Ukesplan nettstudier høst 2023

Oppstart av høstsemesteret 2023 er i uke 34. Første skoledag blir den dagen din klasse har første forelesning ihht. ukesplanen ovenfor.

Les mer om hverdagen som nettstudent på Gokstad Akademiet.

Egen info til studenter på nettstudiet «Cybersikkerhet med samling i Rogaland»

Første samling for studenter på nettstudiet Cybersikkerhet med samling i Rogaland blir digital sammen med øvrige studenter på Cybersikkerhet på mandag 21. august kl. 18-20.

En gang i måneden blir den digitale samlingen erstattet med en fysisk samling for disse studentene. Datoer for de fysiske samlingene finner du i linken under:

Alt du trenger å vite om nettstudiet Cybersikkerhet med samling i Rogaland.


Emneplan for høstsemesteret 2023

For spesifikk oversikt over når emnene går, samt tidspunkt for eksamener og studieuker/ferie, se emneplanen per studie under:

Med forbehold om endringer.