Lånekassen

Våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger.

Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår. Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

Når kan jeg søke støtte hos Lånekassen?

Lånekassen åpner opp for søknader i begynnelsen av mai hvert år, men for å søke Lånekassen må du først ha akseptert ditt studietilbud.

Du må søke om støtte for hvert skoleår selv om du søker på et flerårig studieløp. 

Hvordan søker jeg støtte fra Lånekassen?

  • Du må ha akseptert studietilbudet fra Gokstad Akademiet for at Lånekassen skal kunne godkjenne søknaden.
  • Gå inn på Søknad for fagskole på Lånekassens nettside
  • Trykk på «Gå til søknaden»
  • Logg inn med bank-Id og fyll inn søknaden trinn for trinn. Velg Gokstad Akademiet som lærested og utdanningen du har søkt på. Du må også velge avslutningsmåned og år for utdanningen du skal starte.
  • Når du får svar fra Lånekassen signerer du avtalen elektronisk.
  • Etter at vi har registrert ditt oppmøte første skoledag, sender vi en bekreftelse på at du er student hos oss til Lånekassen.

Bekreftelse fra studiested

Selv om du har søkt Lånekassen om støtte kan ikke vi som studiested bekrefte deg som student hos oss til Lånekassen før ETTER bekreftet oppmøte første skoledag hvert semester.

Campusstudenter må altså møte opp fysisk til første forelesning, mens nettstudenter må møte digitalt til første forelesning.

Vi bruker fremmøterapporten fra første forelesning på Teams som utgangspunkt for denne innrapporteringen til Lånekassen. Dersom du har søkt om lån og stipend er der derfor svært viktig at du deltar på akkurat denne første forelesningen. Skulle du ikke ha anledning til dette, bes du gi beskjed til oss på o.v@gokstadakademiet.no.

Se oversikt over første forelesning for nettstudenter.

Se oversikt over første forelesning for campusstudenter.

Hvor lang tid tar det før første utbetaling kommer?

Når du har søkt Lånekassen og blitt godkjent, og Gokstad Akademiet har bekreftet deg som student – vil det ta noen virkedager før du får støtten utbetalt på konto.

Vær oppmerksom på at det til tider kan være noe ventetid i Lånekassen, og det kan ta noen dager før de får registrert innrapporteringen av alle studentene.

Studenter som er sent ute med sin søknad, vil vanligvis måtte vente lenger på å få sin søknad ferdigbehandlet i Lånekassen og bli registrert som frammøtt, derfor anbefales det at du søker tidlig.