Tett på Sandefjords næringsliv

Sandefjord er Norges ledende by innen netthandel og 25% av all netthandel i Norge går «via byen vår». Dette er relevant for våre studier som inneholder omfattende utdannelse innen den digitale fremtiden.

Vår største samarbeidsbedrift Jotun har nærmere 3 000 selgere over hele verden og har en løpende rekruttering av medarbeidere hvor kunnskapen fra studier ved Gokstad Akademiet er relevant.

Byens posisjon innen netthandel gir mange «ringer på vannet» med flere sterke aktører innen programmering, logistikk, markedsføring etc. Dette gir en fin «motor» i næringslivet for alle som ønsker å starte bedrifter innen fremtidens digitale verden.

Gokstad Akademiet vil også hjelpe alle som ønsker å prøve seg som gründere, både med gode råd og åpning av dører til Gründeriet i Sandefjord og andre miljøer som kan være til nytte.

Virkelige caser i undervisningen

Som student på Gokstad Akademiet vil du i studiene få jobbe med virkelige cases og oppgaver fra næringslivet.

Vår tette kontakt med bedrifter i ulike bransjer, gjør at våre studenter vil få presentert reelle problemstillinger fra næringslivet som de skal jobbe med. Dette gjør utdanningen både mer interessant og virkelighetsnær.

Du vil også møte mange spennende gjesteforelesere fra bedrifter og næringsliv.