Digital markedsføring

Trives du med digitale medier? Vil du bli framtidens markedsfører?

Dette er utdanningen for deg som ønsker kort vei til jobb som digital markedsfører. Digital markedsføring er et viktig fagfelt som går ut på å selge varer og tjenester gjennom digitale kanaler. Det er behov for å kombinere tradisjonelle markedsføringsmetoder med nye verktøy og plattformer.

Du lærer hvordan du jobber med blant annet søkemotoroptimalisering, annonsering på digitale flater, kampanjer, analyser, Google-verktøy og sosiale medier.

Kunnskap om digitale kanaler er i dag sentralt for å lykkes i markedsføringen. Dette krever kompetanse som mange bedrifter ønsker seg for å stå best mulig rustet i kampen om kundene. Et stort antall av dagens bedrifter har ikke denne kunnskapen, og har derfor behov for medarbeidere med kompetanse innen digital markedsføring.

Se nøkkeldataSøk på studiet

Nøkkelfakta

Studiestart: Høsten 2022
Varighet: 2 år (4 semestre)
Studiepoeng: 120
Grad: Høyere yrkesfaglig utdanning
Pris: 48.000,- pr. semester
Sted: Sandefjord sentrum

Dette lærer du:

 • Sosiale medier som Facebook, Snapchat, Instagram, LinkedIn m.m.
 • Søkemotoroptimalisering
 • Digitale analyser i Google Analytics/Google Adwords
 • Bannerannonser
 • Innholdsmarkedsføring
 • Markedsføringsstrategier
 • Inbound marketing
 • Algoritmer
 • Blogg m.m
Hvorfor bør du søke?

Digital markedsføring er et viktig fagfelt som går ut på å selge varer og tjenester gjennom digitale kanaler. Det er behov for å kombinere tradisjonelle markedsføringsmetoder med nye verktøy og plattformer.

Du lærer hvordan du jobber med blant annet søkemotoroptimalisering, annonsering på digitale flater, kampanjer, analyser, Google-verktøy og sosiale medier.

Kunnskap om digitale kanaler er i dag sentralt for å lykkes i markedsføringen. Dette krever kompetanse som mange bedrifter ønsker seg for å stå best mulig rustet i kampen om kundene. Et stort antall av dagens bedrifter har ikke denne kunnskapen, og har derfor behov for medarbeidere med kompetanse innen digital markedsføring.

Jobbmuligheter

Med fagskole innen digital markedsføring kan studentene få jobbe i markedsavdelinger, netthandelsvirksomheter, mediebyråer og andre offentlige og private virksomheter.

Digital markedsføring er et raskt voksende fagfelt som går ut på å selge varer og tjenester gjennom digitale kanaler, med det formål å påvirke kundenes atferd. Dette skal skje på en tidsriktig, relevant, personlig og kostnadseffektiv måte. Da kreves det god oversikt over markedsføring som fag, kjenne til forbrukerpsykologi, samtidig som man må ha forståelse for og kunnskaper om muligheter teknologien har for påvirkning.

 

Digital markedsføring er markedsføring av produkter eller merkevarer via en eller flere former for digitale medier. Veksten i bruk av smarttelefoner, apper og andre digitale verktøy har i det siste tiåret «av nye medier» ført til at digitale markedsførere må være i stand til å nå forbrukerne gjennom ulike enheter og digitale plattformer, inkludert sosiale medier.

Studiet danner grunnlag for et bredt spekter av stillinger knyttet primært til markedsavdelinger i private bedrifter og offentlige etater. Du kan etter gjennomført studie kan søke et bredt spekter av stillinger innenfor digital markedsføring.

De mest aktuelle arbeidsområdene vil være:

• Søkermotoroptimalisering (SEO)

• Online-annonsering

• Sosiale medier

• Innholdsmarkedsføring

• Analyse av nettsted

• Markedsplaner og strategier

Oppbygning og studiemodell

Studiet er lagt opp svært praktisk. Vi jobber med spennende case fra det lokale næringslivet og har relevante gjesteforelesere med spisskompetanse i de ulike emnene.

Studiet har følgende emner:

1. år

 • Markedsføringsstrategier
 • Utvikling av nettsider
 • Søkemotoroptimalisering (SEO)
 • Bannerannonsering
 • Digitale analyser (Analytics)
 • Sosiale medier

2. år

 • Sosiale medier
 • Inbound marketing
 • Mobilmarkedsføring
 • Lover og etiske regler
 • Datadrevet markedsføring
Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene. Disse er formell kompetanse eller realkompetanse.

Formelle opptakskrav

Opptakskravene for formell kompetanse er generell studiekompetanse gjennom fullført og bestått treårig videregående utdanning.

Det godkjennes også yrkesrettet utdanning med fagbrev.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak. Opptakskomite som består av rektor og daglig leder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.

Realkompetansen kan være oppnådd både gjennom utdanning og praktisk relevant yrkeserfaring over 5 år.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Godkjenninger og studielån

Våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.