Backend-programmering

Har du interesse for teknologi og IT? Vil du bygge spennende løsninger for fremtiden? Studér backend-programmering og jobb med kjernen i IT-baserte løsninger.

På Gokstad Akademiet kan du studere backend-programmering og frontend-utvikling. Mens sistnevnte jobber med det visuelle, vil en backend-utvikler jobbe med robuste løsninger som ikke er synlig, men som gjør at alt fungerer.

Det beste med å være backend-utvikler er at du får utvikle kjernen i applikasjonen. Det er nemlig der alt det viktige skjer. Arbeidsfeltet er essensielt for en programvares funksjonalitet, samtidig som du jobber med utvikling og vedlikehold av databaser og håndtering av servere. Som backend-utvikler vil du alltid kunne lære ny teknologi, få spennende utfordringer, og jobbe både selvstendig og sammen med frontend-utviklere.

Se nøkkeldataSøk på studiet

Nøkkelfakta

Studiestart: August 2024
Varighet: 2 år (4 semestre)
Studiepoeng: 120
Grad: Høyere fagskolegrad
Pris campus: 48.000,- pr. semester (Oppstart høst 24)
Pris nett: 38.000,- pr. semester (Oppstart høst 24)
Sted: Sandefjord, Nettstudie

Dette lærer du:

Ved å studere backend-programmering, kommer du til å lære tekniske ferdigheter som er sentrale i hverdagen som backend-utvikler. Dette er noe av det vi går igjennom for å gjøre gjøre deg klar for arbeidslivet, enten som selvstendig utvikler eller som medlem i et utviklerteam:

 • Grunnleggende programming i python
 • Objektorientert programming
 • Datamodellering og databasesystemer
 • Programvareutvikling og Sofware Design
 • Algoritmer
 • Web teknologi og RESTful-webtjenester
 • Skytjenester
 • Container teknologi og skalerbarhet
Hvorfor bør du søke?

Backend-programmering passer for deg som har en genuin interesse for teknologi og IT, og som ønsker å jobbe med kjernen i IT-baserte løsninger. Er du opptatt av å stadig utvikle kompetansen din, vil dette studiet være perfekt for deg.

En god backend-utvikler må beherske et bredt spekter av teknologier, derfor er det en fordel om du liker å løse problemer og motiveres av å tilegne deg kompetanse innenfor ny teknologi.

 

Jobbmuligheter

Behovet for backend-utviklere er stort da det spiller en kritisk rolle i virksomheters teknologiske løsninger. Jobbmulighetene er svært gode – både i nasjonale og internasjonale selskaper.

Som backend-utvikler kan du jobbe i alt fra privat sektor til offentlig sektor, som in-house-utvikler eller for et spesialisert firma som utvikler tjenester for ulike kunder.

Etter fullført studium, vil du ha kompetanse om programmering og programvareutvikling, objektorientert programmering, databaser, web-teknologier, software design og algoritmer. Studiet er lagt opp svært praktisk og du jobber med emnene slik du vil gjøre i en faktisk jobbsituasjon. Det vil være praktiske oppgaver, øvelser og cases underveis.

Oppbygning og studiemodell

Utdanningen går over 2 år (4 semester) og gir 120 studiepoeng. Studiet har følgende emner:

 • Emne 1: Grunnleggende programmering (15 stp.)
 • Emne 2: Datamodellering og databasesystemer (15 stp.)
 • Emne 3: Programvareutviklingsmetoder (15 stp.)
 • Emne 4: Objektorientert programmering (15 stp.)
 • Emne 5: Algoritmiske metoder (7,5 stp.)
 • Emne 6: Software Design (7,5 stp.)
 • Emne 7: Avansert programmering (15 stp.)
 • Emne 8: Robusthet og skalerbare tjenester (7,5 stp.)
 • Emne 9: Cloud teknikker og web teknologier (7,5 stp.)
 • Emne 10: Fordypningsprosjekt​ (15 stp.)

 

Undervisningsspråk: Norsk, men gjesteforelesninger på engelsk kan forekomme.

Pensumlister blir gjort tilgjengelig ved skolestart.

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

 1. Formell kompetanse
 2. Realkompetanse

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet.

Godkjenninger og studielån

Studiet Backend-programmering er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning, noe som gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

Alle våre utdanninger er offentlig godkjent av NOKUT.

En registreringsavgift på 2900,- samt en eksamensavgift på 1000,- vil tilkomme for alle.