptakskrav» på hvert enkelt studie.

Fullført og bestått videregående?

Last opp bilde av ditt vitnemål fra videregående.

Ikke avsluttet videregående?

Last opp bilde av midlertidig karakterbevis.

Realkompetanse

Last opp bilde av karakterbevis, vitnemål, CV, motivasjonsbrev og attester. Motivasjonsbrevet skal være en kort beskrivelse av hvorfor dette studiet er aktuelt for deg.

Akseptere tilbudt studieplass

Etter at all nødvendig dokumentasjon er lastet opp vil du få en e-post med tilbud om studieplass hos oss. Denne må bekreftes innen 7 dager.

Når kan jeg søke om støtte fra Lånekassen?

For å søke Lånekassen må du først ha akseptert ditt studietilbud.

Du må søke om støtte for hvert skoleår selv om du søker på et flerårig studieløp. Lånekassen åpner opp for søknader i begynnelsen av mai hvert år.

Som utdanningsinstitusjon kan vi ikke bekrefte deg som student hos Lånekassen før ETTER bekreftet oppmøte 1. skoledag hvert semester.

Andre spørsmål?

Kontakt oss her, ved eventuelle spørsmål