Frontend-utvikling

Vil du jobbe med utvikling av nettsider og mobile applikasjoner?

Studiet Frontend-utvikling er for deg som vil jobbe med utvikling av brukerorienterte løsninger for web- og mobile enheter. Du kan etter fullført utdanning kunne lage responsive nettsider, ha grunnleggende designprinsipper, kjenne til universell utforming, helhetlige brukeropplevelser og tekniske løsninger.

Dette studiet passer for deg som ikke har erfaring innen fagfeltet, og for deg som har jobbet med tradisjonelle medier og ønsker å jobbe videre med utvikling av digitale løsninger

Se nøkkeldataSøk på studiet

Nøkkelfakta

Studiestart: Høsten 2022
Varighet: 2 år (4 semestre)
Studiepoeng: 120
Grad: Høyere yrkesfaglig utdanning
Pris: 48.000,- pr. semester
Sted: Sandefjord

Dette lærer du:

 • Frontend-programmering
 • Universell utforming
 • HTML og CSS
 • JavaScript, React og API
 • Design og brukergrensesnitt
 • Applikasjonsutvikling
 • Backend med skytjenester og JavaScript
 • Sikkerhet
Hvorfor bør du søke?

Det er et stort behov i markedet for Frontend-utviklere som kan jobbe tett med andre fagområder for å løse det økende behovet for skreddersydde nettløsninger. Dette studiet er utviklet for å møte bransjens behov ved å gi deg kunnskap og praktiske ferdigheter til å utvikle, forvalte og jobbe med Frontend-utvikling.

 

Etter fullført og bestått utdanning vil du kunne gå inn i en stilling med Frontend-utvikling. Med fagskole innen Frontend-utvikling kan du jobbe i it-selskaper, medie- og kommunikasjonsbedrifter samt større firma med egne it-avdelinger. Studie passer for alle med interesse for utvikling av applikasjoner til nettsider og mobile plattformer.

Du få kompetanse innen de tre hovedspråkene i programmering, HTML, CSS og JavaScript. Disse tre er sentrale elementer i Frontend-utvikling og vil gjøre deg i stand til å finne og utvikle de riktige løsningene.

Jobbmuligheter

Etter fullført og bestått utdanning vil du kunne gå inn i en stilling med Frontend-utvikling. Med fagskole innen Frontend-utvikling kan du jobbe i it-selskaper, medie- og kommunikasjonsbedrifter samt større firma med egne it-avdelinger. Studie passer for alle med interesse for utvikling av applikasjoner til nettsider og mobile plattformer.

 

Studiet Frontend-utvikling er for deg som vil jobbe med utvikling av brukerorienterte løsninger for web- og mobile enheter. Du kan etter fullført utdanning kunne lage responsive nettsider, ha grunnleggende designprinsipper, kjenne til universell utforming, helhetlige brukeropplevelser og tekniske løsninger.

Oppbygning og studiemodell

Studiet er lagt opp svært praktisk. Du jobber med emnene slik du vil gjøre i en jobbsituasjon. Det vil være praktiske oppgaver, øvelser og cases underveis.

Studiet har følgende emner:

1 år

 • Frontend-utvikling og nettlesere
 • Universell utforming
 • HTML og CSS
 • JavaScript, React og API
 • Design og brukergrensesnitt

2 år

 • Applikasjonsutvikling
 • Backend med skytjenester og JavaScript
 • Sikkerhet
 • Frontend-programmering
 • Prosjektoppgave
Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene. Disse er formell kompetanse eller realkompetanse.

Formelle opptakskrav

Opptakskravene for formell kompetanse er generell studiekompetanse gjennom fullført og bestått treårig videregående utdanning.

Det godkjennes også yrkesrettet utdanning med fagbrev.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak. Opptakskomite som består av rektor og daglig leder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.

Realkompetansen kan være oppnådd både gjennom utdanning og praktisk relevant yrkeserfaring over 5 år.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Godkjenninger og studielån

Våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.