Applikasjonsutvikling for mobile enheter

Lær å utvikle fremtidsrettede og funksjonelle apper som kan hjelpe brukere med både små og store oppgaver.
Les mer om studie

Kort om utdanningen

Apper har de siste årene blitt et viktig verktøy i hverdagen vår, og i dag finnes det en app for så å si alt – enten vi skal kjøpe en bussbillett, booke en treningstime, betale regninger eller bestille mat hjem på døren, så finnes det en app som kan hjelpe oss.

Det digitale skiftet stiller krav til bedre tjenester og apper er en viktig plattform for mange av disse. Både private og offentlige virksomheter tar i bruk apper som verktøy for å tilby sine tjenester til kunder og brukere. Fagfeltet applikasjonsutvikling vil være i sterk vekst framover, og det vil være behov for medarbeidere med oppdatert kompetanse innen dette feltet.

NB! Oppstart høsten 2025.

Les mer om utdanningen under nøkkelfakta.

Nøkkelfakta

Studiestart: August 2025
Varighet: 2 år (4 semestre)
Studiepoeng: 120 studiepoeng
Grad: Høyere fagskolegrad
Pris campus: 48.000,- per semester
Sted: Sandefjord

Dette lærer du:

 • Grunnleggende programmering for mobile enheter
 • Produksjon av apper for Android og iOS.
 • Utvikling av hybride applikasjoner på tvers av plattformer.
 • Designprinsipper og distribusjon
 • Personvern og GDPR
Hvorfor bør du søke?

Med stadig økende avhengighet av smarttelefoner og nettbrett, er etterspørselen etter dyktige app-utviklere høyere enn noen gang. Kanskje har du selv en skikkelig god idè til en nyttig app du har tro på?

Denne utdanningen gir deg praktiske ferdigheter og dyp forståelse av den programvareutviklingen som trengs for å utvikle effektive og brukervennlige mobilapplikasjoner.

Jobbmuligheter

Samfunnet er inne i en stor digital omstilling. IKT Norge har gjennomført analyser som viser at det er behov for 40.000 flere sysselsatte med IKT-kompetanse i Norge frem mot 2030.

Mange bedrifter har problemer med å rekruttere medarbeidere med spisskompetanse innen applikasjonsutvikling. Fagfeltet applikasjonsutvikling vil være i sterk vekst framover, og det vil være behov for medarbeidere med oppdatert kompetanse innen dette feltet.

Oppbygning og studiemodell

Studiet har følgende emner: 

 • Emne 1: Introduksjon til Kotlin- og app-programmering (30 stp.)
 • Emne 2: Produksjon av Android-apper (30 stp.)
 • Emne 3: iOS-plattform (10 stp.)
 • Emne 4: React Native – kryssplattformrammeverk (10 stp.)
 • Emne 5: Design og distribusjon (10 stp.)
 • Emne 6: Profesjonell spesialisering (30 stp.)

Undervisningsspråk: Norsk, men gjesteforelesninger på engelsk kan forekomme.

Pensumlister blir gjort tilgjengelig ved skolestart. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe nødvendige pensumressurser tilhørende denne utdanningen (Dette kan være både bøker og/eller digitale pensumressurser som f.eks. nødvendig programvare).

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

 1. Formell kompetanse
 2. Realkompetanse

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet.

REALKOMPETANSE

Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved gyldig dokumentasjon på arbeidserfaring, relevant kompetanse og motivasjon for å gjennomføre. Det anbefales at du legger ved et motivasjonsbrev. Les mer om hva et motivasjonsbrev bør inneholde i vår FAQ.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

PRIORITERT REKKEFØLGE

Det er mulig å søke på flere studier på en gang, men merk at du vil kun få tilbud om opptak på ett studie. Rekkefølgen på studieønskene dine rangerer du selv i søknadsportalen under «Mine søknader». Får du tilbud om studieplass på førstevalget ditt, så faller lavere prioriterte studieønsker bort. Kvalifiserer du ikke til førstevalget, vil vi vurdere deg for andrevalget osv.

Godkjenninger og studielån

Studiet Applikasjonsutvikling for mobile enheter er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

Alle våre utdanninger er offentlig godkjent av NOKUT.

 

Studieavgifter

Ordinær studieavgift på campus er 48.000,- per semester.

Alle studenter må betale et engangsgebyr for registrering på 2900,- som faktureres når du takker ja til studieplassen din, samt et semesterbasert eksamens- og administrasjonsgebyr på 990,- som faktureres i starten av hvert semester.

Opplev studiehverdagen på campus i Sandefjord

Som student på vår moderne campus i Sandefjord, blir du en del av et sosialt fellesskap med kort vei til både faglærere og medstudenter.
Velg studiested!