Om campus

Gokstad Akademiets campus i Sandefjord holder til i lyse lokaler i 4. etasje på toppen av kjøpesenteret Hvaltorvet – midt i hjertet av Sandefjord sentrum.

Skolen ligger praktisk til i urbane omgivelser, med kort vei til butikker, kafeer, parkering og offentlig transport som buss, tog og ferje.

Med fin utsikt over Sandefjord har vi alt en moderne utdanningsinstitusjon trenger, med topp teknisk utstyr, klasserom, auditorium, grupperom, multimediarom, bibliotek og innbydende fellesarealer.

Les også: Slik ser det ut på campus i Sandefjord

Kort vei til næringslivet

Som fagskole er undervisningen vår praktisk orientert og det du lærer ligger tett opp mot hvordan bedriftene jobber i sin hverdag. Det betyr at du gjennom studiet lærer å bruke programmer, systemer, teknikker og metoder som skal gjøre deg klar til å gå rett ut i jobb når du er ferdig.

Vi inviterer ofte representanter fra næringslivet med spisskompetanse innen ulike fagområder til å gjesteforelese som en del av undervisningen. På den måten holder vi oss oppdatert på bransjen – og studentene får mulighet til å stille spørsmål og knytte verdifulle kontakter med næringslivet som kan gi fremtidige jobbmuligheter.

Gjennom variasjoner av samarbeid med bedrifter får vi tilgang til reelle problemstillinger fra arbeidslivet som brukes som praktiske caser i undervisningen. Det gjør utdanningen både mer interessant og virkelighetsnær.

Årlig avholdes også «Karrieredagen» der bedrifter fra relevante bransjer inviteres til skolen for å presentere seg, slik at studentene kan møte potensielle arbeidsgivere og lære mer om ulike karrieremuligheter. Flere studenter har fått jobb etter å ha opprettet kontakt med bedrifter på Karrieredagen.

Gjesteforelesning: En måte å ta pulsen på bransjen på er å invitere dyktige gjesteforelesere fra næringslivet til skolen. Her har vi besøk av Fjellsport-gründer Stian Moldvær Larsen. Foto: Fogra Reklamefoto

Kort vei til lærerne

Nærhet til deg som student er viktig for oss på Gokstad Akademiet, og det er kort vei til hjelp, støtte og veiledning. Som campusstudent får du tett kontakt med faglærerne i studiehverdagen, og de er tilgjengelig for spørsmål og en prat også etter undervisningen – enten på skolen eller via digitale plattformer. Gjennom semesteret tilbys det også jevnlige veiledninger i forbindelse med oppgaver og arbeidskrav, slik studentene er best mulig rustet til å lykkes.

Les også: Alle møblene på skolen er brukt – det har Lucia sørget for.

Undervisning

Den typiske skoleuken for alle campus-studenter består av 3 dager med undervisning og 2 dager med selvstudie.

Skoledagene er lagt opp i to bolker, avbrutt av en halvtimes lunsj kl. 11:30. En typisk skoledag varer i 5 timer og består gjerne av en forelesning og/eller en arbeidsøkt med gruppearbeid eller individuelle oppgaver.

Hvert semester består vanligvis av 2-3 ulike emner, og oversikt over hvilke emner man skal gjennom i de ulike studiene kommer frem på studiesidene til hvert enkelt studie.

Selvstudiedagene disponerer du slik du selv ønsker, men de anbefales brukt til å lese pensum, skrive oppgaver og forberede seg til undervisningen. Ved å legge inn en jevn egeninnsats gjennom hele semesteret får studentene størst mulig læringsutbytte. Noen perioder krever mer tid til egenarbeid enn andre, for eksempel før eksamen og større oppgaveinnleveringer.

Det er for mange studenter mulig å jobbe ved siden av studiene. Mange studenter som jobber ved siden av velger å benytte selvstudiedagene til å jobbe på dagtid, for så å ta igjen skolearbeidet på kveldstid og i helger.

Kun et eksempel: Dette er kun et generelt eksempel på en timeplan som viser forholdet mellom undervisningsdager og selvstudiedager på campus. Ulike variasjoner forekommer og konkret timeplan per studie blir satt nærmere studiestart.

