Prosjektledelse

Vil du lære hvordan du kan planlegge, styre, lede, implementere, evaluere og avslutte prosjektarbeid? 

Samfunnet står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og en stadig voksende del av verdiskapningen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter. Prosjektledelse har derfor blitt en viktig funksjon for å håndtere denne utviklingen.

Prosjektledelse er utdanningen for deg som ønsker å mestre prosjekt som arbeidsform.

Se nøkkeldataSøk på studiet

Nøkkelfakta

Studiestart: Høsten 2023
Varighet: 1 år (2 semestre)
Studiepoeng: 60
Grad: Høyere fagskolegrad
Pris: 48.000,- pr. semester
Sted: Sandefjord

Dette lærer du:

 • Planlegging og organisering i forbindelse med prosjektarbeid
 • Prosjektledelse og prosjektstyring som anvendes i prosjektarbeid
 • Lovverk og styringsdokumenter som gjelder prosjektarbeid
 • Prosjektledelse for ulike prosjekter
 • Krav til kvalitet ved endringer, tilpasninger og verdiskaping
 • Håndtering av interessenter og prosjektets omgivelser
 • Kunnskap om prosjektutvelgelse, kalkulasjon, anskaffelser og kontrakter
Hvorfor bør du søke?

Samfunnet står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring. En stadig voksende del av verdiskapningen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter. Derfor er det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform.

I dette 1-årige studiet lærer du om arbeidsformen «prosjekt» fra A til Å og hvordan du best kan lykkes med gjennomføring og realisering av prosjektets gevinster. ​

Utdanningen gir deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse for å jobbe med prosjekt etter tradisjonelle metoder, med agile metoder eller for å følge kommersielle standarder. Utdanningen gir også en oversikt over aktuelle verktøy og metoder, slik at du kan velge de riktige for ditt prosjekt. Videre får du innføring i ledelsesrelaterte temaer, og mulighet til å bygge nettverk på tvers av egen yrkesfaglig bakgrunn.

Undervisningen bygger på praktiske erfaringer og case fra prosjektarbeid. Vi vektlegger det å skape verdi gjennom prosjektarbeidet.

Jobbmuligheter

Prosjektledelse har blitt en viktig funksjon for å håndtere behov for endring og utvikling i alle typer virksomheter. Dette er derfor en svært anvendelig og verdifull utdanning å ha med inn i mange ulike bransjer.

Studentene kan etter fullført og bestått utdanning:

 • Jobbe som prosjektmedarbeider
 • Jobbe som prosjektleder
 • Være oppdragsgiver for prosjekter
 • Sitte i styringsgrupper eller liknende for prosjekter
Oppbygning og studiemodell

Utdanningen går over 1 år (2 semester) og gir 60 studiepoeng.

1.semester

 • Emne 1: Prosjektforberedelse (15 stp.)
 • Emne 2: Prosjektledelse (15 stp.)

 

2. semester

 • Emne 3: Prosjektstyring (15 stp.)
 • Emne 4: Prosjektoppgave (15 stp.)
Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

 1. Formell kompetanse
 2. Realkompetanse

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet.

Godkjenninger og studielån

Våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.