Salg, ledelse og markedsføring

Trives du med kunder og salg? Motiveres du av å skape gode resultater? På dette studiet vil du lære teknikker som gjør deg til en bedre selger og salgsleder.
Les mer om studie

Kort om utdanningen

Alle bedrifter ønsker å selge noe, enten det er et produkt eller tjeneste. Salg handler om å skape den gode løsningen som dekker kundens behov.

Med høye krav fra både forbruker og konkurrenter, er det viktig med god ledelse, effektive salgsprosesser og riktig markedsføring av produkter.

Dette studiet gir deg kunnskapen du trenger for å bli en god selger og salgsleder.

Her lærer du om hvordan du kan skape gode resultater for bedriften, ved å benytte gode teknikker og riktig kommunikasjon som bidrar til salg mot ulike kundegrupper.

*Vestfold fylkeskommune finansierer en rekke studieplasser fra høsten slik at du som velger campus i Sandefjord slipper å betale studieavgiften. Les mer om gratis* studieplasser på campus.

Les mer om utdanningen under nøkkelfakta.

Nøkkelfakta

Studiestart: August 2024
Varighet: 2 år (4 semestre)
Studiepoeng: 120 studiepoeng
Grad: Høyere fagskolegrad
Pris campus: Campus: 0,-* per semester
Pris nett: Nett: 38.000,- per semester
Sted: Sandefjord, Nettstudie

Dette lærer du:

 • Forbruker- og kundeadferd
 • Salgsarbeid
 • Kundeledelse (Key Account Management)
 • Inbound Marketing
 • Motivasjon og ledelse
 • Økonomi og lønnsomhet
Hvorfor bør du søke?

Ønsker du å jobbe med salg, er dette utdanningen for deg. Studiet Salg, ledelse og markedsføring gir deg en praktisk utdanning som gjør at du kan jobbe i mange ulike bransjer. Du vil lære om salg mot både forbruker- og bedriftsmarkedet, og om ulike salgs- og markedsføringsstrategier.

Du kommer til å lære hvordan du skal selge produkter og tjenester til ulike kundegrupper, ved hjelp av gode teknikker og kommunikasjon. I tillegg får du kunnskap om salg på nett via digitale kanaler.

 

Jobbmuligheter

Alle bedrifter er avhengig av å selge sine tjenester og produkter. Faktisk finnes det ikke én bransje som ikke har et reelt behov for å selge sine varer, tjenester eller ideer. For å skape gode resultater og relasjoner, spiller salg og markedsføring en viktig rolle i bedriften.

Etter fullført utdannelse innen salg, ledelse og markedsføring kan du jobbe i ulike bransjer og med ulike produkter. Studiet er ikke knyttet opp mot noen spesifikke bransjer, men danner grunnlag for et bredt spekter av stillinger knyttet primært til salg- og markedsavdelinger i private og offentlige virksomheter. Studiet egner seg også som en kompletterende utdanning til andre fagområder.

Etter endt utdanning kan du blant annet jobbe som:

 • Key Account Manager: En kundeleder har ansvar for å opprette gode kundeforhold og utvikle strategiske samarbeid med eksisterende kunder.
 • Salgsansvarlig: Lede bedriftens overordnede salgsvirksomhet.
 • Produktsjef: Være ansvarlig for lansering og salgskampanjer av produkter
 • Selger: Representere selskapet og sørge for at produktene blir solgt – til private eller til offentlige virksomheter.
Oppbygning og studiemodell

Studiet er lagt opp svært praktisk. Du jobber med emnene slik du vil gjøre det i en jobbsituasjon. Det vil være derfor praktiske oppgaver, øvelser og cases underveis. Studiet har følgende emner:

1.år

Emne 1: Introduksjon til salg og digital markedsføring (15 stp.)

Emne 2: Markedsføringsstrategier (15 stp.)

Emne 3: Forbrukeratferd (7,5 stp.)

Emne 4: Økonomi og lønnsomhetsanalyser (7,5 stp.)

Emne 5: Inbound Marketing (15 stp.)

 2. år

Emne 6: Jus, etikk og GDPR (15 stp.)

Emne 7: Salgsarbeid (22,5 stp.)

Emne 8: Motivasjon og ledelse (7,5 stp.)

Emne 9: Kundeledelse (Key Account Management) (15 stp.)

 

Undervisningsspråk: Norsk.

Pensumlister blir gjort tilgjengelig ved skolestart. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe nødvendige pensumressurser tilhørende denne utdanningen (Dette kan være både bøker og/eller digitale pensumressurser som f.eks. nødvendig programvare).

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

 1. Formell kompetanse
 2. Realkompetanse

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet.

REALKOMPETANSE

Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved gyldig dokumentasjon på arbeidserfaring, relevant kompetanse og motivasjon for å gjennomføre. Det anbefales at du legger ved et motivasjonsbrev. Les mer om hva et motivasjonsbrev bør inneholde i vår FAQ.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

PRIORITERT REKKEFØLGE

Det er mulig å søke på flere studier på en gang, men merk at du vil kun få tilbud om opptak på ett studie. Rekkefølgen på studieønskene dine rangerer du selv i søknadsportalen under «Mine søknader». Får du tilbud om studieplass på førstevalget ditt, så faller lavere prioriterte studieønsker bort. Kvalifiserer du ikke til førstevalget, vil vi vurdere deg for andrevalget osv.

Godkjenninger og studielån

Studiet Salg, ledelse og markedsføring er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

Alle våre utdanninger er offentlig godkjent av NOKUT.

Studieavgifter

Ordinær studieavgift på campus er 48.000,- per semester og 38.000,- per semester på nett.

CAMPUS: Vestfold fylkeskommune finansierer fra høsten 2024 et begrenset antall studieplasser fra høsten som betyr at du som velger campus slipper å betale studieavgift for utdanningen din. Les mer om gratis* studieplasser på campus.

Alle studenter må betale et engangsgebyr for registrering på 2900,- som faktureres når du takker ja til studieplassen din, samt et semesterbasert eksamens- og administrasjonsgebyr på 990,- som faktureres i starten av hvert semester. * Dette gjelder også studenter som får studieavgiften dekket av Vestfold fylkeskommune.

Opplev studiehverdagen på campus i Sandefjord

Som student på vår moderne campus i Sandefjord, blir du en del av et sosialt fellesskap med kort vei til både faglærere og medstudenter.
Velg studiested!