Disse jobber nå aktivt for å få høyskole til Sandefjord

Håpet er å realisere et høyskoletilbud i Sandefjord fra høsten 2026. Det håper prosjektgruppa vil bidra til å øke attraktiviteten til byen.

Denne artikkelen er hentet fra Sandefjords Blad og er skrevet av deres journalist Magnus Lutnæs Aas.

Sandefjord kommune og næringslivet er interessert i gjøre Sandefjord til et attraktivt sted for personer mellom 20 og 40 år. Og et tiltak som flere tror kan bidra til å lokke denne aldersgruppa er et utdanningstilbud, nærmere bestemt på høyskolenivå.

Nå jobber en prosjektgruppe bestående av rektor Atle Bjurstedt på Gokstad Akademiet, konsernsjef Morten Fon i Jotun, ordfører Bjørn Ole Gleditsch og daglig leder Ingebjørg Tollnes i Sandefjord Næringsforening for å realisere nettopp dette.

Målet er bachelorgrad i to studieløp innen IT, kunstig intelligens og andre beslektede fagområder.

– For oss i Gokstad Akademiet er dette en naturlig videreutvikling av utdanningstilbudet vårt. Vi er en godt drevet fagskole og seriøs aktør som har fotfeste i Sandefjord. Vi har solide ambisjoner, er realistiske og må selvfølgelig få hjelp til å finansiere dette, sier Bjurstedt i en pressemelding.

En god utvikling

Gokstad Akademiet startet i 2020, og har på under fire år gått fra to fagskoleutdanninger og 100 studenter, til 13 utdanningsløp og nærmere 900 studenter fra høsten 2024.

I fjerde etasje på Hvaltorvet vil det være plass til flere studenter i en startfase.

– Gokstad Akademiet har vist at det er mulig å skape gode samarbeidsarenaer med næringslivet. Vi har Norges største videregående skole med nærmere 2000 elever. Hva skjer når disse er ferdige? Dessverre viser tallene at mange forlater Sandefjord, sier Morten Fon.

Han vil være med på å skape et miljø som bidrar til at flere unge blir værende, eller ønsker seg hit.

– Et godt utdanningstilbud er et av svarene. For oss med hovedkontor i Sandefjord, er det viktig at byen er attraktiv både for medarbeidere og innbyggere, sier konsernsjefen.

Foto: Anja Guttulsrød
I prosjektgruppa: F.v. Gokstad Akademiets rektor Atle Bjurstedt, Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch, leder for Sandefjord Næringsforening Ingebjørg Tollnes og konsernsjef i Jotun Morten Fon. Foto: Anja Guttulsrød

Samfunnsutvikling

For ordføreren vil utviklingen av et høyskoletilbud i Sandefjord påvirke samfunnsutviklingen i kommunen.

– Vi har nedfelt i strategisk næringsplan at kommunen skal sikre kompetanse ved å tiltrekke oss et høyskole- eller et universitet. Gokstad Akademiet er en godt drevet fagskole og seriøs utdanningsaktør som vi er glade for har etablert seg her. Jeg ønsker å være en pådriver for dette og vi planlegger orientering for formannskapet 4. juni, sier Gleditsch i pressemeldingen.

For å bli godkjent som høyskole, må flere gjesteprofessorater på søknadstidspunktet være på plass og tilknyttet forskning. Da vil det ifølge prosjektgruppa være muligheter for lokalt næringsliv å knytte til seg høy forskningskompetanse innen områder som IT og kunstig intelligens.

– Sandefjord er en av få byer på vår størrelse som ikke har høyskole. Næringslivet trenger kompetanse, og Sandefjord trenger at flere unge blir værende eller flytter hit. Personlig tenker jeg også at et høyskoletilbud også er byutvikling som bidrar til mer liv. Sentrum er «salgsplakaten» vår, så campus må ligge her. Erfaring fra andre byer vi har hatt dialog med viser at et sentralt plassert campus gir ringvirkninger og nye etableringer, sier Ingebjørg Tollnes.

Å bli godkjent som høyskole, krever også internasjonalisering gjennom signert avtale med et universitet utenfor Norge. Der er Gokstad Akademiet i god dialog allerede.

– Nå jobber vi med å få alle detaljer på plass til søknadsfristen i september. Behandlingstiden er et år. Med godkjenning fra NOKUT, vil det være enklere for oss på sikt å utvikle et bredere høyskoletilbud, avslutter Atle Bjurstedt.