Positivt å kunne ta med seg nye impulser fra skolen

På Gokstad Akademiet i Sandefjord har de et stort fokus på arbeidslivet. Studiene er skapt av behovet i markedet, og kompetansen studentene sitter igjen med skal være så bransjenært som mulig. Student Einar Bø Solum tar med seg nye erfaringer til jobben som butikksjef i Color Line.

Trives godt som student

Einar fra Sandefjord har allerede jobbet med salg i 25 år, men da sjansen bød seg for å fylle på kompetansen, grep han den. Den erfarne selgeren har gått ett år av studiet salg, ledelse og markedsføring og ser frem til å ta fatt på sitt andre og siste år ved Gokstad Akademiet.

– Jeg trives veldig godt som student og gleder meg til å gå på skolen igjen. Overgangen til å sette seg på skolebenken igjen gikk fint, og det er positivt å kunne ta med seg nye impulser inn i en jobb en har hatt lenge, forteller selgeren og studenten.

Som selger er det viktig å trives med å jobbe med mennesker. Slik er det også for ledere. Da passer det bra at Gokstad Akademiet legger opp til en god del gruppearbeid og legger til rette for at gruppene skal fungere godt.

– Det første året gikk veldig bra. Spesielt godt likte jeg at det var såpass mye gruppearbeid. Vi ble delt i grupper helt fra starten og skolen selv er ivrige etter at disse skal kunne arbeide sammen uten for mye problemer. De følger opp og løser de flokene som måtte oppstå, fortsetter Einar.

Nærhet til studenter og næringsliv

Den nåværende butikksjefen har forsøkt seg på studier tidligere. Da tok han bedriftsøkonomi ved BI. Studenttilværelsen er derfor ikke ukjent for Einar, som har gjort seg opp noen tanker om forskjellen på Gokstad Akademiet og andre skoler.

– Jeg føler at det er noe mer konkret. Det er mer knyttet til arbeidslivet og det en faktisk trenger i arbeid, forklarer han.

Det er ikke tilfeldig at Einar oppfatter skolen og pensum som nært arbeidslivet.

– Den nærheten og kontakten mellom student, pensum og næringsliv er noe vi etterstreber på Gokstad Akademiet. Studiene og studieløpene er et produkt av samarbeid mellom oss og det lokale næringslivet i Sandefjord, sier Arne Wellberg, fagansvarlig ved Gokstad Akademiet.

Denne nærheten gjør at også studenter i jobb eller med erfaring fra tidligere, har noe nytt å bringe til bordet i jobben.

– Jeg ser ting med nye øyne og får en ny tilnærming til hvordan vi utfører oppgaver. Til og med for min del, som har jobbet samme sted hele tiden, er det nye impulser å ta med seg tilbake til arbeidsplassen, sier Einar.

Det han bringer med seg tilbake til jobben som butikksjef er også nøye planlagt, nettopp via samarbeidet Gokstad Akademiet har med næringslivet i byen. Kompetansen skal svare på markedets behov.

– For meg virker det som næringslivet og skolen har et gjensidig ønske om at det skal komme noe nyttig ut av denne utdanningen. Pensum er lagt opp etter behov i arbeidsmarkedet, og det bransjen trenger, forteller Einar.