– Vi blir møtt med samarbeid

Adrian Meyer (29) har fungert som leder av studentrådet dette studieåret. Her informerer han om hva som rører seg blant studentene ved skolen.

Adrian har selv fullført første år i Salg, ledelse og markedsføring og vervet som studentrådsleder har ikke gått utover studiene. Studentrådet går rolig for seg, selv om det blir noen telefoner på kveldstid med nettstudentene.

– Studentene har en sterk stemme. Ledelsen møter oss med samarbeid. Avdelingsleder Camilla Wollertsen følger godt opp og samarbeidet fungerer utmerket, forteller han.

Adrian Meyer er studentrådsleder
Engasjer: Adrian Meyer er studentrådsleder.

Studentrådet

Studentrådet består av 1 tillitsvalg per klasse, sammen med 1-2 vararepresentanter. IT-klassene er ofte store og må ha flere vararepresentanter. Studentrådet prøver å få til et møte hver måned, men behovet har ikke vært til stede, så møter har vært avholdt omtrent hvert kvartal.

– Som studentrådsleder har jeg ansvaret for både nett- og campusstudenter. Det oppstår ulike problemstillinger. Nettstudentene sitter mye for seg selv og det er oftest problemer med verktøy og programmer hvor det er vanskelig å få hjelp. Når studentrådet får vite om det, bidrar det ofte til at problemene løser seg raskt, informerer Adrian.

Hvordan er gangen når man har et problem?

Når studentene ønsker å formidle et problem, skal prosedyrer bli fulgt. Dette fordi man ønsker å løse problemet på laveste trinn før man involverer neste trinn.

-Hvis du alene med et problem du vil ha løst, så gå til faglæreren først og forsøk å komme fram til en løsning der. Er det flere om problemet, så skal tillitsvalgte ta det med faglæreren. De fleste problemene blir løst allerede på det nivået. Hjelper ikke det, går tillitsvalgte til fagansvarlige for studiet, som eventuelt går til kvalitetsleder Camilla Wollertsen. Tillitsvalgte går parallelt til studentrådet med sakene og det blir fulgt opp der. Det har det ikke vært behov for ennå, forteller Adrian.

Les også: Studenthåndboka – Rettigheter og plikter som student ved Gokstad Akademiet.

Det er sosialt å sitte i studentrådet

Å sitte i studentrådet er sosialt og oppbyggende. Man kan også få ledererfaring på CV-en. Ikke bare er det møter ved skolen, studentrådet skal også representeres i Organisasjon for Norske fagskolestudenter (ONF) på deres landsstyremøter. De jobber for å fremme fagskolestudentenes rettigheter i Norge.

Til høsten skal det blant annet gjennomføres et høstseminar der to studenter fra Gokstad Akademiets studentråd blir invitert. Som tillitsvalgt for en klasse fra høsten, har du altså mulighet til å delta.

Adrian er en dyktig studentrådsleder som er strukturert, velorganisert og verbalt sterk. Og han innrømmer gjerne at han stiller til valg også til høsten.