Student i Sandefjord

Gokstadstudentenes Fadderuke

Fadderuka – en god start på skoleåret

Verken Tabita (33) eller Nadia (22) kjente noen andre på Gokstad Akademiet før de skulle begynne.

Takket være deltakelse på Gokstad Akademiets Fadderuke – var gangene likevel fulle av kjente fjes første skoledag.

Slik opplevde de Fadderuka
Hvaltorvet

Student i Sandefjord

Det er både enkelt og hyggelig å være student i Sandefjord.

Det er kort vei til det meste – enten du skal en tur i butikker, besøke restauranter og uteliv, trene, eller ønsker å gå deg en tur i skog og mark.

Les mer om studentbyen Sandefjord
Kickoff på Gokstadstudentenes Fadderuke

Et sosialt studentliv

Som student på Gokstad Akademiet vil du få god kontakt med både dine medstudenter og lærere.

Det sosiale er viktig for å trives på skolen og skape et godt studentmiljø, noe skolen verdsetter høyt og legger til rette for.

Noen aktiviteter står skolen for, mens andre aktiviteter står studentene selv for.

Les mer om studentmiljøet

Engasjer deg i studentteam – få praktisk og relevant erfaring

Relevant og praktisk erfaring i kombinasjon med teori – er noe av det som gjør studentene bedre rustet til å gå rett ut i jobb etter endt utdannelse.

På Gokstad Akademiet er mulighetene for å engasjere seg som frivillig i ulike studentteam mange.

Les mer om studentteamene

Faq: Ofte stilte spørsmål

Hva er en fagskole?

En fagskoleutdanning en praktisk rettet utdanning som er tilpasset arbeidslivets krav til kompetanse. Undervisningen ved en fagskole er praktisk rettet, og vi fokuserer på utførelse av arbeidsoppgaver slik disse vil utføres i en bedrift. Fagskoleutdanninger er direkte jobbkvalifiserende, og du skal etter fullført utdanning kunne utføre arbeidsoppgavene uten behov for ytterligere kvalifisering/opplæring. Dette betyr at du etter fullført utdanning, innehar kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til bruk direkte ut i jobb.

En fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning, og du får fagskolevitnemål med studiepoeng når du har fullført og bestått.

Hvilke opptakskrav stilles for å studere hos Gokstad Akademiet?

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene. Disse er formell kompetanse eller realkompetanse.

Formelle opptakskrav

Opptakskravene for formell kompetanse er generell studiekompetanse gjennom fullført og bestått treårig videregående utdanning. Det godkjennes også yrkesrettet utdanning med fagbrev.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak. Opptakskomite som består av rektor og daglig leder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.

Realkompetansen kan være oppnådd både gjennom utdanning og praktisk relevant yrkeserfaring over 5 år.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Når er søknadsfristen?

Gokstad Akademiet har løpende opptak fram til studiestart i august. Dette betyr at søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn, og følger «førstemann til mølla»-prinsippet. Det er en fordel å søke tidlig for å sikre deg studieplass.

Hvordan søker jeg?

Ved Gokstad Akademiet søker du studieplass direkte via vårt eget søknadsskjema.

Det er ikke mulig å søke via Samordna Opptak.

Søk enkelt via mobilen! 

1. Ta bilde av ditt vitnemål, midlertidig karakterbevis eller andre attester. 

2. Last opp direkte i søknadsskjema fra ditt bildebibliotek.

Det er løpende opptak ved Gokstad Akademiet som betyr at søknadene behandles i den rekkefølgen de kommer inn. Vi anbefaler søkere å være ute i god tid, da studiene kan bli fylt opp.

Hvordan laste opp riktig dokumentasjon

Sørg for at dokumentasjonen du skal laste opp er riktig.

Ta bilde av ditt vitnemål / midlertidig karakterbevis / motivasjonsbrev og last opp som jpg eller png fil.

Dette laster du opp i søknadsskjemaet.

Krav til dokumentasjon avhenger av opptaksgrunnlaget du søker på. Her kan du lese mer om dette.

Fullført og bestått videregående?

Last opp bilde av ditt vitnemål fra videregående.

Ikke avsluttet videregående?

Last opp bilde av midlertidig karakterbevis.

Realkompetanse

Last opp bilde av karakterbevis, vitnemål, CV, motivasjonsbrev og attester. Motivasjonsbrevet skal være en kort beskrivelse av hvorfor dette studiet er aktuelt for deg.

Akseptere tilbudt studieplass

Etter at all nødvendig dokumentasjon er lastet opp vil du få en e-post med tilbud om studieplass hos oss. Denne må bekreftes innen 7 dager.

Når kan jeg søke om støtte fra Lånekassen?

For å søke Lånekassen må du først ha akseptert ditt studietilbud.

Du må søke om støtte for hvert skoleår selv om du søker på et flerårig studieløp. Lånekassen åpner opp for søknader i begynnelsen av mai hvert år. Dersom du skal starte til høsten kan du tidligst søke om støtte fra begynnelsen av mai.

Andre spørsmål?

Kontakt oss her, ved eventuelle spørsmål