Inngår samarbeid om prosjektlederutdanning

Gokstad Akademiets nye samarbeid med bransjeleder Metier, betyr nye muligheter og enda bedre utdanning for våre prosjektledelsesstudenter.

Siden 2022 har den ettårige fagskoleutdanningen Prosjektledelse stått på studieprogrammet til Gokstad Akademiet.

Fra 01.01.2024 inngikk vi et nytt og svært spennende samarbeid med Metier, som er Nordens ledende leverandør av kompetanseutvikling innen prosjektledelse.

Les vår felles pressemelding om samarbeidet.

Med dette innlemmes også Gokstad Akademiet i det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge.

Forsterket kompetansetilførsel

– Det er en anerkjennelse av både Gokstad Akademiet som studiested og våre utdanninger å bli valgt som samarbeidspartner av en så anerkjent aktør som Metier, forteller Atle Bjurstedt, rektor og daglig leder ved Gokstad Akademiet.

– Dette knytter oss til et stort og ledende miljø innen prosjektledelse. Tilførselen av kompetanse styrkes og gir oss samtidig muligheter til å videreutvikle vår egen prosjektlederutdanning i nært samarbeid med yrkesfeltet, fortsetter han.

– Dette er en sterk anerkjennelse av vår innsats for å tilby førsteklasses utdanning innen prosjektledelse. Samarbeidet med Gokstad Akademiet gjør det mulig for oss å kombinere teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Vi er stolte av å kunne tilby en slik anerkjent og verdifull utdanningsmulighet til våre kunder, sier Jon Arve Wålberg som er Executive Director i Academy & Project Systems hos Metier.

Gokstad Akademiets rektor Atle Bjurstedt sammen med Jon Arve Wålberg som er Executive Director i Academy & Project Systems hos Metier.

Med førti års erfaring som leverandør av kompetanseutvikling innen Prosjektledelse, bringer Metier mye tyngde til bordet – både faglig og strukturelt. Blant annet vil studentene våre, gjennom dette samarbeidet med Metier, få mulighet til å sertifisere seg i Prince2 til en svært gunstig pris.

Les også: Fremtidige prosjektledere på studietur

Tilgang til nye markeder

Samarbeidet er også en unik mulighet til å nå nye markeder og kundegrupper. På Metiers kundeliste i dag står blant annet Forsvaret, Kongsberg Gruppen, Elkem, Skanska, Yara med flere.

– Samtidig som dette samarbeidet gir store muligheter, forplikter det også. Sammen med Metier skal vi levere utdanning av høy kvalitet, der både våre egne studenter og Metiers kunder og kursdeltakere skal være sikre på at det faglige innholdet er oppdatert og relevant i forhold til de krav som stilles, forteller Atle.

– Dette samarbeidet er til stor inspirasjon for våre ansatte og vi ser frem til fortsettelsen.

Om Metier

Metier bidrar til samfunnsutvikling gjennom bedre prosjekter.  

Selskapet har i 40 år vært dedikert til prosjektledelse og prosjektforbedring, og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge. De senere årene har de hatt enorm utvikling innenfor digitalisering og transformasjon.

Metier har 250 ansatte. De betjener over 600 kunder fra både privat og offentlig sektor, og virksomheter innen bl.a. helse, bygg- og anlegg, justis, bank- og finans, samferdsel, industri og energi.

Metier er eid av Tetra Tech, et globalt selskap med over 27000 ansatte i 100 land.

Les mer om prosjektledelse