Engasjerende studentteam

Relevant og praktisk erfaring i kombinasjon med teori – er noe av det som gjør studentene bedre rustet til å gå rett ut i jobb etter endt utdannelse. Dette tar Gokstad Akademiet på alvor, og mulighetene for å engasjere seg som frivillig i ulike studentteam er derfor mange.

Ikke bare er frivillige engasjement, verv og relevant erfaring en fin ting å vise til ved jobbsøking etter endt utdannelse, men slikt arbeid er også sosialt – og derfor en fin anledning til å bli bedre kjent med de andre «studentkollegaene» på teamet.

SoMe-teamet

Skolens sosiale medie-kontoer driftes i stor grad av studentene selv, og dette er en gylden mulighet for å få relevant og praktisk erfaring innen et svært viktig og aktuelt område – sosiale medier.

På SoMe-teamet får studentene muligheter til å jobbe med produksjon av innhold tilpasset de ulike plattformene våre, og leke seg med ulike formater som poster, stories og reels. Dette er spesielt relevant for studenter som går på digital markedsføringslinja – der sosiale medier er et eget emne i utdanningen, selv om studenter ved alle linjer oppfordres til å søke plass på dette teamet.

Bloggredaksjonen

Som medlem av bloggredaksjonen får studentene mulighet til å øve på tekster gjennom skriving av blogginnlegg. Studentbloggen Gokstadstudentene handler om livet som student på Gokstad Akademiet, og er en blanding av underholdning og mer faglig relatert innhold. Bloggen er opprettet nettopp som en øvingsarena for tekstskriving og søkemotoroptimalisering – som er en annen viktig del av jobben til en digital markedsfører. Det er også mulig å være gjesteskribent for bloggen uten å være fast medlem av redaksjonen.

Liker du å skrive? Bli med i bloggredaksjonen!

Nettbutikk-teamet

Våren 2022 jobber et eget team med å opprette en liten nettbutikk for salg av merch. Her kan man kjøpe skolegensere, kopper og andre produkter med skolens logo på. Nettbutikken skal driftes av studenter og vil gi verdifull erfaring innen området nettbutikk – som kan komme til nytte når studentene senere skal ut i jobb. Overskuddet fra nettbutikken går til veldedige formål.

Studentforeningen Gokstadstudentene

Studentforeningen Gokstadstudentene er ansvarlige for planlegging og gjennomføring av Fadderuka og andre sosiale studentarrangementer gjennom året.

Planleggingen begynner omtrent et halvt år før startskuddet for Fadderuka går, og innebærer mange ulike oppgaver som prosjektledelse, ansvar for booking av underholdning og lokaler, økonomiansvar, pressekontakt, ansvarlig for spons og samarbeid, sosiale medier, deltakeransvarlig m.m.

Denne prosessen gir god erfaring med prosjektarbeid, noe som blant annet er spesielt relevant for studenter på studielinjen Prosjektledelse.

Andre muligheter

Foruten disse teamene er det også andre arrangementer man kan bli med på gjennom året, som for eksempel planlegging av Karrieredagen som avholdes om våren, eller bli en del av ambassadørteamet som stiller opp på utdanningsmesser – og besøker videregående skoler i fylket.

På Gokstad Akademiet er det alltid rom for initiativ, engasjement og gode ideer, så om studenter ønsker å opprette andre team – så legger skolen gjerne til rette for dette.