Backend-programmering

Har du interesse for teknologi og IT? Vil du bygge spennende løsninger for fremtiden? Studér backend-programmering og jobb med kjernen i IT-baserte løsninger.
Les mer om studie

Kort om utdanningen

På Gokstad Akademiet kan du studere både backend-programmering og frontend-utvikling. Mens sistnevnte jobber med det visuelle, vil en backend-utvikler jobbe med robuste løsninger som ikke er synlig, men som gjør at alt fungerer.

Det beste med å være backend-utvikler er at du får utvikle kjernen i applikasjonen. Det er nemlig der alt det viktige skjer. Arbeidsfeltet er essensielt for en programvares funksjonalitet, samtidig som du jobber med utvikling og vedlikehold av databaser og håndtering av servere.

Som backend-utvikler vil du alltid kunne lære ny teknologi, få spennende utfordringer, og jobbe både selvstendig og sammen med frontend-utviklere.

*Vestfold fylkeskommune finansierer en rekke studieplasser fra høsten slik at du som velger campus i Sandefjord slipper å betale studieavgiften. Les mer om gratis* studieplasser på campus.

Les mer om utdanningen under nøkkelfakta.

Nøkkelfakta

Studiestart: August 2024
Varighet: 2 år (4 semestre)
Studiepoeng: 120 studiepoeng
Grad: Høyere fagskolegrad
Pris campus: Campus: 0,-* per semester
Pris nett: Nett: 38.000,- per semester
Sted: Sandefjord, Nettstudie

Dette lærer du:

Ved å studere backend-programmering, kommer du til å lære tekniske ferdigheter som er sentrale i hverdagen som backend-utvikler. Dette er noe av det vi går igjennom for å gjøre gjøre deg klar for arbeidslivet, enten som selvstendig utvikler eller som medlem i et utviklerteam:

 • Grunnleggende programming i python
 • Objektorientert programming
 • Datamodellering og databasesystemer
 • Programvareutvikling og Sofware Design
 • Algoritmer
 • Web teknologi og RESTful-webtjenester
 • Skytjenester
 • Container teknologi og skalerbarhet
Hvorfor bør du søke?

Backend-programmering passer for deg som har en genuin interesse for teknologi og IT, og som ønsker å jobbe med kjernen i IT-baserte løsninger. Er du opptatt av å stadig utvikle kompetansen din, vil dette studiet være perfekt for deg.

En god backend-utvikler må beherske et bredt spekter av teknologier, derfor er det en fordel om du liker å løse problemer og motiveres av å tilegne deg kompetanse innenfor ny teknologi.

 

Jobbmuligheter

Behovet for backend-utviklere er stort da det spiller en kritisk rolle i virksomheters teknologiske løsninger. Jobbmulighetene er svært gode – både i nasjonale og internasjonale selskaper.

Som backend-utvikler kan du jobbe i alt fra privat sektor til offentlig sektor, som in-house-utvikler eller for et spesialisert firma som utvikler tjenester for ulike kunder.

Etter fullført studium, vil du ha kompetanse om programmering og programvareutvikling, objektorientert programmering, databaser, web-teknologier, software design og algoritmer. Studiet er lagt opp svært praktisk og du jobber med emnene slik du vil gjøre i en faktisk jobbsituasjon. Det vil være praktiske oppgaver, øvelser og cases underveis.

Oppbygning og studiemodell

Utdanningen går over 2 år (4 semester) og gir 120 studiepoeng. Studiet har følgende emner:

 • Emne 1: Grunnleggende programmering (15 stp.)
 • Emne 2: Datamodellering og databasesystemer (15 stp.)
 • Emne 3: Programvareutviklingsmetoder (7,5 stp.)
 • Emne 4: Objektorientert programmering (22,5 stp.)
 • Emne 5: Algoritmiske metoder (7,5 stp.)
 • Emne 6: Software Design (7,5 stp.)
 • Emne 7: Avansert programmering (15 stp.)
 • Emne 8: Cloud-teknikker, web-arkitektur og container teknologi  (15 stp.)
 • Emne 9: Fordypningsprosjekt​ (15 stp.)

 

Undervisningsspråk: Norsk, men gjesteforelesninger på engelsk kan forekomme.

Pensumlister blir gjort tilgjengelig ved skolestart. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe nødvendige pensumressurser tilhørende denne utdanningen (Dette kan være både bøker og/eller digitale pensumressurser som f.eks. nødvendig programvare).

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

 1. Formell kompetanse
 2. Realkompetanse

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet.

REALKOMPETANSE

Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved gyldig dokumentasjon på arbeidserfaring, relevant kompetanse og motivasjon for å gjennomføre. Det anbefales at du legger ved et motivasjonsbrev. Les mer om hva et motivasjonsbrev bør inneholde i vår FAQ.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

PRIORITERT REKKEFØLGE

Det er mulig å søke på flere studier på en gang, men merk at du vil kun få tilbud om opptak på ett studie. Rekkefølgen på studieønskene dine rangerer du selv i søknadsportalen under «Mine søknader». Får du tilbud om studieplass på førstevalget ditt, så faller lavere prioriterte studieønsker bort. Kvalifiserer du ikke til førstevalget, vil vi vurdere deg for andrevalget osv.

Godkjenninger og studielån

Studiet Backend-programmering er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning, noe som gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

Alle våre utdanninger er offentlig godkjent av NOKUT.

Studieavgifter

Ordinær studieavgift på campus er 48.000,- per semester og 38.000,- per semester på nett.

CAMPUS: Vestfold fylkeskommune finansierer fra høsten 2024 et begrenset antall studieplasser fra høsten som betyr at du som velger campus slipper å betale studieavgift for utdanningen din. Les mer om gratis* studieplasser på campus.

Alle studenter må betale et engangsgebyr for registrering på 2900,- som faktureres når du takker ja til studieplassen din, samt et semesterbasert eksamens- og administrasjonsgebyr på 990,- som faktureres i starten av hvert semester. * Dette gjelder også studenter som får studieavgiften dekket av Vestfold fylkeskommune.

Opplev studiehverdagen på campus i Sandefjord

Som student på vår moderne campus i Sandefjord, blir du en del av et sosialt fellesskap med kort vei til både faglærere og medstudenter.
Velg studiested!