Kurs i salg og markedsføring

Salg, ledelse og markedsføring

Trives du med kunder og salg? Motiveres du av å skape resultater og få gode tilbakemeldinger?

Dette studiet gir deg kunnskap om hvordan du kan bli en god selger, og jobbe med å skape gode resultater for bedriften. Du lærer hvordan du selger produkter og tjenester til ulike kundegrupper, med gode teknikker og kommunikasjon

Se nøkkeldataSøk på studiet

Nøkkelfakta

Studiestart: Høsten 2022
Varighet: 2 år (4 semestre)
Studiepoeng: 120
Grad: Høyere yrkesfaglig utdanning
Pris: 48.000,- pr. semester
Sted: Sandefjord

Dette lærer du:

I dette studiet vil du blant annet lære om:

 • Forbruker og kundeadferd
 • Salgsarbeid
 • Kundeledelse (Key Account Management)
 • Innholdsmarkedsføring
 • Motivasjon og ledelse
 • Økonomi og lønnsomhet
Hvorfor bør du søke?

Studiet salg, ledelse og markedsføring gir deg en praktisk utdanning som gjør at du kan jobbe med salg i mange ulike bransjer.

Du lærer om salg til både forbruker- og bedriftsmarkedet, og om ulike salgs- og markedsføringsstrategier.

Du lærer hvordan du skal selge produkter og tjenester til ulike kundegrupper, med gode teknikker og kommunikasjon. I tillegg får du kunnskap om salg på nett via ulike digitale kanaler.

Jobbmuligheter

Du kan etter fullført og bestått utdanning jobbe med salg og markedsføring i ulike bransjer og med ulike produkter.

Studiet er ikke knyttet opp mot spesifikke bransjer. Studiet danner grunnlag for et bredt spekter av stillinger knyttet primært til salg- og markedsavdelinger i private og offentlige virksomheter.

Studiet egner er også en  kompletterende utdanning til andre fagutdanninger. Det finnes ikke en bransje som ikke har et reelt behov for å selge sine varer, tjenester eller ideer.

Alle bedrifter er avhengig av å selge sine tjenester og produkter, salg og markedsførere spiller en viktig rolle for at bedriften skal skape gode resultater og relasjoner.

Oppbygning og studiemodell

Studiet er lagt opp svært praktisk. Du jobber med emnene slik du vil gjøre det i en jobbsituasjon. Det vil være derfor praktiske oppgaver, øvelser og cases underveis. Studiet har følgende emner:

 1. år

 • Salg og markedsføringens rolle i samfunnet
 • Markedsføringsstrategier
 • Forbruker- og kundeadferd
 • Økonomi og lønnsomhetsanalyse
 • Salgsarbeid

 

 2. år

 • Kundeledelse (Key Account Management)
 • Utforming og oppfølging av tilbud
 • Motivasjon og ledelse
 • Inbound marketing
 • Kultur og etikk
 • Jus i salgsarbeidet
Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene. Disse er formell kompetanse eller realkompetanse.

Formelle opptakskrav

Opptakskravene for formell kompetanse er generell studiekompetanse gjennom fullført og bestått treårig videregående utdanning.

Det godkjennes også yrkesrettet utdanning med fagbrev.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak. Opptakskomite som består av rektor og daglig leder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.

Realkompetansen kan være oppnådd både gjennom utdanning og praktisk relevant yrkeserfaring over 5 år.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Godkjenninger og studielån

Våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.