Om oss

Gokstad Akademiet på Hvaltorvet

Om Gokstad Akademiet

Fagskolen Gokstad Akademiet ble etablert i 2020 og holder til i moderne og lyse lokaler på toppen av kjøpesenteret Hvaltorvet midt i Sandefjord sentrum.

Gokstad Akademiet tilbyr 9 ulike studier, som alle er utviklet i tett samarbeid med næringslivet.

Les mer om Gokstad Akademiet
Kurs i forbruker-og kundeatferd

Våre ansatte

Våre lærere vet hva som skal til for at du skal bli en dyktig medarbeider, blant annet fordi mange av de jobber – eller har jobbet i bransjen selv.

Møt våre ansatte

Om undervisningen

En fagskoleutdanning en praktisk rettet utdanning som er tilpasset arbeidslivets krav til kompetanse.

Vi fokuserer på utførelse av arbeidsoppgaver og caser slik disse vil utføres i en bedrift.

Les mer om undervisningen

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hva er en fagskole?

En fagskoleutdanning en praktisk rettet utdanning som er tilpasset arbeidslivets krav til kompetanse. Undervisningen ved en fagskole er praktisk rettet, og vi fokuserer på utførelse av arbeidsoppgaver slik disse vil utføres i en bedrift. Fagskoleutdanninger er direkte jobbkvalifiserende, og du skal etter fullført utdanning kunne utføre arbeidsoppgavene uten behov for ytterligere kvalifisering/opplæring. Dette betyr at du etter fullført utdanning, innehar kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til bruk direkte ut i jobb.

En fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning, og du får fagskolevitnemål med studiepoeng når du har fullført og bestått.

Hvilke opptakskrav stilles for å studere hos Gokstad Akademiet?

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene. Disse er formell kompetanse eller realkompetanse.

Formelle opptakskrav

Opptakskravene for formell kompetanse er generell studiekompetanse gjennom fullført og bestått treårig videregående utdanning. Det godkjennes også yrkesrettet utdanning med fagbrev.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak. Opptakskomite som består av rektor og daglig leder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.

Realkompetansen kan være oppnådd både gjennom utdanning og praktisk relevant yrkeserfaring over 5 år.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Hvor mye koster det å studere hos Gokstad Akademiet?

Kr 48.000,- per semester.
Studentene må dekke kostnader som bøker, evt. eksamensavgifter og en registreringsavgift på 1900,- etter du har takket ja til studieplass.

Hvilken grad får man etter endt utdanning?

Våre studier gir 60 eller 120 studiepoeng – avhengig av om du velger en 1-årig eller 2-årig studielinje, og den formelle tittelen er «Høyere yrkesfaglig utdanning».

Har du andre spørsmål?

 

Kontakt oss