Bærekraftig entreprenørskap og innovasjon

Har du en drøm skape noe nytt og bidra til utvikling og positiv endring?

På tvers av bransjer og karrierer finner vi ett fellestrekk blant dyktige ledere og medarbeidere – et entreprenørielt tankesett.

I et samfunn som endrer seg stadig raskere, er det viktig å finne nye måter å løse utfordringer på, og skape bærekraftig utvikling og innovasjon.

Dette studiet gir deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å jobbe med å forme din egen fremtid, forstå hvilke ressurser du har og hvordan du skal bruke dem.

Se nøkkeldataSøk på studiet

Nøkkelfakta

Studiestart: Høsten 2023
Varighet: 2 år (4 semestre)
Studiepoeng: 120
Grad: Høyere fagskolegrad
Pris: 48.000,- pr. semester
Sted: Sandefjord

Dette lærer du:

  • Etablering av nye bedrifter
  • Forretningsutvikling
  • Bærekraftige forretningsmodeller
  • Innovasjon og kreative prosesser
  • Markedsføring, økonomi – og ledelse
Hvorfor bør du søke?

I dette studiet vil du lære å løse reelle samfunnsutfordringer, utvikle bærekraftige forretningsmodeller, etablere egen bedrift og bidra som konsulent for eksisterende selskaper.

Du får innsikt i et spekter av endring, oppstart og skalering som skal gjøre deg i stand til å se forretningsmessige muligheter, håndtere omstilling i markeder og endring i organisering.

Emnene som inngår i utdanningen er rettet mot etablering og utvikling av nye bedrifter, samt sentrale tema i markedsføring, økonomi- og ledelse.

Jobbmuligheter

Studiet passer for deg som går med en gründer i magen, som ønsker å ta del i andres startups eller vil jobbe med innovasjon og entreprenørskap i større, eksisterende selskap.

Utdanningen gir deg teoretiske og praktiske ferdigheter til å jobbe i små og store virksomheter.

Starte din egen virksomhet: Dette studiet er perfekt for deg som vil bli gründer. Hvis du vil starte en egen bedrift trenger du blant annet et produkt som løser et reelt problem, en bærekraftig forretningsmodell, behov i markedet og en finansieringsplan.

Delta i andres start up: Du kan også begynne i andre startups. Her kan du jobbe med ulike arbeidsoppgaver innen markedsføring og salg til rådgivning og forretningsutvikling.

Innovasjon og entreprenørskap i store selskaper: For andre vil det være spennende å jobbe i eksisterende selskaper og industri. Det er stort behov for unge mennesker som ser nye muligheter, har verktøy for uttesting av ideene og kan implementere de nye løsningene i selskapene,

Oppbygning og studiemodell

Utdanningen går over 2 år (4 semester) og gir 120 studiepoeng.

1.år

Emne 1: Starte egen virksomhet (15 stp.)

Emne 2: Bærekraftig utvikling (15 stp.)

Emne 3: Entreprenørskap (22,5 stp.)

Emne 4: Organisasjon og ledelse (7,5 stp.)

 

2. år

Emne 5: Forbrukeratferd (7,5 stp.)

Emne 6: Markedsføringsledelse (15 stp.)

Emne 7: Forretningsjus (7,5 stp.)

Emne 8: Økonomi og virksomhetsstyring (7,5 stp.)

Emne 9: Innovasjon og kreative prosesser (22,5 stp.)

 

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

  1. Formell kompetanse
  2. Realkompetanse

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet.

 

Godkjenninger og studielån

Våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.