Digital markedsføring

Vil du bli en fremtidsrettet markedsfører som bruker digital teknologi til å kommunisere på nye, effektive måter? Digital markedsføring er utdanningen for deg som ønsker kort vei til jobb.
Les mer om studie

Kort om utdanningen

Digital markedsføring er et viktig fagfelt. Her markedsfører og selger du varer og tjenester via digitale kanaler.  Det er behov for å kombinere tradisjonelle markedsføringsmetoder med nye verktøy og plattformer.

Teknologi og kommunikasjon flettes stadig tettere sammen med den raske utviklingen av internett og annen teknologi. Derfor er kunnskap om digitale kanaler sentralt for å lykkes i rollen som markedsfører.

Dette krever en kompetanse som mange bedrifter ønsker seg for å stå best mulig rustet i kampen om kundene.

Mange bedrifter har et udekket behov for medarbeidere – eller innleide spesialister – med kompetanse innen digital markedsføring.

*Vestfold fylkeskommune finansierer en rekke studieplasser fra høsten slik at du som velger campus i Sandefjord slipper å betale studieavgiften. Les mer om gratis* studieplasser på campus.

Les mer om utdanningen under nøkkelfakta.

Nøkkelfakta

Studiestart: August 2024
Varighet: 2 år (4 semestre)
Studiepoeng: 120 studiepoeng
Grad: Høyere fagskolegrad
Pris campus: Campus: 0,-* per semester
Pris nett: Nett: 38.000,- per semester
Sted: Sandefjord, Nettstudie

Dette lærer du:

 • Markedsføringsstrategier og teori tilknyttet utøvingen av markedsføringsfaget
 • Søkemotoroptimalisering
 • Innholdsmarkedsføring
 • Mobilmarkedsføring
 • Datadrevet Markedsføring
 • Inbound Marketing
 • Regler rundt lovgivning, jus og GDPR
 • Utvikling av nettsider og blogg i WordPress
 • Forbrukeratferd
 • Økonomi og budsjettering
 • Arbeid innen sosiale medier, slik som Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok etc.
Hvorfor bør du søke?

Veksten i bruk av smarttelefoner, apper og andre digitale verktøy gir markedsførere muligheter til å nå forbrukere på en helt annen måte. Ønsker du å forstå kundeatferd, promotere og selge varer og tjenester gjennom digitale kanaler? Da trenger du en verktøykasse som sikrer at du blir en dyktig digital markedsfører. Med denne utdanningen lærer du hvordan du kan treffe kunder med effektive budskap og bygge sterke merkevarer.

Digital markedsføring er et raskt voksende fagfelt der markedsføringen skal skje på en tidsriktig, relevant, personlig og kostnadseffektiv måte. Det krever god oversikt over markedsføring som fag, kjennskap til forbrukerpsykologi, samt forståelse for (og kunnskap om) mulighetene teknologien gir til påvirkning.

Jobbmuligheter

Kunnskap om digital markedsføring er ettertraktet kompetanse, og etter fullført utdanning vil du ha kompetansen som behøves for å gå rett ut i jobb. Som digital markedsfører kan du jobbe i mange ulike bransjer og bedrifter – både privat og offentlig.

Studiet danner grunnlag for et bredt spekter av stillinger, og du kan for eksempel jobbe med alt av markedsføring for en liten til mellomstor bedrift, eller som spesialist i en større markedsavdeling eller byrå.

En digital markedsfører har en viktig rolle i alt som skjer på digitale flater, og her er noen eksempler på hva du som digital markedsfører kan jobbe med:

 • Markedsplaner og strategier: Med en stilling som Marketing Manager, vil du har ansvar for strategier og planer for kampanjer, innhold til nettside og sosiale medier, samt utviklingen og gjennomføringen av produkt- og konsept-lanseringer.
 • Søkemotoroptimalisering: Som SEO-ansvarlig i en bedrift, vil det være ditt ansvar å forstå hva målgrupper ønsker seg av bedriften, og sørge for at nettsiden oppfyller disse behovene, samt at den er brukervennlig, teknisk tilpasset og optimalisert for søkemotorer.
 • Sosiale medier: Som SoMe-ansvarlig i en bedrift, vil du ha ansvar for den strategiske bruken av SoMe til å skape oppmerksomhet rundt bedriften. Vanlige arbeidsoppgaver kan være å planlegge og produsere innhold, samt analysere trafikk.
 • Analyse: Som Performance Manager vil du ha ansvar for å analysere tall og gjøre dette om til innsikt bedriften kan ha nytte av.
Oppbygning og studiemodell

1.år

Emne 1: Introduksjon til salg og digital markedsføring (15 stp.)

Emne 2: Markedføringssstrategier (15 stp.)

Emne 3: Forbrukeratferd (7,5 stp.)

Emne 4: Økonomi og lønnsomhetsanalyser (7,5 stp.)

Emne 5: Inbound marketing (15 stp.)

2.år

Emne 6: Nettsider, apper og mobilmarkedsføring (15 stp.)

Emne 7: Jus, etikk og GDPR (15 stp.)

Emne 8: Søkemotoroptimalisering (7,5 stp.)

Emne 9: Datadrevet markedsføring (7,5 stp.)

Emne 10: Sosiale medier (15 stp.)

 

Undervisningsspråk: Norsk, men gjesteforelesninger på engelsk kan forekomme.

Pensumlister blir gjort tilgjengelig ved skolestart. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe nødvendige pensumressurser tilhørende denne utdanningen (Dette kan være både bøker og/eller digitale pensumressurser som f.eks. nødvendig programvare).

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

 1. Formell kompetanse
 2. Realkompetanse

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet.

REALKOMPETANSE

Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved gyldig dokumentasjon på arbeidserfaring, relevant kompetanse og motivasjon for å gjennomføre. Det anbefales at du legger ved et motivasjonsbrev. Les mer om hva et motivasjonsbrev bør inneholde i vår FAQ.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

PRIORITERT REKKEFØLGE

Det er mulig å søke på flere studier på en gang, men merk at du vil kun få tilbud om opptak på ett studie. Rekkefølgen på studieønskene dine rangerer du selv i søknadsportalen under «Mine søknader». Får du tilbud om studieplass på førstevalget ditt, så faller lavere prioriterte studieønsker bort. Kvalifiserer du ikke til førstevalget, vil vi vurdere deg for andrevalget osv.

Godkjenninger og studielån

Studiet digital markedsføring er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

Alle våre utdanninger er offentlig godkjent av NOKUT.

Studieavgifter

Ordinær studieavgift på campus er 48.000,- per semester og 38.000,- per semester på nett.

CAMPUS: Vestfold fylkeskommune finansierer fra høsten 2024 et begrenset antall studieplasser fra høsten som betyr at du som velger campus slipper å betale studieavgift for utdanningen din. Les mer om gratis* studieplasser på campus.

Alle studenter må betale et engangsgebyr for registrering på 2900,- som faktureres når du takker ja til studieplassen din, samt et semesterbasert eksamens- og administrasjonsgebyr på 990,- som faktureres i starten av hvert semester. * Dette gjelder også studenter som får studieavgiften dekket av Vestfold fylkeskommune.

Opplev studiehverdagen på campus i Sandefjord

Som student på vår moderne campus i Sandefjord, blir du en del av et sosialt fellesskap med kort vei til både faglærere og medstudenter.
Velg studiested!