QA - Programvaretesting

QA Programvaretesting

Er du analytisk med interesse for teknologi og IT? Studér QA programvaretesting og jobb med kvalitetssikring av nye programvarer.
Les mer om studie
QA - Programvaretesting

Kort om utdanningen

Programvaretesting og kvalitetssikring (Quality Assurance) er to viktige komponenter når et nytt program blir skapt av utviklere og programmerere.

En dyktig programvaretester spiller en avgjørende rolle i å levere pålitelig og feilfri programvare ved å sikre at den oppfyller kravene, er brukervennlig og fungerer pålitelig i ulike scenarier.

Det finnes en rekke måter å gjennomføre brukertester og QA-testing for å være sikker på at produktet er klar til å tilbys til markedet. I denne utdanningen får studentene kunnskap om ulike prosesser  for testing av programvare og ferdigheter i bruk av ulike testverktøy for å sikre høy kvalitet i moderne programvareutvikling.

NB! Oppstart høsten 2025.

Les mer om utdanningen under nøkkelfakta.

Nøkkelfakta

Studiestart: August 2025
Varighet: 2 år (4 semestre)
Studiepoeng: 120 studiepoeng
Grad: Høyere fagskolegrad
Pris campus: Campus: 48.000,- per semester
Pris nett: Nett: 38.000,- per semester
Sted: Sandefjord, Nettstudie

Dette lærer du:

 • Programvaretesting
 • Operativsystemer – funksjonalitet, administrasjon og ressursstyring
 • Databaseteknologier
 • DevOps og agile utviklingsprosesser
 • Programmeringsspråk
Hvorfor bør du søke?

Samfunnet er inne i en stor digital omstilling, med økende krav til utvikling, oppgradering og vedlikehold av programvare. Kompleksitet i programvareutvikling, krav til kvalitet og stort sikkerhetsfokus gjør at det er stor etterspørsel etter kandidater med kunnskap om QA programvaretesting i dagens arbeidsmarked.

En programvaretesters jobb er å evaluere og sikre kvaliteten på programvareprodukter gjennom systematiske testingprosesser. Utdanningen gir studentene kunnskap om ulike prosesser i moderne programvareutvikling. Studentene får kunnskap om planer og strategier for testing av programvare, samt ferdigheter i bruk av ulike verktøy for testarbeidet.

Utdanningen gir studentene kunnskap om ulike programmeringsspråk og arbeid med programvare bygget på ulike operativsystemer og ulike databaseteknologier. Studentene får også kunnskap om ulike arbeidsformer og prosesser som devOps og agile utviklingsprosesser.

QA programvaretesting passer for deg som ønsker å være med å sikre høy kvalitet i programvareutvikling gjennom grundige tester og samarbeid med utviklingsteamet. Om du har analytiske ferdigheter, nøyaktighet, logisk tenkning og interesse for teknologi – kan denne utdanningen være et godt valg for deg. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, systemforståelse og en vilje til kontinuerlig læring er også viktige.

 

 

 

Jobbmuligheter

Ifølge Abelia er det en bekymringsfull utvikling vi nå står i. Vi vil komme til å mangle enorme mengder IT-kompetanse i Norge. I beste fall vil én av fire IT-stillinger være ubemannet ved inngangen av år 2030.

Mange bedrifter har problemer med å rekruttere medarbeidere med spisskompetanse innen QA programvaretesting. Dette er et relativt nytt fagområde i sterk vekst, noe som gjør at det er stort behov for å tilby utdanning innen dette feltet.

Studentene lærer den praktiske anvendelsen av verktøy og teknikker som brukes til å skape et sikkert digitalt miljø, og de teoretiske kunnskapene som kreves for å jobbe innenfor området. Dette inkluderer informasjonssikkerhet, datanettverksoperasjoner, programmering og penetrasjonstesting.

Etter fullført utdanning kan studentene søke jobb i:

 • Programvarehus
 • IT-konsulentselskaper
 • IT-avdelinger i større virksomheter
Oppbygning og studiemodell

Utdanningen går over 2 år (4 semester) og gir 120 studiepoeng. Studiet har følgende emner:

 • Emne 1: Programvaretesting (45 stp.)
 • Emne 2: Operativsystemer (15 stp.)
 • Emne 3: Databaser (15 stp.)
 • Emne 4: Grunnleggende nettverk og datakommunikasjon (15 stp.)
 • Emne 5: Programvareutvikling/utviklingsprosesser (15 stp.)
 • Emne 6: Programmering (15 stp.)

Undervisningsspråk: Norsk, men gjesteforelesninger på engelsk kan forekomme.

Pensumlister blir gjort tilgjengelig ved skolestart. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe nødvendige pensumressurser tilhørende denne utdanningen (Dette kan være både bøker og/eller digitale pensumressurser som f.eks. nødvendig programvare).

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

 1. Formell kompetanse
 2. Realkompetanse

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet.

REALKOMPETANSE

Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved gyldig dokumentasjon på arbeidserfaring, relevant kompetanse og motivasjon for å gjennomføre. Det anbefales at du legger ved et motivasjonsbrev. Les mer om hva et motivasjonsbrev bør inneholde i vår FAQ.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

PRIORITERT REKKEFØLGE

Det er mulig å søke på flere studier på en gang, men merk at du vil kun få tilbud om opptak på ett studie. Rekkefølgen på studieønskene dine rangerer du selv i søknadsportalen under «Mine søknader». Får du tilbud om studieplass på førstevalget ditt, så faller lavere prioriterte studieønsker bort. Kvalifiserer du ikke til førstevalget, vil vi vurdere deg for andrevalget osv.

Godkjenninger og studielån

Studiet QA Programvaretesting er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning, noe som gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

Alle våre utdanninger er offentlig godkjent av NOKUT.

Studieavgifter

Ordinær studieavgift på campus er 48.000,- per semester og 38.000,- per semester på nett.

Alle studenter må betale et engangsgebyr for registrering på 2900,- som faktureres når du takker ja til studieplassen din, samt et semesterbasert eksamens- og administrasjonsgebyr på 990,- som faktureres i starten av hvert semester.

Opplev studiehverdagen på campus i Sandefjord

Som student på vår moderne campus i Sandefjord, blir du en del av et sosialt fellesskap med kort vei til både faglærere og medstudenter.
Velg studiested!