Hvilken utdanning passer for meg?

Har du mange interesser og vet ikke hvilken utdanning du skal velge, har vi et lite triks du kan prøve.

Flere aktører har utviklet tester for at du som fremtidig student skal velge det optimale studiet for deg. Spørsmålet er om testene er valide – spør de egentlig etter det som er relevant for et studium?

Testene legger også til grunn at mennesker er forholdsvis stabile. Mennesker utvikler ferdigheter og interesser etter hvert som de vokser. Du har kanskje funnet ut at det du ønsket å bli da du gikk på barneskolen, ikke passer i dag?

Under slike tester bedrives selvransakelse for å finne ut egne evner, ferdigheter og interesser. En vanlig feil er at man tilskriver seg selv andre evner og interesser enn det som faktisk er tilfellet.

La oss si at du drives av penger og ønsker en jobb med høy inntekt. Da har du kanskje ideer om hvilke yrker som gir denne inntekten. Du ønsker så mye å passe inn i disse yrkene at du tilskriver deg selv evner og interesser du ikke har. Selvransakelse er derfor en kompleks aktivitet.

Resultatene av slike tester bør derfor vurderes med forsiktighet.

Hva hvis jeg drives av penger?

Enkelte yrker har i mange tilfeller høy inntekt, som for eksempel advokat og lege. Høy inntekt fordrer i mange tilfeller også hardt arbeid, både under studiene og når du begynner å jobbe.

Det er ikke sikkert du har personligheten eller evnene til å jobbe i disse yrkene. Da sitter du med en utdanning uten å få jobb. Eller du må omskolere deg senere fordi du møtte veggen under jobb.

Valg av utdanning bør derfor ta utgangspunkt i interessene dine. Tar du en utdanning der du får drive med interessene dine, er det lettere å jobbe hardere. Dermed blir det også lettere å klatre på lønnsstigen.

Hva interesserer deg? Ved å skrive ned interessene dine på en liste kan det bli lettere å finne en utdanning du vil trives med.

Hvordan kan jeg finne interessene mine?

Noen finner egne interesser i fagene under skolegangen. Andre finner ikke interessene sine før de er i godt voksen alder. I tillegg kan interesser endre seg mens du vokser og utvikler deg.

Føler du ikke at du har noen interesser mens du går på skolen, fortvil ikke.

Det finnes mange yrker der ute som ikke gjenspeiles i fagene du har på skolen. Kanskje du rett og slett har interesser du ikke har fått testet ut ennå?

I slike tilfeller kan det være lurt å ha en samtale med en rådgiver på skolen. En rådgiver kan stille deg spørsmål som får deg til å tenke på en annen måte enn når du prøver å finne ut av ting selv.

Du kan også lese gjennom ulike yrker fra A til Å og se om det er noe som fenger deg.

Triks for å velge mellom flere interesser

Har du mange interesser og ikke vet hvilket studium du skal velge, kan du prøve dette trikset. Sett av god tid.

  1. Skriv ned interessene dine på en liste.
  2. Nå skal du ta én interesse av gangen. Sett deg ned og skriv ned hvorfor du har denne interessen og alt du kan om temaet i løpet av fem minutter. Ta også med hva du ønsker å lære mer om. Hvis du ikke liker å skrive, ta det heller muntlig med en venn, en forelder eller rådgiver ved skolen, slik at de kan notere for deg.
  3. Etter å ha skrevet eller snakket om alle interessene dine, er det noen av dem du ikke fikk skrevet eller snakket så mye om? Slik kan vi finne ut hvilken interesse som er størst som du kan gjøre til et studium og et yrke, og hvilke du heller kan ha som hobby.
  4. Faller interessene dine innenfor en utdanning? Hvis du for eksempel er glad i å skrive, kan utdanning være tekstforfatter, markedsføring eller journalist. Hvis du er glad i fotball, kan utdanningen være innenfor idrett, fysioterapi eller ergoterapi. Er du glad i gaming og IT, kan du fordype deg i ulike retninger innen IT eller elektronikk
  5. Nå har du antakelig snevret inn interessene dine til et overkommelig antall studier og yrker. Nå er tiden inne for å google studier og yrker, slik at du får mer informasjon om temaene.

Disse 5 trinnene kan du gjenta flere ganger. Til slutt sitter du igjen med ett studium du kan søke på. Da gjenstår bare å velge hvilken skole du skal søke på. Kanskje har vi noe som passer for deg på Gokstad Akademiet?

Ta gjerne en titt på vårt studietilbud.

Da gjenstår det å ønske deg lykke til med valg av studium!

Se våre utdanninger