Prosjektledelse

Vil du lære mer om hvordan du effektivt kan planlegge, lede, implementere, evaluere og avslutte prosjektarbeid? Studér prosjektledelse og lær å mestre prosjekt som arbeidsform.
Les mer om studie

Kort om utdanningen

Samfunnet står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring. En stadig voksende del av verdiskapningen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter. Prosjektledelse har derfor blitt en viktig funksjon for å håndtere denne utviklingen.

I dette 1-årige studiet lærer du om arbeidsformen «prosjekt fra A til Å» og hvordan du best kan lykkes med gjennomføring og realisering av prosjektets gevinster. ​

Utdanningen gir deg ferdigheter og kompetanse for å jobbe med prosjekt etter tradisjonelle metoder, med agile metoder eller for å følge kommersielle standarder.

*Vestfold fylkeskommune finansierer en rekke studieplasser fra høsten slik at du som velger campus i Sandefjord slipper å betale studieavgiften. Les mer om gratis* studieplasser på campus.

Les mer om utdanningen under nøkkelfakta.

Nøkkelfakta

Studiestart: August 2024
Varighet: 1 år (2 semestre)
Studiepoeng: 60 studiepoeng
Grad: Fagskolegrad
Pris campus: Campus: 0,-* per semester
Pris nett: Nett: 38.000,- per semester
Sted: Sandefjord, Nettstudie

Dette lærer du:

 • Planlegging og organisering av prosjektarbeid
 • Prosjektledelse og prosjektstyring som anvendes i prosjektarbeid
 • Ledelse av ulike typer prosjekter
 • Krav til kvalitet ved endringer, tilpasninger og verdiskaping
 • Håndtering av interessenter og prosjektets usikkerheter
Hvorfor bør du søke?

Er du strukturert, verdsetter du god kommunikasjon og liker å jobbe etter en tydelig retning? Eller er dette noe du ønsker å lære? Da er dette studiet for deg. Prosjektledelse er et årsstudium du vil få god nytte av i arbeidslivet, uansett om du ønsker å jobbe som prosjektleder, eller ikke.

Utdanningen gir en oversikt over aktuelle verktøy og metoder, slik at du kan velge de riktige for ditt prosjekt. Videre får du innføring i ledelsesrelaterte temaer, og mulighet til å bygge nettverk på tvers av egen yrkesfaglig bakgrunn.

Undervisningen bygger på praktiske erfaringer og case fra prosjektarbeid. Vi vektlegger det å skape verdi gjennom prosjektarbeidet.

 

Jobbmuligheter

Prosjektledelse har blitt en viktig funksjon for å håndtere behovet for endring og utvikling i alle typer virksomheter. Dette er derfor en svært anvendelig og verdifull kompetanse å ha med inn i mange ulike bransjer.

Etter fullført utdanning innen prosjektledelse kan du:

 • Jobbe som prosjektleder
 • Jobbe som prosjektmedarbeider
 • Være oppdragsgiver for prosjekter
 • Sitte i styringsgrupper eller liknende for prosjekter
Oppbygning og studiemodell

Utdanningen går over 1 år (2 semester) og gir 60 studiepoeng.

 • Emne 1 – Oversikt og innsikt (15 stp.)
 • Emne 2 – Styring og ledelse av prosjekter (15 stp.)
 • Emne 3 – Fra initiering til gevinstrealisering (15 stp.)
 • Emne 4 – Prosjektoppgaven (15 stp.)

Undervisningsspråk: Norsk.

Pensumlister blir gjort tilgjengelig ved skolestart. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe nødvendige pensumressurser tilhørende denne utdanningen (Dette kan være både bøker og/eller digitale pensumressurser som f.eks. nødvendig programvare).

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

 1. Formell kompetanse
 2. Realkompetanse

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet.

REALKOMPETANSE

Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved gyldig dokumentasjon på arbeidserfaring, relevant kompetanse og motivasjon for å gjennomføre. Det anbefales at du legger ved et motivasjonsbrev. Les mer om hva et motivasjonsbrev bør inneholde i vår FAQ.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

PRIORITERT REKKEFØLGE

Det er mulig å søke på flere studier på en gang, men merk at du vil kun få tilbud om opptak på ett studie. Rekkefølgen på studieønskene dine rangerer du selv i søknadsportalen under «Mine søknader». Får du tilbud om studieplass på førstevalget ditt, så faller lavere prioriterte studieønsker bort. Kvalifiserer du ikke til førstevalget, vil vi vurdere deg for andrevalget osv.

Godkjenninger og studielån

Våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Det vil si at du har mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Lurer du på hvor mye du kan få utbetalt for å studere prosjektledelse? Les mer på Lånekassens sider.

Alle våre utdanninger er offentlig godkjent av NOKUT.

Studieavgifter

Ordinær studieavgift på campus er 48.000,- per semester og 38.000,- per semester på nett.

CAMPUS: Vestfold fylkeskommune finansierer fra høsten 2024 et begrenset antall studieplasser fra høsten som betyr at du som velger campus slipper å betale studieavgift for utdanningen din. Les mer om gratis* studieplasser på campus.

Alle studenter må betale et engangsgebyr for registrering på 2900,- som faktureres når du takker ja til studieplassen din, samt et semesterbasert eksamens- og administrasjonsgebyr på 990,- som faktureres i starten av hvert semester. * Dette gjelder også studenter som får studieavgiften dekket av Vestfold fylkeskommune.

Opplev studiehverdagen på campus i Sandefjord

Som student på vår moderne campus i Sandefjord, blir du en del av et sosialt fellesskap med kort vei til både faglærere og medstudenter.
Velg studiested!