Cybersikkerhet

Ønsker du en praktisk IT-utdannelse hvor du lærer deg å sikre datasystemer mot hacking og datakriminalitet? Med studiet cybersikkerhet har du gode jobbmuligheter etter fullført utdannelse.

Digitaliseringen av verden bringer med seg en rekke utfordringer. Blant annet hackerangrep, stadig økende organisert kriminalitet på det digitale felt, samt statlig påvirkning, spionasje, sabotasje og ulovlig datainnhenting.

For å møte denne reelle trusselen mot samfunnet og næringslivet, trengs det dyktige fagfolk innenfor sikkerhet og personvern. Utdanningen cybersikkerhet vil gi deg kunnskap og kompetanse innenfor digital sikkerhet, der både teknologiske, organisasjonsmessige og samfunnsmessige aspekter er dekket.

 

Se nøkkeldataSøk på studiet

Nøkkelfakta

Studiestart: August 2024
Varighet: 2 år (4 semestre)
Studiepoeng: 120
Grad: Høyere fagskolegrad
Pris campus: 48.000,- pr. semester (Oppstart høst 24)
Pris nett: 38.000,- pr. semester (Oppstart høst 24)
Sted: Sandefjord, Nettstudie

Dette lærer du:

 • Informasjonssikkerhet
 • Datanettverksoperasjoner
 • Programmering
 • Penetrasjonstesting
Hvorfor bør du søke?

Ønsker du å sikre samfunn og næringsliv mot digitale trusler, bør du søke utdanning innen cybersikkerhet.

Digitaliseringen i samfunnet har gitt oss bedre, billigere og mer effektive løsninger på mange områder, men de har dessverre også medført en sterkt økende sårbarhet i den digitale verden. Ikke bare må vi tilpasse oss hastigheten i utviklingen, vi må også sørge for å sikre systemene som vi har blitt så avhengige av.

Lekking av sensitiv informasjon kan få katastrofale konsekvenser for bedrifter, og i verste fall føre til store økonomiske tap. Det økende behovet for cybersikkerhet i samfunnet har ført til at kompetansen blir stadig mer etterspurt – og for å forhindre fremtidige digitale angrep, ønsker bedrifter å ansette medarbeidere med kompetanse innen cybersikkerhet.

 

Jobbmuligheter

Ekspertisen og ferdighetene du tilegner deg gjennom studiet cybersikkerhet, er sterkt etterspurt i både offentlig og privat sektor. Ifølge Abelia er det en bekymringsfull utvikling vi nå står i, hvor det spås at én av fire IT-stillinger vil være ubemannet ved inngangen til år 2030. Hvis dette stemmer, kommer vi til å mangle enorme mengder IT-kompetanse i Norge.

Denne kompetansen er nødvendig innen en rekke bransjer og industrier. De fleste store selskaper, har behov for ressurser med ekspertise innen cybersikkerhet for å sikre digitale flater og prosesser.

Eksempler på virksomheter som er avhengige av slik kompetanse, er sykehus, skoler og universitet, departementer, forsvar, politi og etterretning, samt andre offentlige instanser.

Eksempel på hva du kan jobbe med innen cybersikkerhet:

 • Analytiker med ansvar for å utarbeide responsstrategier, analyse av potensielle trusler, planlegging, gjennomføring og analysering av avvikende hendelser i en bedrifts infrastruktur
 • Driftstekniker som er ansvarlig for å sikre stabile sikkerhetsløsninger i en bedrift
 • Etisk hacker som jobber med å identifisere svakheter i systemer, samt peke bedriften i riktig retning for å iverksette tiltak for å styrke sikkerheten.
Oppbygning og studiemodell

Studentene lærer den praktiske anvendelsen av verktøy og teknikker som brukes til å skape et sikkert digitalt miljø, og de teoretiske kunnskapene som kreves for å jobbe innenfor området.

Studiet har følgende emner: 

 • Emne 1: Introduksjon til Programmering (10 stp.)
 • Emne 2: Databasesystemer (10 stp.)
 • Emne 3: Digital teknologi (10 stp.)
 • Emne 4: Webprosjekt (7,5 stp.)
 • Emne 5: Informasjonssikkerhet (15 stp.)
 • Emne 6: Objektorientert programmering (7,5 stp.)
 • Emne 7: Cyberforsvar og sikkerhet (15 stp.)
 • Emne 8: Softwaresikkerhet og etisk hacking (15 stp.)
 • Emne 9: Sikkerhet i IoT og Machine Type Communication (10 stp.)
 • Emne 10: Enterprise systems og sikkerhetsarkitektur (10 stp.)
 • Emne 11: Prosjektoppgave (10 stp.)

 

Undervisningsspråk: Norsk, men gjesteforelesninger på engelsk kan forekomme.

Pensumlister blir gjort tilgjengelig ved skolestart.

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

 1. Formell kompetanse
 2. Realkompetanse

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet.

Godkjenninger og studielån

Studiet cybersikkerhet er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

Alle våre utdanninger er offentlig godkjent av NOKUT.

En registreringsavgift på 2900,- samt en eksamensavgift på 1000,- vil tilkomme for alle.