Om oss

Gokstad Akademiet på Hvaltorvet

Om Gokstad Akademiet

Fagskolen Gokstad Akademiet ble etablert i 2020 og holder til i moderne og lyse lokaler på toppen av kjøpesenteret Hvaltorvet midt i Sandefjord sentrum.

Gokstad Akademiet tilbyr 9 ulike studier, som alle er utviklet i tett samarbeid med næringslivet.

Les mer om Gokstad Akademiet
Kurs i forbruker-og kundeatferd

Våre ansatte

Våre lærere vet hva som skal til for at du skal bli en dyktig medarbeider, blant annet fordi mange av de jobber – eller har jobbet i bransjen selv.

Møt våre ansatte

Om undervisningen

En fagskoleutdanning en praktisk rettet utdanning som er tilpasset arbeidslivets krav til kompetanse.

Vi fokuserer på utførelse av arbeidsoppgaver og caser slik disse vil utføres i en bedrift.

Les mer om undervisningen

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hva er en fagskole?

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk for å løse oppgaver i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Fagskoleutdanning er praksisnært og imøtekommer behovet for kvalifisert arbeidskraft i samfunnet.

Fagskoleutdanning bygger på kunnskap og erfaring fra ett eller flere yrkesfelt og er i samsvar med relevante pedagogiske, etiske, kunstfaglige og vitenskapelige prinsipper.

Hvilke opptakskrav stilles for å studere hos Gokstad Akademiet?

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene. Disse er formell kompetanse eller realkompetanse.

For komplette beskrivelser av opptakskravene tilknyttet de ulike studiene, se nærmere informasjon under «Opptakskrav» på hver enkelt studieside.

Formelle opptakskrav

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er overordnet fullført og bestått videregående opplæring, men kravene til hva slags videregående opplæring du må ha bestått – varierer fra utdanning til utdanning.

Dersom du ikke kan dokumentere den nøyaktige formelle kompetansen som listes opp på studiet du ønsker å søke på, er det naturlig at du i stedet vurderes på bakgrunn av realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse dersom de er 23 år eller eldre i opptaksåret.

Opptakskomite som består av rektor og daglig leder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Hvor mye koster det å studere hos Gokstad Akademiet?

Studieavgiften for et fagskolestudie hos oss koster ordinært kr 48.000,- per semester på campus og 38.000,- per semester på nettstudier.

Dersom du har fått studieplass som er finansiert av Vestfold Fylkeskommune slipper du å betale studieavgiften.

Foruten studieavgift må studentene selv dekke et engangs-registreringsgebyr på 2900,- etter at du har takket ja til studieplass, et eksamens – og administrasjonsgebyr på 990,- per semester og kostnader til pensumressurser (varierer fra studium til studium). Alle disse kostnadene gjelder også studenter som har fått studieavgiften dekket.

Om det blir noen gratis studieplasser for opptaket i 2024 også er ikke garantert, men vil i så fall bli kjent første kvartal 2024.

Hvilken grad får man etter endt utdanning?

Våre studier gir 30, 60 eller 120 studiepoeng – avhengig av om du velger en halvårig, et 1-årig eller et 2-årig utdanning. Den formelle graden på våre 2-årige fagskoleutdanninger er «Høyere fagskolegrad». Tar du en 1-årig utdanning får du graden «fagskolegrad». Halvårige studier gir ingen formell grad, men kalles bare et fagskolestudium.

Har du andre spørsmål?

 

Kontakt oss