Nettverk – og systemadministrasjon

Ønsker du en praktisk IT-utdannelse som gjør deg i stand til å kontrollere tilganger og informasjonsflyt i nettverk og systemer? Da er dette utdanningen for deg.

Behovet for kompetanse innen nettverks- og systemadministrasjon har aldri vært større. Norge er et svært digitalisert land, og teknologiutviklingen har effektivisert hverdagen vår – både for privatpersoner og virksomheter. Digitalisering er en viktig kilde til økonomisk vekst og produktivitet i samfunnet.

Men når mange samfunnsviktige funksjoner styres digitalt, kommer også behovet for nettverk- og systemadministrasjon. Drift, konfigurasjon og administrasjon av datanettverk og servere har gått fra å være spesielt for IT-bedrifter, til å være noe som berører alle.

Studiet nettverk- og systemadministrasjon er en praktisk IT-utdannelse som gjør deg i stand til å forstå og arbeide for å kontrollere tilganger og informasjonsflyt i nettverk og systemer. Studiet sentreres rundt Microsoft- og datateknologi, samt infrastruktur for nettverk og serverdrift – med spesielt fokus på IT-sikkerhet.

 

Se nøkkeldataSøk på studiet

Nøkkelfakta

Studiestart: August 2024
Varighet: 2 år (4 semestre)
Studiepoeng: 120
Grad: Høyere fagskolegrad
Pris campus: 48.000,- pr. semester (Oppstart høst 24)
Pris nett: 38.000,- pr. semester (Oppstart høst 24)
Sted: Sandefjord, Nettstudie

Dette lærer du:

  • Datateknologi, plattformer og systemer.
  • Hardware og operativsystem
  • Konfigurering, administrasjon og oppsett av servere
  • Systemadministrasjon, drift og support
  • Administrasjon og drift av Microsoft 365
  • Nettverk- og IT-sikkerhet
Hvorfor bør du søke?

En bedrift er avhengig av at utstyr fungerer optimalt. Det gjelder både datautstyr, programvare og nettverk. Det skal ikke mye til før det blir full stans i virksomheten: En liten feil kan påføre store kostnader og økonomiske tap – eller i verste fall få konsekvenser for liv og helse.

Det er mange ulike teknologier som lever side om side i et større nettverk. Målet med studiet er at du skal få kompetansen som kreves for å kontrollere informasjonsflyten og tilgangen til bestemt informasjon i systemet. Dette skjer blant annet ved hjelp av god kunnskap om nettverk, serverdrift, konfigurasjon og en god praksis som systemadministrator.

Studiet dekker også datamaskinens oppbygning og virkemåte, og hvordan ulike komponenter kan optimalisere ytelsen.

 

Jobbmuligheter

Drift, konfigurasjon og administrasjon av datanettverk og servere, berører oss alle og behovet for kompetanse innen fagfeltet har aldri vært større. Etter fullført utdannelse kan du blant annet jobbe som nettverksansvarlig, systemadministrator eller IKT-administrator.

Hvilke ansvarsområder du får, vil variere basert på virksomhetens størrelse og behov. I mindre bedrifter kan du ofte få mer ansvar og mer omfattende oppgaver, mens du i større bedrifter  kan jobbe mer spesialisert innen ulike områder.

Arbeidsoppgaver kan omfatte alt fra installasjon, drift og optimalisering av servere og klienter, til videreutvikling av bedriftens IKT-systemer. Andre oppgaver kan innebære support og rådgivning til både medarbeidere og eksterne kunder.

 

Oppbygning og studiemodell

Studentene får grunnleggende kunnskap i å forstå, bygge, administrere og feilsøking i nettverk i tillegg til generell IT-sikkerhet, samt fremgangsmåter og metoder for å kunne skreddersy tekniske nettverksløsninger til bedrifter.

Studentene utfordres med reelle, praktiske og relevante oppgaver som gir et godt innblikk i utfordringene og problemstillingene man forventer å møte.

Utdanningen har følgende emner: 

Emne 1: Datateknologi, plattformer og systemer (20 stp.)

Emne 2: Hardware og operativsystem (20 stp.)

Emne 3: Server – konfigurering, administrasjon og oppsett (20 stp.)

Emne 4: Systemadministrasjon. Drift og support (20 stp.)

Emne 5: Administrasjon og drift av produktivitetsverktøy, med hovedvekt på Microsoft 365 (20 stp.)

Emne 6: Nettverk- og IT-sikkerhet (20 stp.)

 

Undervisningsspråk: Norsk, men gjesteforelesninger på engelsk kan forekomme.

Pensumlister blir gjort tilgjengelig ved skolestart.

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

  1. Formell kompetanse
  2. Realkompetanse

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet. 

Godkjenninger og studielån

Studiet nettverk- og systemadministrasjon er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

Alle våre utdanninger er offentlig godkjent av NOKUT.

En registreringsavgift på 2900,- samt en eksamensavgift på 1000,- vil tilkomme for alle.