Bærekraftig entreprenørskap og innovasjon

Drømmer du om å skape noe nytt og bidra til utvikling og positiv endring?
Les mer om studie

Kort om utdanningen

Entreprenørskap og innovasjon handler om å finne nye løsninger som gir deg, eller bedriften du jobber i, konkurransefortrinn. Et annet ord for dette er forretningsutvikling.

I et samfunn i stadig endring, er det viktig å finne nye måter å løse utfordringer på. Bærekraftige løsninger handler om behovet for å utvikle produkter og tjenester som har et bevisst forhold til forbruket vårt av felles naturressurser. Og nettopp derfor er bærekraft en viktig del av dette studiet.

Går du i tillegg med en gründer i magen, vil du i dette studiet lære alt du trenger for å starte din egen bedrift og utvikle dine egne ideer.

Like sentralt er ferdighetene og kunnskapen du trenger for å jobbe med innovasjon i en allerede eksisterende bedrift, for eksempel som forretningsutvikler.

Les mer om utdanningen under nøkkelfakta.

Nøkkelfakta

Studiestart: August 2024
Varighet: 2 år (4 semestre)
Studiepoeng: 120 studiepoeng
Grad: Høyere fagskolegrad
Pris nett: 38.000,- per semester
Sted: Nettstudie

Dette lærer du:

  • Etablering av nye bedrifter
  • Forretningsutvikling
  • Bærekraftige forretningsmodeller
  • Innovasjon og kreative prosesser
  • Markedsføring, økonomi – og ledelse
Hvorfor bør du søke?

I dette studiet lærer du å løse reelle samfunnsutfordringer, utvikle bærekraftige forretningsmodeller, etablere egen bedrift og bidra som konsulent for eksisterende selskaper.

Du får innsikt i et spekter av endring, oppstart og skalering som skal gjøre deg i stand til å se forretningsmessige muligheter, håndtere omstilling i markeder og endring i organisering. Emnene som inngår i studiet er rettet mot etablering og utvikling av nye bedrifter, samt sentrale tema innen markedsføring, økonomi og ledelse.

Jobbmuligheter

Utdanningen gir deg teoretiske og praktiske ferdigheter til å jobbe i både små og store virksomheter.

Starte din egen virksomhet: Dette studiet er perfekt for deg som vil bli gründer. Hvis du vil starte en egen bedrift trenger du blant annet et produkt som løser et reelt problem, en bærekraftig forretningsmodell, behov i markedet og en finansieringsplan.

Delta i andres startup: Du kan også begynne i andre startups. Her kan du jobbe med ulike arbeidsoppgaver innen markedsføring og salg til rådgivning og forretningsutvikling.

Innovasjon og entreprenørskap i store selskaper: For noen vil det være spennende å jobbe i etablerte selskaper og industri. Det er stort behov for mennesker som ser nye muligheter, har verktøy for testing av ideer og som kan implementere nye løsninger i selskapene.

Oppbygning og studiemodell

Utdanningen går over 2 år (4 semester) og gir 120 studiepoeng.

1.år

Emne 1: Entreprenørskap (15 stp.)

Emne 2: Markedsføringsstrategier (15 stp.)

Emne 3: Forbrukeratferd (7,5 stp.)

Emne 4: Start av egen virksomhet (22,5 stp.)

 

2. år

Emne 5: Bærekraftig utvikling (15 stp.)

Emne 6: Organisasjon og ledelse (7,5 stp.)

Emne 7: Forretningsjus (7,5 stp.)

Emne 8: Økonomi og virksomhetsstyring (7,5 stp.)

Emne 9: Innovasjon og kreative prosesser (22,5 stp.)

 

Undervisningsspråk: Norsk.

Pensumlister blir gjort tilgjengelig ved skolestart. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe nødvendige pensumressurser tilhørende denne utdanningen (Dette kan være både bøker og/eller digitale pensumressurser som f.eks. nødvendig programvare).

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

  1. Formell kompetanse
  2. Realkompetanse

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet.

REALKOMPETANSE

Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved gyldig dokumentasjon på arbeidserfaring, relevant kompetanse og motivasjon for å gjennomføre. Det anbefales at du legger ved et motivasjonsbrev. Les mer om hva et motivasjonsbrev bør inneholde i vår FAQ.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

PRIORITERT REKKEFØLGE

Det er mulig å søke på flere studier på en gang, men merk at du vil kun få tilbud om opptak på ett studie. Rekkefølgen på studieønskene dine rangerer du selv i søknadsportalen under «Mine søknader». Får du tilbud om studieplass på førstevalget ditt, så faller lavere prioriterte studieønsker bort. Kvalifiserer du ikke til førstevalget, vil vi vurdere deg for andrevalget osv.

 

Godkjenninger og studielån

Studiet bærekraftig entreprenørskap og innovasjon er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

Alle våre utdanninger er offentlig godkjent av NOKUT.

Studieavgifter

Ordinær studieavgift er 38.000,- per semester på nett.

Alle studenter må betale et engangsgebyr for registrering på 2900,- som faktureres når du takker ja til studieplassen din, samt et semesterbasert eksamens- og administrasjonsgebyr på 990,- som faktureres i starten av hvert semester.

Velg studiested!