Webdesign

Vil du jobbe kreativt med digitale løsninger? Ønsker du å lære om samspillet mellom design og teknologi? Studér webdesign og lær om ulike områder innen visuell kommunikasjon.
Les mer om studie

Kort om utdanningen

Webdesign er en ettårig fagskoleutdanning hvor du lærer å jobbe kreativt med visuell kommunikasjon på ulike flater, og får kunnskapen du trenger for å skape funksjonelle nettsider og digitale tjenester.

Utdanningen har flere trekk med både UX-design og UI-design, da både brukeropplevelse og brukergrensesnitt er en viktig del av webdesign. Studiet er praktisk rettet og du vil få bred kunnskap om samspillet mellom design og teknologi, og arbeidet med å skape interaksjoner med brukere, både på det personlige og intuitive nivå.

Mens UX er den strukturerte og analytiske biten, og UI er den kreative, er webdesign for deg som ønsker å bruke begge hjernehalvdeler i ett og samme fagfelt.

*Vestfold fylkeskommune finansierer en rekke studieplasser fra høsten slik at du som velger campus i Sandefjord slipper å betale studieavgiften. Les mer om gratis* studieplasser på campus.

Les mer om utdanningen under nøkkelfakta.

Nøkkelfakta

Studiestart: August 2024
Varighet: 1 år (2 semestre)
Studiepoeng: 60 studiepoeng
Grad: Fagskolegrad
Pris campus: Campus: 0,-* per semester
Pris nett: Nett: 38.000,- per semester
Sted: Sandefjord, Nettstudie

Dette lærer du:

Som webdesigner vil du kunne jobbe med både design og kode på en nettside. I studiet webdesign på Gokstad Akademiet vil du lære følgende:

 • Designprinsipper som kombinasjoner av farger, fonter og komposisjon
 • Grafiske verktøy
 • Design av nettsider og apper
 • Universell utforming
 • Content management systems
 • Frontend-koding med HTML/CSS
 • Bildebehandling og fototeori
Hvorfor bør du søke?

Ønsker du å forstå brukernes atferd på internett og gjøre brukeropplevelsen best mulig, er dette utdanningen for deg.

Vi forholder oss daglig til design knyttet til nettsider og digitale produkter, tjenester eller systemer. Webdesign handler om å forbedre totalopplevelsen der en menneskelig bruker har i møte med et digitalt produkt, en tjeneste eller et system. Disse interaksjonene skal maksimere brukerens følelse av måloppnåelse og samtidig minimere frustrasjon.

Som person er du opptatt av design og estetikk, samtidig som du er interessert i teknologi og programmering. Du er nysgjerrig og åpen for hvor ulikt mennesker oppfatter digitale produkter. Du må i tillegg være flink til å stille de riktige spørsmålene for å få den nødvendige informasjonen for å lage et best mulig produkt.

 

Jobbmuligheter

Webdesign er en viktig del av utviklingen av nye nettsider, digitale produkter og tjenester, og det er stor etterspørsel etter mennesker med kompetanse innen dette fagområdet. Som webdesigner vil du ha flere jobbmuligheter. Du kan jobbe i designbyråer, digitalbyråer, IT-selskap eller markedsføringsbyråer.

Du kan også jobbe i større bedrifter, både privat sektor og offentlige etater som intern webdesigner. Mens du i større bedrifter vil ha muligheten til å jobbe spesialisert med én ting, kan du i mindre selskap måtte jobbe med litt av hvert. Og ved å ta denne ettårige fagskoleutdanningen og spesialisere deg på webdesign, kan du jobbe med både UI-design og frontend-utvikling i en bedrift.

Etter fullført utdannelse vil du som webdesigner blant annet jobbe med:

 • Lage spesifikasjoner etter kundens behov
 • Designe nettsider
 • Designe applikasjoner
 • Utvikle løsninger med bruk av HTML og CSS
 • Tett samarbeid med frontend- og backend-utviklere

Vanlige oppgaver kan innebære design av brukervennlige nettsider og applikasjoner, som blir videreutviklet av en frontend-utvikler, gjennomføre brukertester, samt kundekontakt. Hvis selve programmeringen veier tyngst for deg, bør du vurdere om frontend-utvikling er det riktige valget for deg.

Oppbygning og studiemodell

Utdanningen er både praktisk og teoretisk, og gir studentene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter knyttet til webdesign.

Studiet inneholder følgende emner:

 • Emne 1: HTML og CSS (15 stp.)
 • Emne 2: Design og brukergrensesnitt (7,5 stp.)
 • Emne 3: Grunnleggende programmering (7,5 stp.)
 • Emne 4: Nettsider og arbeidsmetodikk (15 stp.)
 • Emne 5: Prosjektoppgave (15 stp.)

Undervisningsspråk: Norsk, men gjesteforelesninger på engelsk kan forekomme.

Pensumlister blir gjort tilgjengelig ved skolestart. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe nødvendige pensumressurser tilhørende denne utdanningen (Dette kan være både bøker og/eller digitale pensumressurser som f.eks. nødvendig programvare).

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

 1. Formell kompetanse
 2. Realkompetanse

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet. 

REALKOMPETANSE

Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved gyldig dokumentasjon på arbeidserfaring, relevant kompetanse og motivasjon for å gjennomføre. Det anbefales at du legger ved et motivasjonsbrev. Les mer om hva et motivasjonsbrev bør inneholde i vår FAQ.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

PRIORITERT REKKEFØLGE

Det er mulig å søke på flere studier på en gang, men merk at du vil kun få tilbud om opptak på ett studie. Rekkefølgen på studieønskene dine rangerer du selv i søknadsportalen under «Mine søknader». Får du tilbud om studieplass på førstevalget ditt, så faller lavere prioriterte studieønsker bort. Kvalifiserer du ikke til førstevalget, vil vi vurdere deg for andrevalget osv.

Godkjenninger og studielån

Våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Lurer du på hvor mye du kan få utbetalt for å studere webdesign? Få mer informasjon om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

Alle våre utdanninger er offentlig godkjent av NOKUT.

Studieavgifter

Ordinær studieavgift på campus er 48.000,- per semester og 38.000,- per semester på nett.

CAMPUS: Vestfold fylkeskommune finansierer fra høsten 2024 et begrenset antall studieplasser fra høsten som betyr at du som velger campus slipper å betale studieavgift for utdanningen din. Les mer om gratis* studieplasser på campus.

Alle studenter må betale et engangsgebyr for registrering på 2900,- som faktureres når du takker ja til studieplassen din, samt et semesterbasert eksamens- og administrasjonsgebyr på 990,- som faktureres i starten av hvert semester. * Dette gjelder også studenter som får studieavgiften dekket av Vestfold fylkeskommune.

Opplev studiehverdagen på campus i Sandefjord

Som student på vår moderne campus i Sandefjord, blir du en del av et sosialt fellesskap med kort vei til både faglærere og medstudenter.
Velg studiested!