Frontend-utvikling

Er du interessert i å utvikle nettsider og mobilapplikasjoner, samtidig som du er opptatt av det visuelle? Studér frontend-utvikling og jobb med brukerorienterte og skreddersydde nettløsninger.
Les mer om studie
Søk på studiet

Kort om utdanningen

Frontend-utvikling er en kryssning mellom visuell utforming og koding av det du ser og interagerer med når du bruker en nettside eller en app. Her er også webdesign og UX viktig. Som ferdigutdannet frontend-utvikler, vil du blant annet kunne lage responsive nettsider, benytte grunnleggende designprinsipper og kjenne til reglene for universell utforming.

Dette studiet er utviklet for å møte bransjens behov ved å gi deg kunnskap og praktiske ferdigheter til å utvikle, forvalte og jobbe med frontend-utvikling. Studiet passer for deg som vil jobbe med helhetlige brukeropplevelser og utvikling av tekniske løsninger for web- og mobilenheter.

Vår utdanning innen Frontend-utvikling passer både for de som ikke har tidligere erfaring innen fagfeltet, men også de som har en bakgrunn innen tradisjonelle medier med et ønske om å jobbe med utvikling av digitale løsninger.

Les mer om utdanningen under nøkkelfakta.

Nøkkelfakta

Studiestart: August 2024
Varighet: 2 år (4 semestre)
Studiepoeng: 120 studiepoeng
Grad: Høyere fagskolegrad
Pris campus: 48.000,- per semester
Pris nett: 38.000,- per semester
Sted: Sandefjord, Nettstudie

Dette lærer du:

Studiet frontend-utvikling er en teknisk utdannelse som gir deg praktisk og relevant kompetanse innen faget, slik at du er klar for din første jobb som frontend-utvikler. Du vil blant annet lære:

 • Frontend-programmering
 • Hvordan utvikle en hjemmeside
 • Design og brukergrensesnitt
 • Funksjonell programmering
 • HTML, CSS og JavaScript
 • API-håndtering
 • Arbeidsmetodikk
 • Rammeverk
 • Webteknologi
Hvorfor bør du søke?

Du bør søke frontend-utvikling om du ønsker en teknisk utdannelse som ligger i grensesnittet mellom kundeopplevelse og systemutvikling. Er du opptatt av god funksjonalitet, teknisk utførelse, samtidig som du bryr deg om det visuelle, er dette studiet perfekt for deg. Du vil få en grundig forståelse av fagfeltet som du kan bygge videre på i arbeidslivet.

Det er et stort behov for frontend-utviklere som kan jobbe tett med andre fagområder – blant annet backend-utviklere. Dermed er det gode jobbmuligheter etter endt studie. Hos oss får du kompetanse innen de tre hovedspråkene i programmering: HTML, CSS og JavaScript. Disse er sentrale elementer i frontend-utvikling, og sammen med videre rammeverk som React, vil det gjøre deg i stand til å finne og utvikle de riktige løsningene.

Jobbmuligheter

Etter fullført utdanning innen frontend-utvikling, vil du kunne gå inn i en stilling som frontend-utvikler i en rekke bransjer. Dette er en etterspurt kompetanse, og du vil blant annet kunne jobbe hos:

 • IT-selskaper
 • Medie- og kommunikasjonsbedrifter
 • Programvarehus
 • Designbyrå
 • I større firma med egne IT-avdelinger

Studiet har som mål å gi deg den praktiske og relevante erfaringen som trengs i bransjen. Her er automatisering og effektivisering viktig. Ettersom teknologiutviklingen skjer raskt, er det en fordel at du er interessert i å tilegne deg ny kunnskap innen brukerorienterte tjenester for web- og mobilenheter.

Oppbygning og studiemodell

Studiet er lagt opp svært praktisk. Du jobber med emnene slik du vil gjøre i en jobbsituasjon. Det vil være praktiske oppgaver, øvelser og caser underveis.

Studiet har følgende emner:

 • Emne 1 HTML og CSS (15 stp.)
 • Emne 2 Design og brukergrensesnitt (7,5 stp.)
 • Emne 3 Grunnleggende programmering (7,5 stp.)
 • Emne 4 Javascript og API (22,5 stp.)
 • Emne 5 Programvare- utviklingsmetoder (7,5 stp.)
 • Emne 6 Javascript rammeverk (15 stp.)
 • Emne 7 Webteknologi (15 stp.)
 • Emne 8 Fordypningsprosjekt i Frontend-programmering (30 stp.)

Undervisningsspråk: Norsk, men gjesteforelesninger på engelsk kan forekomme.

Pensumlister blir gjort tilgjengelig ved skolestart. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe nødvendige pensumressurser tilhørende denne utdanningen (Dette kan være både bøker og/eller digitale pensumressurser som f.eks. nødvendig programvare).

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

 1. Formell kompetanse
 2. Realkompetanse

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet.

Godkjenninger og studielån

Studiet frontend-utvikling er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Lurer du på hvor mye du kan få utbetalt når du studerer frontend-utvikling på Gokstad Akademiet, kan du lese mer om det på Lånekassens sider.

Alle våre utdanninger er offentlig godkjent av NOKUT.

Foruten studieavgiften, så må alle studenter regne med et engangsgebyr for registrering på 2900,- som faktureres når du takker ja til studieplassen din, samt et semesterbasert eksamens- og administrasjonsgebyr på 990,- som faktureres i starten av hvert semester.

Opplev studiehverdagen på campus i Sandefjord

Som student på vår moderne campus i Sandefjord, blir du en del av et sosialt fellesskap med kort vei til både faglærere og medstudenter.
Velg studiested!