Cybersikkerhet

Ønsker du en praktisk IT-utdannelse hvor du lærer deg å sikre datasystemer mot hacking og datakriminalitet? Med studiet cybersikkerhet har du gode jobbmuligheter etter fullført utdannelse.
Les mer om studie

Kort om utdanningen

Digitaliseringen av verden bringer med seg en rekke utfordringer. Blant annet hackerangrep, stadig økende organisert kriminalitet på det digitale felt, samt statlig påvirkning, spionasje, sabotasje og ulovlig datainnhenting.

For å møte denne reelle trusselen mot samfunnet og næringslivet, trengs det dyktige fagfolk innenfor sikkerhet og personvern.

Utdanningen cybersikkerhet vil gi deg kunnskap og kompetanse innenfor digital sikkerhet, der både teknologiske, organisasjonsmessige og samfunnsmessige aspekter er dekket.

*Vestfold fylkeskommune finansierer en rekke studieplasser fra høsten slik at du som velger campus i Sandefjord slipper å betale studieavgiften. Les mer om gratis* studieplasser på campus.

Les mer om utdanningen under nøkkelfakta.

Nøkkelfakta

Studiestart: August 2024
Varighet: 2 år (4 semestre)
Studiepoeng: 120 studiepoeng
Grad: Høyere fagskolegrad
Pris campus: Campus: 0,-* per semester
Pris nett: Nett: 38.000,- per semester
Sted: Sandefjord, Nettstudie

Dette lærer du:

 • Informasjonssikkerhet
 • Datanettverksoperasjoner
 • Programmering
 • Penetrasjonstesting
Hvorfor bør du søke?

Ønsker du å sikre samfunn og næringsliv mot digitale trusler, bør du søke utdanning innen cybersikkerhet.

Digitaliseringen i samfunnet har gitt oss bedre, billigere og mer effektive løsninger på mange områder, men de har dessverre også medført en sterkt økende sårbarhet i den digitale verden. Ikke bare må vi tilpasse oss hastigheten i utviklingen, vi må også sørge for å sikre systemene som vi har blitt så avhengige av.

Lekking av sensitiv informasjon kan få katastrofale konsekvenser for bedrifter, og i verste fall føre til store økonomiske tap. Det økende behovet for cybersikkerhet i samfunnet har ført til at kompetansen blir stadig mer etterspurt – og for å forhindre fremtidige digitale angrep, ønsker bedrifter å ansette medarbeidere med kompetanse innen cybersikkerhet.

 

Jobbmuligheter

Ekspertisen og ferdighetene du tilegner deg gjennom studiet cybersikkerhet, er sterkt etterspurt i både offentlig og privat sektor. Ifølge Abelia er det en bekymringsfull utvikling vi nå står i, hvor det spås at én av fire IT-stillinger vil være ubemannet ved inngangen til år 2030. Hvis dette stemmer, kommer vi til å mangle enorme mengder IT-kompetanse i Norge.

Denne kompetansen er nødvendig innen en rekke bransjer og industrier. De fleste store selskaper, har behov for ressurser med ekspertise innen cybersikkerhet for å sikre digitale flater og prosesser.

Eksempler på virksomheter som er avhengige av slik kompetanse, er sykehus, skoler og universitet, departementer, forsvar, politi og etterretning, samt andre offentlige instanser.

Eksempel på hva du kan jobbe med innen cybersikkerhet:

 • Analytiker med ansvar for å utarbeide responsstrategier, analyse av potensielle trusler, planlegging, gjennomføring og analysering av avvikende hendelser i en bedrifts infrastruktur
 • Driftstekniker som er ansvarlig for å sikre stabile sikkerhetsløsninger i en bedrift
 • Etisk hacker som jobber med å identifisere svakheter i systemer, samt peke bedriften i riktig retning for å iverksette tiltak for å styrke sikkerheten.
Oppbygning og studiemodell

Studentene lærer den praktiske anvendelsen av verktøy og teknikker som brukes til å skape et sikkert digitalt miljø, og de teoretiske kunnskapene som kreves for å jobbe innenfor området.

Studiet har følgende emner: 

 • Emne 1: Introduksjon til Programmering (10 stp.)
 • Emne 2: Databasesystemer (10 stp.)
 • Emne 3: Digital teknologi (10 stp.)
 • Emne 4: Webprosjekt (7,5 stp.)
 • Emne 5: Informasjonssikkerhet (15 stp.)
 • Emne 6: Objektorientert programmering (7,5 stp.)
 • Emne 7: Cyberforsvar og sikkerhet (15 stp.)
 • Emne 8: Softwaresikkerhet og etisk hacking (15 stp.)
 • Emne 9: Sikkerhet i IoT og Machine Type Communication (10 stp.)
 • Emne 10: Enterprise systems og sikkerhetsarkitektur (10 stp.)
 • Emne 11: Prosjektoppgave (10 stp.)

 

Undervisningsspråk: Norsk, men gjesteforelesninger på engelsk kan forekomme.

Pensumlister blir gjort tilgjengelig ved skolestart. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe nødvendige pensumressurser tilhørende denne utdanningen (Dette kan være både bøker og/eller digitale pensumressurser som f.eks. nødvendig programvare).

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

 1. Formell kompetanse
 2. Realkompetanse

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet.

REALKOMPETANSE

Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved gyldig dokumentasjon på arbeidserfaring, relevant kompetanse og motivasjon for å gjennomføre. Det anbefales at du legger ved et motivasjonsbrev. Les mer om hva et motivasjonsbrev bør inneholde i vår FAQ.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

PRIORITERT REKKEFØLGE

Det er mulig å søke på flere studier på en gang, men merk at du vil kun få tilbud om opptak på ett studie. Rekkefølgen på studieønskene dine rangerer du selv i søknadsportalen under «Mine søknader». Får du tilbud om studieplass på førstevalget ditt, så faller lavere prioriterte studieønsker bort. Kvalifiserer du ikke til førstevalget, vil vi vurdere deg for andrevalget osv.

Godkjenninger og studielån

Studiet cybersikkerhet er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

Alle våre utdanninger er offentlig godkjent av NOKUT.

Studieavgifter

Ordinær studieavgift på campus er 48.000,- per semester og 38.000,- per semester på nett.

CAMPUS: Vestfold fylkeskommune finansierer fra høsten 2024 et begrenset antall studieplasser fra høsten som betyr at du som velger campus slipper å betale studieavgift for utdanningen din. Les mer om gratis* studieplasser på campus.

Alle studenter må betale et engangsgebyr for registrering på 2900,- som faktureres når du takker ja til studieplassen din, samt et semesterbasert eksamens- og administrasjonsgebyr på 990,- som faktureres i starten av hvert semester. * Dette gjelder også studenter som får studieavgiften dekket av Vestfold fylkeskommune.

Opplev studiehverdagen på campus i Sandefjord

Som student på vår moderne campus i Sandefjord, blir du en del av et sosialt fellesskap med kort vei til både faglærere og medstudenter.
Velg studiested!