Entreprenørskap og innovasjon

Har du en drøm skape noe nytt og bidra til utvikling og positiv endring?

Dette studiet gir deg muligheter til å forme din egen fremtid, forstå hvilke ressurser du har og hvordan du skal bruke dem.

Se nøkkeldataSøk på studiet

Nøkkelfakta

Studiestart: Høsten 2022
Varighet: 2 år (4 semestre)
Studiepoeng: 120
Grad: Høyere yrkesfaglig utdanning
Pris: 48.000,- pr. semester
Sted: Sandefjord
Hvorfor bør du søke?

På tvers av bransjer og karrierer finner vi ett fellestrekk blant dyktige ledere og medarbeidere – et entreprenørielt tankesett. I et samfunn som endrer seg stadig raskere, er det viktig å finne nye måter å løse utfordringer på, og skape bærekraftig utvikling og innovasjon.

Utdanningen gir deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse for å jobbe med å forme din egen fremtid, forstå hvilke ressurser du har og hvordan man skal bruke dem.

Gjennom utdanningen får du innsikt i et spekter av endring, oppstart og skalering som skal gi deg mulighet til å se forretningsmessige muligheter, håndtere omstilling i markeder, endring i organisering og nye forretningsmodeller. Utdanningen gir deg teoretiske og praktiske ferdigheter til å jobbe i små og store virksomheter. Emnene som inngår i utdanningen er rettet mot etablering og utvikling av nye bedrifter, samt sentrale tema i markedsføring, økonomi- og ledelse.

I dette studiet vil du lære å løse reelle samfunnsutfordringer, utvikle bærekraftige forretningsmodeller, etablere egen bedrift og bidra som konsulent for eksisterende selskaper.

Jobbmuligheter

Dette studiet gir deg muligheter til å forme din egen fremtid, forstå hvilke ressurser du har og hvordan du skal bruke dem. Studiet passer for deg som går med en gründer i magen eller som ønsker å ta del i andres startups eller jobbe med innovasjon og entreprenørskap i større, eksisterende selskap. ​

Gjennom utdanningen får du innsikt i et spekter av endring, oppstart og skalering som skal gi deg mulighet til å se forretningsmessige muligheter, håndtere omstilling i markeder, endring i organisering og nye forretningsmodeller. Utdanningen gir deg teoretiske og praktiske ferdigheter til å jobbe i små og store virksomheter.

Emnene som inngår i utdanningen er rettet mot etablering og utvikling av nye bedrifter, samt sentrale tema i markedsføring, økonomi- og ledelse.

Starte din egen virksomhet: Dette studiet er perfekt for deg som vil bli gründer. Hvis du vil starte en egen bedrift trenger du blant annet et produkt som løser et reelt problem, en bærekraftig forretningsmodell, behov i markedet og en finansieringsplan.

Delta i andres start up: Du kan også begynne i andre startups. Her kan du jobbe med ulike arbeidsoppgaver innen markedsføring og salg til rådgivning og forretningsutvikling.

Innovasjon og entreprenørskap i store selskaper: For andre vil det være spennende å jobbe i eksisterende selskaper og industri. Det er stort behov for unge mennesker som ser nye muligheter, har verktøy for uttesting av ideene og kan implementere de nye løsningene i selskapene,

Oppbygning og studiemodell

Studiemodellen for høsten 2022 er ikke klar enda.

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene. Disse er formell kompetanse eller realkompetanse.

Formelle opptakskrav

Opptakskravene for formell kompetanse er generell studiekompetanse gjennom fullført og bestått treårig videregående utdanning.

Det godkjennes også yrkesrettet utdanning med fagbrev.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak. Opptakskomite som består av rektor og daglig leder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.

Realkompetansen kan være oppnådd både gjennom utdanning og praktisk relevant yrkeserfaring over 5 år.

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Godkjenninger og studielån

Våre studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning. Dette gir deg mulighet til å søke om basisstøtte og lån til skolepenger. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår.

Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.