Fremtidige prosjektledere på studietur

Da studentene på studiet Prosjektledelse dro på studietur til Oslo, fikk de møte prosjektledere ved to svært ulike prosjekter.

Det ettårige studiet Prosjektledelse på Gokstad Akademiet handler om å forberede studentene på forskjellige typer prosjekter.

I løpet av skoleåret lærer og jobber studentene med ulike metodikker og prosesser som blant annet Fossefall, Prince2, Agile og Scrum. Den beste måten å lære dette på, er ved å jobbe med reelle prosjekter.

Prosjektledelsesstudentene tar plass i bussen som skal ta dem til Oslo på studietur.

Studieturen – et prosjekt i seg selv

Da studentene på studiet Prosjektledelse endelig bordet bussen som skulle ta dem til Oslo en fredag i oktober, var det ikke som passive deltakere.

Turen var nemlig målet for et 6 uker langt prosjekt, – der studentene selv hadde satt sammen programmet for turen og jobbet hardt for å skaffe penger for å finansiere den.

Oppgaven var, kort fortalt: Samle inn 5000,- til reisekassa per gruppe. Men hvordan? Det var opp til hver enkelt gruppe.

Mens noen studentgrupper jobbet med prosjekter for reelle kunder som Hjertnes Kulturhus, Enfinity og Atlantic Selskapslokaler, jobbet andre studentgrupper med prosjekter som fremmer FN`s bærekraftsmål.

Tredelt gevinst

Formålet med studieturen var tredelt, ifølge faglærer for Prosjektledelse John Filipstad:

  1. La studentene oppleve å jobbe med programmer, som er en samling av prosjekter som er styrt for å nå et felles mål.
  2. La studentene se hvordan prosjektledelseteorier er implementert i virkelige prosjekter.
  3. Teambygging.

På agendaen for studieturen sto bedriftsbesøk til to svært ulike prosjekter i Oslo.

Det ble et spennende besøk til Startblokka på Linderud.

Startblokka – et annerledes prosjekt

Først ut var Startblokka på Linderud, et innovativt og levende «samfunnshus» som rommer små bedrifter og lokale initiativer innen blant annet håndverk, kultur og idrett.

Hovedfokus ligger på sosial bærekraft, der leietakerne skal bidra til et sosialt fellesskap og styrking av nærmiljøet.

Det var prosjektleder ved Startblokka, Ellen Pande-Rolfsen som tok oss imot og gav oss en omvisning i de spennende lokalene, mens hun fortalte mer om hvordan de jobber.

For å lede et prosjekt av denne typen, er det viktig at man brenner for involvering og synliggjøring, og for å tilrettelegge prosjekter i nærmiljøet hvor bruker blir involvert.

Det krever også at man er flink til å samarbeide med mange ulike aktører, kunder og interessenter.

Et internasjonalt program med flere prosjekter

Neste post på programmet var et besøk hos Politiets IT-enhet.

Her presenterte prosjektleder Saffron Stripling Aamot oss for et internasjonalt program – som består av flere prosjekter og som involverer mange ulike organisasjoner og fagfelt i politiet.

Dette prosjektet benytter Prince2 og agil metodikk, som er blant de mest brukte prosjektmetodikkene i det offentlige. For prosjekter av denne typen, er det derfor nødvendig at prosjektleder har god kjennskap til disse.

Disse metodikkene er også pensum i studiet, og det var nyttig for studentene å høre om reelle prosjekter der dette ble brukt i praksis.

Studieturen ble avrundet med en felles middag, før vi satte oss i bussen for å reise hjemover til Sandefjord – litt klokere og litt bedre kjent.

Les mer om det ettårige studiet Prosjektledelse.

Studieturen ble avrundet med en felles middag i Oslo, før ferden gikk hjem igjen til Sandefjord med buss.