Pensumressurser

Lister over pensumressurser legges tilgjengelig i god tid før semesterstart. Pensumressurser kan være både bøker og programvare som er nødvendig for å komme gjennom studiet, og disse vil variere fra studie til studie. Kostnaden for pensumressurser dekker du selv. Du er selv ansvarlig for å kjøpe inn pensumbøkene du trenger i tide til skolestart, mens digitale ressurser kan du godt vente med til skolen har startet.

Merk at det ikke er nødvendig å kjøpe alle bøkene for hele studiet på en gang, så lenge du har de ressursene som gjelder for førstkommende semester. Pensumressurser kan nemlig endre seg fra år til år, så det er ikke nødvendigvis sånn at du skal bruke samme bok som kullet før deg.

Les også: Hva slags PC eller Mac bør jeg velge?

Obligatoriske arbeidskrav

For å kvalifisere til eksamen i et emne må man først bestå emnets arbeidskrav.

Arbeidskrav er en eller flere obligatoriske oppgaver eller besvarelser i et emne, og kan være muntlig eller skriftlig. Disse må fullføres til en fastsatt frist og vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskrav inngår ikke i den avsluttende vurderingen som angis på vitnemålet.

Eksamen

Eksamener er satt opp på faste datoer i løpet av semesteret og markerer avslutningen på et emne. Karakteren du får på eksamen vil angis på vitnemålet.

Omfanget på eksamen varierer ut ifra emnets størrelse og lengde. Eksamen kan være muntlig eller skriftlig. Noen eksamener skal gjennomføres på skolen, mens andre kan tas hjemmefra. Noen må gjennomføres intensivt på få timer, mens andre eksamener får man flere dager på. Hva slags eksamensform som skal gjelde per emne får man greie på i løpet av semesteret.

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov kan søke om individuell tilrettelegging på eksamen.

En eksamens – og administrasjonsavgift på 990,- per semester må påregnes for alle studenter.

Et godt sosialt skolemiljø

Som student på Gokstad Akademiet, eller Gokstadstudent – som vi liker å kalle studentene våre, blir du en del av et godt sosialt og faglig miljø. Flere ganger i semesteret inviterer arrangementskomiteen på skolen i samarbeid med Læringsmiljøutvalget (LMU) til hyggelige samlinger i skoletiden med for eksempel julegrøt, påskeeggjakt, Kahoot eller nystekte vafler.

Ønsker du å engasjere deg litt ekstra utover det faglige – og samtidig få praktisk og relevant erfaring å skilte med på CV`en, finnes det også flere studentgrupper man kan bli en del av. I tillegg til nevnte arrangementskomitè, kan man for eksempel være med å drive en ordentlig nettbutikk for salg av skolemerch, jobbe med innholdsproduksjon for skolens sosiale medie-kanaler eller få erfaring med prosjektarbeid gjennom å jobbe med planlegging av årets sosiale høydepunkt – nemlig Fadderuka.

En god start på skoleåret: For mange blir fadderuka starten på gode vennskap gjennom studietiden. Foto: Josefine Holth.

Kort vei til vennskap

Gokstadstudentenes fadderuke arrangeres årlig av og for studenter, uka før skolestart. Formålet med uka er gi studentene en uformell og hyggelig start på skoleåret, samt legge til rette nye vennskap og bidra til et godt studentmiljø på tvers av studielinjene. Første skoledag bli ofte litt mindre skummel når man allerede har hilst på noen medstudenter på forhånd.

Foruten fadderuke finnes det også andre studentinitierte aktiviteter gjennom året. Eksempler kan være ukentlige padel-treninger og jevnlig studentkro på forskjellige utesteder i Sandefjord sentrum.

Les også: Fadderuka – en god start på skoleåret.

Gokstad Akademiet er en ung skole i utvikling som ønsker å invitere studentene til å være med å forme et godt studiemiljø. Dersom studenter har gode ideer utover de tilbudene som allerede finnes, er det stort rom for påvirkning. Skolen legger gjerne til rette for å realisere gode initiativer.

Lånekassen

Alle våre studier er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke om både lån og stipend. Selv om du søker tidlig, så vil ikke vi kunne bekrefte til Lånekassen at du er student før etter at vi har registrert ditt oppmøte 1. skoledag. Første utbetaling kommer altså etter skolestart og hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.