Bærekraftig entreprenørskap og innovasjon

Har du en drøm skape noe nytt og bidra til utvikling og positiv endring?

Dette studiet gir deg muligheter til å forme din egen fremtid, forstå hvilke ressurser du har og hvordan du skal bruke dem.

Se nøkkeldataSøk på studiet

Nøkkelfakta

Studiestart: Høsten 2023
Varighet: 2 år (4 semestre)
Studiepoeng: 120
Grad: Høyere yrkesfaglig utdanning
Pris: 48.000,- pr. semester
Sted: Sandefjord
Hvorfor bør du søke?

På tvers av bransjer og karrierer finner vi ett fellestrekk blant dyktige ledere og medarbeidere – et entreprenørielt tankesett. I et samfunn som endrer seg stadig raskere, er det viktig å finne nye måter å løse utfordringer på, og skape bærekraftig utvikling og innovasjon.

Utdanningen gir deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse for å jobbe med å forme din egen fremtid, forstå hvilke ressurser du har og hvordan man skal bruke dem.

Gjennom utdanningen får du innsikt i et spekter av endring, oppstart og skalering som skal gi deg mulighet til å se forretningsmessige muligheter, håndtere omstilling i markeder, endring i organisering og nye forretningsmodeller. Utdanningen gir deg teoretiske og praktiske ferdigheter til å jobbe i små og store virksomheter. Emnene som inngår i utdanningen er rettet mot etablering og utvikling av nye bedrifter, samt sentrale tema i markedsføring, økonomi- og ledelse.

I dette studiet vil du lære å løse reelle samfunnsutfordringer, utvikle bærekraftige forretningsmodeller, etablere egen bedrift og bidra som konsulent for eksisterende selskaper.

Jobbmuligheter

Dette studiet gir deg muligheter til å forme din egen fremtid, forstå hvilke ressurser du har og hvordan du skal bruke dem. Studiet passer for deg som går med en gründer i magen eller som ønsker å ta del i andres startups eller jobbe med innovasjon og entreprenørskap i større, eksisterende selskap. ​

Gjennom utdanningen får du innsikt i et spekter av endring, oppstart og skalering som skal gi deg mulighet til å se forretningsmessige muligheter, håndtere omstilling i markeder, endring i organisering og nye forretningsmodeller. Utdanningen gir deg teoretiske og praktiske ferdigheter til å jobbe i små og store virksomheter.

Emnene som inngår i utdanningen er rettet mot etablering og utvikling av nye bedrifter, samt sentrale tema i markedsføring, økonomi- og ledelse.

Starte din egen virksomhet: Dette studiet er perfekt for deg som vil bli gründer. Hvis du vil starte en egen bedrift trenger du blant annet et produkt som løser et reelt problem, en bærekraftig forretningsmodell, behov i markedet og en finansieringsplan.

Delta i andres start up: Du kan også begynne i andre startups. Her kan du jobbe med ulike arbeidsoppgaver innen markedsføring og salg til rådgivning og forretningsutvikling.

Innovasjon og entreprenørskap i store selskaper: For andre vil det være spennende å jobbe i eksisterende selskaper og industri. Det er stort behov for unge mennesker som ser nye muligheter, har verktøy for uttesting av ideene og kan implementere de nye løsningene i selskapene,

Oppbygning og studiemodell

Utdanningen går over 2 år (4 semester) og gir 120 studiepoeng.

1.år

Emne 1: Starte egen virksomhet (15 stp.)

Emne 2: Bærekraftig utvikling (15 stp.)

Emne 3: Entreprenørskap (22,5 stp.)

Emne 4: Organisasjon og ledelse (7,5 stp.)

 

2. år

Emne 5: Forbrukeratferd (7,5 stp.)

Emne 6: Markedsføringsledelse (15 stp.)

Emne 7: Forretningsjus (7,5 stp.)

Emne 8: Økonomi og virksomhetsstyrig (7,5 stp.)

Emne 9: Innovasjon og kreative prosesser (22,5 stp.)

 

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

  1. Formell kompetanse
  2. Realkompetanse

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet.

 

Godkjenninger og studielån

Våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.