Om undervisningen

En fagskoleutdanning en praktisk rettet utdanning som er tilpasset arbeidslivets krav til kompetanse. Vi fokuserer på utførelse av arbeidsoppgaver og caser slik disse vil utføres i en bedrift.

Fagskoleutdanninger er direkte jobbkvalifiserende, og du skal etter fullført utdanning kunne utføre arbeidsoppgavene uten behov for ytterligere kvalifisering/opplæring.

Dette betyr at du etter fullført utdanning, innehar kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til bruk direkte ut i jobb.

Variert undervisning og nærhet til næringslivet

Vi er opptatt av at hverdagen som student skal oppleves inspirerende og variert. Du vil derfor oppleve at undervisningen vil være variert mellom ulike metoder som forelesninger, gruppearbeid, regnearbeid og arbeid med oppgaver og cases. Undervisningen vil primært gjennomføres fysisk, men også noe digitalt.

Gokstad Akademiet samarbeider tett med mange bedrifter i fylket. Våre utdanninger er yrkesrettede og tilpasset næringslivets behov. Det betyr at det du lærer ligger tett opp til hvordan bedriftene jobber i sin hverdag.

Du vil møte spennende gjesteforelesere fra næringslivet, og jobbe med cases fra ulike bedrifter.

Undervisningen skjer i mindre klasser med tett oppfølging fra faglærerne.

Tett på studentene

Våre lærere vet hva som skal til for at du skal bli en dyktig medarbeider. Undervisningen skjer i mindre klasser hvor du får arbeide med bransjenære utfordringer hver eneste dag. Det gjør utdanningen relevant både for deg og for arbeidsmarkedet.

En fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning, og du får fagskolevitnemål med studiepoeng når du har fullført og bestått. Et studie på Gokstad Akademiet utgjør totalt 60 eller 120 studiepoeng, avhengig av om du tar et 1-årig eller 2-årig studie.