Gokstad Akademiet

Våre studier er basert på tett dialog med ulike bedrifter for å være tilpasset næringslivets behov.