Et sosialt studentliv

Som student på Gokstad Akademiet vil du få god kontakt med både dine medstudenter og lærere. Det sosiale er viktig for å trives på skolen og skape et godt studentmiljø. Noen aktiviteter står skolen for, mens andre aktiviteter står studentene selv for.

Flere ganger i året arrangerer Læringsmiljøutvalget (LMU) ved skolen hyggelige aktiviteter i skoletiden, som for eksempel studentfrokoster, julegrøt og påskelunsj. Vi har også jevnlige fredagskahooter innen ulike temaer som for eksempel historie, underholdning og geografi.

Fadderuke

Studentene ved Gokstad Akademiet har opprettet en egen studentforening, Gokstadstudentene, som har som formål å arrangere sosiale arrangementer av og for studentene, for å styrke samholdet og bidra til et godt studentmiljø på tvers av studielinjene.

Det største og viktigste arrangementet studentforeningen Gokstadstudentene arrangerer, er Fadderuka – som arrangeres uka før første skoledag. Under Fadderuka er alle studenter ved Gokstad Akademiet velkommen, både gamle og nye, men det er spesielt fokus på å ønske de nye studentene velkommen.

Gjennom ulike sosiale aktiviteter i løpet av Fadderuka får studentene en myk og uformell start på skoleåret og en anledning til å knytte relasjoner og vennskap med sine medstudenter. På den måten blir første skoledag uka etter litt tryggere.

Under Fadderuka får man blant annet oppleve Det store Gokstadmesterskapet, konserter, quiz og pub crawl. Denne uka er også en gylden anledning for studenter som kommer utenbys fra, til å bli bedre kjent med Sandefjord by og dens mangfoldige tilbud innen restauranter, kultur og uteliv.

Stipendpils

Gjennom året har stipendpilsen også blitt et fast innslag, den første torsdagen etter utbetaling av studentstipendet. Da møtes studentene for sosialt samvær og for eksempel shuffleboard, dart eller spillkveld på en av byens mange utesteder.

Quiz på sportspubben Corner Fun Bar under Fadderuka. Foto: Josefine Holth