Møt to av foreleserne ved Gokstad Akademiet

Camilla og Arne er lærere ved Gokstad Akademiet:
– Du skal være klar for arbeidslivet når du er ferdig som student

Camilla Wollertsen og Arne Wellberg er begge lærere ved Gokstad Akademiet i Sandefjord. Camilla er lærer ved digital markedsføring, og Arne både ved salg, ledelse og markedsføring og digital markedsføring. Vi har tatt en prat med lærerne om hvordan dagene utfolder seg ved fagskolen.

Hvordan er det å undervise på Gokstad Akademiet?

– Jeg synes det er veldig gøy at vi jobber så tett på studentene. Vi har mye tid sammen med dem i løpet av en uke, som gjør at vi blir godt kjent med dem og får fulgt dem opp på en god måte. Det er inspirerende, forteller Arne.

– Studentene er motiverte og ivrige på å lære, som igjen inspirerer oss. Det er rett og slett bare gøy, legger Camilla til.

Hvordan underviser dere på Gokstad Akademiet?

– Nærhet er en del av kjernen i det vi holder på med, vi skal ha nærhet til studentene og nærhet til arbeidslivet. Vi har mye samarbeid med næringslivet, og jobber med realistiske prosjekter hvor studentene hjelper lokale bedrifter med oppgaver tett knyttet til det vi lærer bort, forteller Camilla.

– Ukene og dagene er lagt opp slik at vi har noe typisk forelesning, og resten er gruppe- eller individuelt arbeid, hvor vi lærere er med studentene, samtidig som de jobber, sier Arne.

– Når vi da går rundt får vi den én-til-én-kontakten, som er veldig fin, legger Camilla til. 

Hva skiller Gokstad Akademiet fra andre skoler?

– Nærheten vi har til studentene er nok det som skiller oss mest fra andre skoler. Utover det har vi den tilnærmingen mange fagskoler har, ved at studentene skal kunne gå ut med praktisk erfaring, i tillegg til den teoretiske, sier Arne.

Hvordan forbereder dere studentene for arbeidslivet?

– Vi jobber med oppgaver, og lengre prosjekter, tett knyttet til det studentene faktisk skal gjøre når de kommer ut i arbeidslivet. Da jobber vi sammen med en oppdragsgiver, og tilbakemeldingene har vært veldig gode. Oppdragsgiver synes bidragene fra studentene er veldig verdifulle, og flere av dem har fått ansettelser underveis i studiet, forteller Camilla.

– Vi bruker også folk som er i næringslivet som forelesere, der det er naturlig. Vi får inn en fagperson som har kompetanse på det studentene faktisk skal gjøre, legger Arne til.

Hvorfor er Sandefjord et godt sted å legge en skole?

– Sandefjord har et positivt miljø rundt gründervirksomhet, og det er lov å tenke litt stort. Det er Norges hovedstad innen netthandel, og er en by i vekst. Sandefjord kan også by på mye av det du finner i større byer, så dette er et fint sted å være, sier Arne.

– Geografisk ligger vi også veldig fint til sentralt på østlandsområdet. Oslo den ene veien, og Grenland den andre, fortsetter Camilla.

Hvem burde søke på Gokstad Akademiet, og hvorfor?

– Den typiske studenten, er ikke så typisk! Vi har et stort mangfold i hvem som er student ved Gokstad Akademiet, forteller Camilla.

– Den praktiske biten er ekstremt viktig for oss. Studentene skal kunne gå rett ut i jobb etter studiet er over. Har du lyst til å bli god, kunne fungere i arbeidslivet med en gang og vi tilbyr studier du har interesse for, det er da du burde søke på Gokstad Akademiet, fortsetter Arne.

Hva er deres beste tips til studenter som begynner til høsten?

– Jeg tror en får mye igjen for å engasjere seg, og jobbe i gruppene vi setter opp i starten av året. Som lærere ser vi at studentene som gjør det, nok er de som gjør det best. I tillegg er bransjene vi underviser i stadig i utvikling, så det handler også om å følge med, både på og utenfor skolen, forteller Camilla.

– Selv om vi bare er ferdig med ett studieår, har flere fått jobb gjennom prosjektene vi har på skolen. Jeg tenker derfor at en som student må være litt sulten, nysgjerrig og engasjere seg i prosjekter, faglige og sosiale ting som skjer, sier Arne.