Prosjektledelse

Vil du lære hvordan du kan planlegge, styre, lede, implementere, evaluere og avslutte prosjektarbeid? 

Prosjektledelse er blitt viktig funksjon for å håndtere behov for endring og utvikling i alle typer virksomheter. Samfunnet står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. En stadig voksende del av verdiskapingen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter

Se nøkkeldataSøk på studiet

Nøkkelfakta

Studiestart: Høsten 2022
Varighet: 1 år (2 semestre)
Studiepoeng: 60
Grad: Høyere yrkesfaglig utdanning
Pris: 48.000,- pr. semester
Sted: Sandefjord

Dette lærer du:

  • Planlegging og organisering i forbindelse med prosjektarbeid
  • Prosjektledelse og prosjektstyring som anvendes i prosjektarbeid
  • Lovverk og styringsdokumenter som gjelder prosjektarbeid
  • Prosjektledelse for ulike prosjekter
  • Krav til kvalitet ved endringer, tilpasninger og verdiskaping
Hvorfor bør du søke?

For å lykkes må man jobbe med flere sentrale prosesser – både når det gjelder effektiv gjennomføring av prosjekter og realisering av prosjektets gevinster.

Utdanningen gir deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse for å jobbe med prosjekt etter tradisjonelle metoder, med agile metoder eller for å følge kommersielle standarder. Utdanningen gir også en oversikt over aktuelle verktøy og metoder, slik at du kan velge de riktige for ditt prosjekt. Videre får du innføring i ledelsesrelaterte temaer, og mulighet til å bygge nettverk på tvers av egen yrkesfaglig bakgrunn

Jobbmuligheter

Prosjektledelse har blitt en viktig funksjon for å håndtere behov for endring og utvikling i alle typer virksomheter. I dette 1-årige studiet lærer du om arbeidsformen «prosjekt» fra A til Å og hvordan du best kan lykkes med gjennomføring og realisering av prosjektets gevinster. ​

Utdanningen gir deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å jobbe med prosjekt etter tradisjonelle metoder, med agile metoder eller for å følge kommersielle standarder. Utdanningen gir også en oversikt over aktuelle verktøy og metoder, som vil gjøre deg i stand til å velge de riktige for ditt prosjekt.

I tillegg får du en innføring i ledelsesrelaterte temaer, og mulighet til å bygge nettverk på tvers av egen yrkesfaglige bakgrunn.

Oppbygning og studiemodell

Studiemodellen for høsten 2022 er ikke klar enda.

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene. Disse er formell kompetanse eller realkompetanse.

Formelle opptakskrav

Opptakskravene for formell kompetanse er generell studiekompetanse gjennom fullført og bestått treårig videregående utdanning.

Det godkjennes også yrkesrettet utdanning med fagbrev.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak. Opptakskomite som består av rektor og daglig leder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.

Realkompetansen kan være oppnådd både gjennom utdanning og praktisk relevant yrkeserfaring over 5 år.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Godkjenninger og studielån

Våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.