– Vi får en unik innsikt

Viola Nilsen er førsteårsstudent ved Gokstad Akademiet. Vi har tatt en prat med henne om hvorfor hun valgte å studere her, hvordan undervisningen fungerer og hva hun tenker om en fagskoleutdanning.

Litt om Viola:

Alder: 23 år

Studie: Salg, ledelse og markedsføring.

Fra: Langesund

Hva gjorde at du valgte å studere på Gokstad Akademiet?

– Covid tok jo Norge med storm, som gjorde at jeg ble permittert fra jobben min i eventbransjen. Jeg har fagbrev i kontor og administrasjon, så jeg har lenge tenkt at en fagskole ville være best for meg. Når alt stoppet opp passet det veldig bra med litt faglig påfyll. Jeg kikket på andre fagskoler, men Gokstad Akademiet var det som lå nærmest og virket mest interessant.

Hva skiller fagskolen Gokstad Akademiet fra andre skoler?

– Her får vi veldig tett oppfølging. Jeg har jobbet 4-5 år før jeg begynte og jeg kan trygt si at det vi lærer er svært relevant for næringen. Vi får gode og kreative arbeidsoppgaver og samarbeider tett på gründer-bedrifter, noe jeg tror er ganske unikt.

Hvordan foregår undervisningen og hva slags oppfølging får dere?

– Til vanlig har vi undervisning på skolen, etterfulgt av gruppearbeid. Nå som alt foregår digitalt gjør vi alt over Teams. Lærerne er veldig gode på å besøke oss i gruppene og veilede aktivt, også nå som alt er digitalt. Lærerne er alltid ute etter å hjelpe, og det føles veldig trygt. Bortsett fra at alt foregår over nett så fungerer  undervisningen ganske som normalt.

Hvordan er studiemiljøet?

– Studiemiljøet er veldig bra. Ved starten av skoleåret blir vi delt inn i grupper som vi samarbeider med på prosjekter. Min gruppe har jobbet sammen helt fra starten av og det har vært en fordel når alt ble digitalt. Man kan selvfølgelig bytte gruppe om man ønsker det, men for min del fungerer den gruppa jeg er i veldig godt og jeg har blitt godt kjent med de andre.

Hva gjør skolen for at dere skal være best mulig rustet for arbeidslivet når dere er ferdige?

– Vi har mange gjesteforelesere som kommer fra relevante bedrifter her i nærområdet. Det gir oss mye innsikt i hvordan ting fungerer, og vi får en mer praktisk opplevelse av faget, enn det kun pensum og teori gir. Nå er vi i gang med et samarbeid med Gründeriet, ett kontorfelleskap for oppstartsbedrifter. Der har vi blitt tildelt en bedrift som vi skal følge og jobbe med. Vi legger sammen opp et opplegg som passer for både oss og bedriften der vi får prøve oss på relevante arbeidsoppgaver. Å få innblikk i hvordan en bedrift fungerer er veldig relevant og en svært verdifull erfaring.

Hva tenker du er fordelen med å gå på en fagskole?

– For min del er en fagskole perfekt siden jeg har et fagbrev fra før. Vi kommer tett på bedrifter i nærmiljøet, som aktivt tar del i vår utdanning. Det blir til et ganske praktisk utdanningsløp som jeg tror gjør oss verdifulle for mange arbeidsgivere.

Hva er dine beste tips og triks til fremtidige elever?

– Det er å være aktiv i forelesninger og gruppearbeid. Det får man veldig mye igjen for. Engasjer deg!

Hvordan har du blitt ivaretatt under covid?

– Jeg synes det har vært mye som før. Vi har fått godt med informasjon. Det har vært mange samtaler med foreleser og tett oppfølging hele veien. De er alltid tilgjengelige, så det er lav terskel for å spørre om ting, og det er veldig viktig når alt foregår digitalt.

En siste oppfordring?

– Velg fagskole!