– Jeg har stor tro på et samarbeid med studentene ved Gokstad Akademiet

Det er knapp tilgang på arbeidssøkere med riktig kompetanse innen markedsføring og teknologi i Sandefjord, forteller markedssjef Stian Larsen i Fjellsport AS. Nå er han spent på hva elevene ved Gokstad Akademiet kan gjøre for næringslivet og byen.

Hvorfor er Gokstad Akademiet viktig for bedriftene i Sandefjord?

– Gokstad Akademiet er spennende og viktig både for det lokale næringslivet og for byen generelt. En viktig faktor utpeker seg: rollen deres i rekruttering av flinke folk. I dag er det knapp tilgang på arbeidssøkere som har riktig kompetanse innen fag som markedsføring og teknologi. På Fjellsport vil behovet for folk med denne kompetansen øke i fremtiden, og da er det trygt å vite at vi har Gokstad Akademiet i vår egen by. De blir en viktig del av løsningen ved å utdanne studenter i fag hvor etterspørselen er større enn tilbudet. Jeg er sikker på at en tett og god dialog mellom Gokstad Akademiet og det lokale næringslivet vil sikre at Fjellsport og andre bedrifter med den samme utfordringen står sterkere i kampen om å trekke flinke folk til Sandefjord.

Hvilke utfordringer ønsker dere at studentene skal hjelpe dere med?   

– Vi har kilometer-lange lister med morsomme ideer og ting vi ønsker å ta fatt på. Blant annet utvikling og konkrete forbedringer i våre nettbutikker. For å gjennomføre dette trenger vi flere flinke folk med riktig kompetanse. Her kan studentene spille en viktig rolle ved å komme opp med flere nye og gode ideer som gjør oss bedre.

Hvilke oppgaver vil dere gi studentene?

– Det vil variere ut fra hvilken studieretning de har, og i hvilken avdeling de er i praksis hos oss. Generelt vil det i hovedsak være aktuelle og spennende oppgaver knyttet til vår daglige drift og utfordringer.

Hvilke egenskaper hos praktikanter er viktige for dere som bedrift?

– Man kommer langt med nysgjerrighet og gjennomføringsevne. Det er en meget god kombinasjon.

Hva mener dere skal til for at et samarbeid mellom studentene og bedriften blir vellykket?

– Vi tror det blir viktig å legge opp til et langsiktig løp og sette forventninger sammen. Da kan det bli både givende og gøy for begge parter.

Er det muligheter for faste ansettelser for studentene?

– Ja, er det korte svaret. Så vil det naturligvis variere ut fra behov og erfaringer vi gjør oss sammen.

Hva kan bedriften lære av studentene og hvilken verdi mener du de vil tilføre bedriften?

– Antakelig veldig mye! Det kan være fordeler ved å hoppe på oppgaver med et «åpent sinn», og bli med i en prosess med nye tanker som ennå ikke er formet for mye av et miljø. Studenter er også trent på å tilegne seg ny kompetanse og kunnskap på en rask og effektiv måte, noe som stadig blir viktigere for oss alle. I tillegg kan vi nok enkelte ganger ha godt av å bli påminnet om at det finnes smarte, enkle løsninger på kompliserte problemstillinger.