Nettverk – og systemadministrasjon

Ønsker du en praktisk IT-utdannelse som gjør deg i stand til å kontrollere tilganger og informasjonsflyt i nettverk og systemer? Da er dette utdanningen for deg.
Les mer om studie

Kort om utdanningen

Behovet for kompetanse innen nettverks- og systemadministrasjon har aldri vært større. Norge er et svært digitalisert land, og teknologiutviklingen har effektivisert hverdagen vår – både for privatpersoner og virksomheter. Digitalisering er en viktig kilde til økonomisk vekst og produktivitet i samfunnet.

Men når mange samfunnsviktige funksjoner styres digitalt, kommer også behovet for nettverk- og systemadministrasjon. Drift, konfigurasjon og administrasjon av datanettverk og servere har gått fra å være spesielt for IT-bedrifter, til å være noe som berører alle.

Studiet nettverk- og systemadministrasjon er en praktisk IT-utdannelse som gjør deg i stand til å forstå og arbeide for å kontrollere tilganger og informasjonsflyt i nettverk og systemer.

Studiet sentreres rundt Microsoft- og datateknologi, samt infrastruktur for nettverk og serverdrift – med spesielt fokus på IT-sikkerhet.

*Vestfold fylkeskommune finansierer en rekke studieplasser fra høsten slik at du slipper å betale studieavgiften. Les mer om gratis studieplasser.

Les mer om utdanningen under nøkkelfakta.

 

Nøkkelfakta

Studiestart: August 2024
Varighet: 2 år (4 semestre)
Studiepoeng: 120 studiepoeng
Grad: Høyere fagskolegrad
Pris campus: 0,-*/ 48.000,- per semester
Pris nett: 0,-*/ 38.000,- per semester
Sted: Sandefjord, Nettstudie

Dette lærer du:

  • Datateknologi, plattformer og systemer.
  • Hardware og operativsystem
  • Konfigurering, administrasjon og oppsett av servere
  • Systemadministrasjon, drift og support
  • Administrasjon og drift av Microsoft 365
  • Nettverk- og IT-sikkerhet
Hvorfor bør du søke?

En bedrift er avhengig av at utstyr fungerer optimalt. Det gjelder både datautstyr, programvare og nettverk. Det skal ikke mye til før det blir full stans i virksomheten: En liten feil kan påføre store kostnader og økonomiske tap – eller i verste fall få konsekvenser for liv og helse.

Det er mange ulike teknologier som lever side om side i et større nettverk. Målet med studiet er at du skal få kompetansen som kreves for å kontrollere informasjonsflyten og tilgangen til bestemt informasjon i systemet. Dette skjer blant annet ved hjelp av god kunnskap om nettverk, serverdrift, konfigurasjon og en god praksis som systemadministrator.

Studiet dekker også datamaskinens oppbygning og virkemåte, og hvordan ulike komponenter kan optimalisere ytelsen.

 

Jobbmuligheter

Drift, konfigurasjon og administrasjon av datanettverk og servere, berører oss alle og behovet for kompetanse innen fagfeltet har aldri vært større. Etter fullført utdannelse kan du blant annet jobbe som nettverksansvarlig, systemadministrator eller IKT-administrator.

Hvilke ansvarsområder du får, vil variere basert på virksomhetens størrelse og behov. I mindre bedrifter kan du ofte få mer ansvar og mer omfattende oppgaver, mens du i større bedrifter  kan jobbe mer spesialisert innen ulike områder.

Arbeidsoppgaver kan omfatte alt fra installasjon, drift og optimalisering av servere og klienter, til videreutvikling av bedriftens IKT-systemer. Andre oppgaver kan innebære support og rådgivning til både medarbeidere og eksterne kunder.

 

Oppbygning og studiemodell

Studentene får grunnleggende kunnskap i å forstå, bygge, administrere og feilsøking i nettverk i tillegg til generell IT-sikkerhet, samt fremgangsmåter og metoder for å kunne skreddersy tekniske nettverksløsninger til bedrifter.

Studentene utfordres med reelle, praktiske og relevante oppgaver som gir et godt innblikk i utfordringene og problemstillingene man forventer å møte.

Utdanningen har følgende emner: 

Emne 1: Datateknologi, plattformer og systemer (20 stp.)

Emne 2: Hardware og operativsystem (20 stp.)

Emne 3: Server – konfigurering, administrasjon og oppsett (20 stp.)

Emne 4: Systemadministrasjon. Drift og support (20 stp.)

Emne 5: Administrasjon og drift av produktivitetsverktøy, med hovedvekt på Microsoft 365 (20 stp.)

Emne 6: Nettverk- og IT-sikkerhet (20 stp.)

 

Undervisningsspråk: Norsk, men gjesteforelesninger på engelsk kan forekomme.

Pensumlister blir gjort tilgjengelig ved skolestart. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe nødvendige pensumressurser tilhørende denne utdanningen (Dette kan være både bøker og/eller digitale pensumressurser som f.eks. nødvendig programvare).

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

  1. Formell kompetanse
  2. Realkompetanse

Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved gyldig dokumentasjon på arbeidserfaring, relevant kompetanse og motivasjon for å gjennomføre. Det anbefales at du legger ved et motivasjonsbrev. Les mer om hva et motivasjonsbrev bør inneholde i vår FAQ.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet. 

Godkjenninger og studielån

Studiet nettverk- og systemadministrasjon er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

Alle våre utdanninger er offentlig godkjent av NOKUT.

Vestfold fylkeskommune finansierer fra høsten 2024 et begrenset antall studieplasser fra høsten som betyr at du slipper å betale studieavgift for utdanningen din. Les mer om gratis* studieplasser

Alle studenter må betale et engangsgebyr for registrering på 2900,- som faktureres når du takker ja til studieplassen din, samt et semesterbasert eksamens- og administrasjonsgebyr på 990,- som faktureres i starten av hvert semester. * Dette gjelder også studenter som får studieavgiften dekket av Vestfold fylkeskommune.

Opplev studiehverdagen på campus i Sandefjord

Som student på vår moderne campus i Sandefjord, blir du en del av et sosialt fellesskap med kort vei til både faglærere og medstudenter.
Velg studiested!