Gokstad Akademiet tilbyr et studie for å bli backend-utvikler

Er du interessert i programmering kan Gokstad Akademiet være skolen for deg.

Hva gjør en backend-utvikler?
For å male et enkelt bilde kan man si at frontend er de som lager det du ser når du bruker en app eller nettside, det du ser på skjermen og hvordan det oppleves. Backend-utviklerne er de som får det du gjør på skjermen til å skje. De sørger for at prosessene skjer og at maskineriet går så godt som mulig.

Hvorfor skal du bli en programmerer?
Ganske enkelt fordi det er et stort behov for programmerere i fremtiden. Statistisk Sentralbyrå lister opp IKT-utviklere som et av de store behovene i fremtidens arbeidsmarked, sammen med håndverkere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Allerede i dag er det enkelt å se at mulighetene er mange. Et raskt søk etter ledige stillinger på internett viser over 50 ledige programmererstillinger, i Oslo alene.

Lokalt næringsliv har vært med å utforme studiene

Gurusoft er et selskap som leverer skytjenester innenfor netthandel og rapportering. Daglig leder Helge Krossøy forteller at de i Gurusoft har sparret med Gokstad Akademiet da vi dannet de nye studieløpene. Han mener Gokstad Akademiet gjør lurt i å posisjonere seg for å kunne fylle fremtidens arbeidsmarked.

– Allerede i dag ser vi at det er for få software-programmerere i Norge. Vi rekrutterer fortløpende programmerere og håper også at et praktisk og målrettet utdanningsløp på sikt kan tilby oss nye arbeidstakere med akkurat den kompetansen vi er ute etter, forteller han.

Helge Krossøy

Når Gokstad Akademiet nå jobber for å dekke fremtidsbehovet for programmerere, er Krossøy klar på hva de ser etter når de skal ansette programmerere.

– Det er viktig at du er strukturert og nøyaktig, også tror jeg du må ha en interesse for faget, om du skal bli en god programmerer. Selve jobben innebærer mye samarbeid med kollegaer, for at en løsning alltid skal bli best mulig, utbroderer Krossøy.

Med ny satsning på IKT-programmerere håper Krossøy at studiemiljøet i Sandefjord nå vil vokse ytterligere. Han mener at et større studiemiljø er svært positivt for byens utvikling.

– Det å ha et studiemiljø i byen, og da et tilbud om høyere utdanning, vil trekke folk og programmerere til både selve byen, men også til næringslivet. Det har vært en mangelvare de siste årene, men det vil med tiden gi byen et løft. Gokstad Akademiet nyter bred støtte fra det lokale næringslivet, ifølge Krossøy.

Utformer studier etter behov i markedet

Gokstad Akademiet har i tillegg til Gurusoft fått med CoreTrek når de har utformet utviklerstudiene. Daglig leder Kristian Susnic skulle gjerne hatt flere programmerere i stallen.

– Behovet for programmerere er veldig stort. Vår største grunn til å ikke vokse enda mer er tilgangen på programmerere i Norge. Hadde jeg kunnet ansette 10 nye programmerere, kunne jeg gjort det i morgen, sier Susnic.

Kristian Susnic

Den praktiske tilnærmingen studentene får ved Gokstad Akademiet er positiv for å innfri etter markedets behov, mener Kristian.

– Gokstad Akademiet, og fagene de tilbyr, er veldig bedrifts- og markedsorienterte. Skolen er god på å legge opp et løp etter hva behovet i markedet er. 

Gokstad Akademiet tilbyr en arena for å tilegne seg ny kunnskap, og lære metodene man bruker i arbeidslivet. Kristian er klar på at det i tillegg kreves motivasjon og mengdetrening for å bli ordentlig god.

– For å bli en god programmerer må du ha en stor interesse for faget, og jobbe mye med det. Lærer du noe nytt på skolen, gå hjem og jobb videre med det. Man må ha det som hobby også, ikke bare jobbe med det når man er på skolen, forteller Susnic.

– Veldig positivt at dette skjer lokalt

I løpet av pandemien har vanene våre endret seg, og med det også jobbmarkedet. Morten Fadum, daglig leder i MultiCase Norge AS, forteller at dette er en del av grunnen til at behovet for programmerere har blitt større.

– Blant annet pandemien har vist at kommunikasjon og handel i større grad foregår digitalt. Våre kunders vilje til å bruke penger på ting som nettbutikkløsninger er sterkt voksende. For å dekke kundenes behov trenger vi, og resten av bransjen stadig flere programmerere. Utfordringen er at det utdannes alt for få, forklarer Fadum.

Når Gokstad Akademiet nå setter i gang med de nye utdanningsløpene innen utvikling, håper Fadum dette kan komme MultiCase og Sandefjord til gode.

– Det er veldig positivt at dette nå skjer lokalt i Sandefjord, og at man bygger videre på det IT-miljøet som allerede finnes i byen. For vår del håper vi at vi får god tilgang på dyktige programmerere som kan hjelpe oss med å levere stadig bedre løsninger til en voksende kundemasse, konstaterer han.