Webdesign

Vil du jobbe kreativt med visuell kommunikasjon? Ønsker du å lære om samspillet mellom design og teknologi?  Studér webdesign og skap funksjonelle nettsider og digitale tjenester.

Webdesign er en ettårig fagskoleutdanning hvor du lærer å jobbe kreativt med visuell kommunikasjon.

Utdanningen webdesign er praktisk rettet med fokus på å skape brukervennlige og funksjonelle nettsider, digitale produkter og tjenester. Du vil få bred kunnskap om samspillet mellom design og teknologi, og arbeidet med å skape interaksjoner med brukere, både på det personlige og intuitive nivå.

 

Se nøkkeldataSøk på studiet

Nøkkelfakta

Studiestart: August 2024
Varighet: 1 år (2 semestre)
Studiepoeng: 60
Grad: Fagskolegrad
Pris campus: 48.000,- pr. semester (Oppstart høst 24)
Pris nett: 38.000,- pr. semester (Oppstart høst 24)
Sted: Sandefjord, Nettstudie

Dette lærer du:

Som webdesigner vil du kunne jobbe med både innhold og design på en nettside. I studiet webdesign vil du lære blant annet:

 • Grafiske verktøy
 • Webkoding
 • Brukersentrert design
 • Front-end web utvikling
Hvorfor bør du søke?

Ønsker du å forstå brukernes atferd på internett og gjøre brukeropplevelsen best mulig, er dette utdanningen for deg.

Vi forholder oss daglig til design knyttet til nettsider og digitale produkter, tjenester eller systemer. Webdesign handler om å forbedre totalopplevelsen der en menneskelig bruker har i møte med et digitalt produkt, en tjeneste eller et system. Disse interaksjonene skal maksimere brukerens følelse av måloppnåelse og samtidig som den minimerer frustrasjoner.

Webdesign blir stadig viktigere i utvikling av nye nettsider, digitale produkter og tjenester, og det er stor etterspørsel etter mennesker med kompetanse innen dette fagområdet.

 

Jobbmuligheter

En webdesigner har flere ulike jobbmuligheter. Du kan være medarbeider i en stor bedrift, som har behov for en intern webdesigner, jobbe i en bedrift som selger webdesign-tjenester, eller drive eget foretak.

Etter fullført utdannelse kan du jobbe innen:

 • Bedrifter som utvikler nettsider, digitale produkter og tjenester
 • Med webdesign i media- og kommunikasjonsbyråer
 • Virksomheter med egen avdeling for digital design og kommunikasjon
 • Webdesign knyttet til produksjon av film og TV

Vanlige oppgaver kan innebære design av brukervennlige nettsider og applikasjoner, som blir videreutviklet av en  frontend-utvikler, gjennomføre brukertester, overvåke og analysere bruk av nettsider, samt kundekontakt.

Oppbygning og studiemodell

Utdanningen er både praktisk og teoretisk, og gir studentene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter knyttet til webdesign.

Studiet inneholder følgende emner:

 • Emne 1: Grafiske verktøy, prinsipper og metoder (7,5 stp.)
 • Emne 2: Grunnleggende web (7,5 stp.)
 • Emne 3: Webkoding (7,5 stp.)
 • Emne 4: Introduksjon til brukersentrert design (7,5 stp.)
 • Emne 5: Front-end web utvikling (7,5 stp.)
 • Emne 6: Avansert CSS (7,5 stp.)
 • Emne 7: Prosjektstyring (7,5 stp.)
 • Emne 8: Prosjektoppgave (7,5 stp.)

 

Undervisningsspråk: Norsk, men gjesteforelesninger på engelsk kan forekomme.

Pensumlister blir gjort tilgjengelig ved skolestart.

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

 1. Formell kompetanse
 2. Realkompetanse

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet. 

Godkjenninger og studielån

Våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Lurer du på hvor mye du kan få utbetalt for å studere webdesign? Få mer informasjon om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

Alle våre utdanninger er offentlig godkjent av NOKUT.

En registreringsavgift på 2900,- samt en eksamensavgift på 1000,- vil tilkomme for alle.