Om Gokstad Akademiet

Fagskolen Gokstad Akademiet ble etablert i 2020 og holder til i moderne og lyse lokaler i 4. etasje på kjøpesenteret Hvaltorvet midt i hjertet av Sandefjord sentrum. 

Skolen ligger praktisk til, med umiddelbar nærhet til parkering og offentlig kommunikasjon som buss, tog og ferjeleie. Ettersom skolen ligger på toppen av et kjøpesenter, er det også kort vei til butikker, kafeer og utesteder.

Gokstad Akademiet tilbyr fra høsten 2022 seks ulike studier, som alle er utviklet i tett samarbeid med næringslivet. 

  • Digital markedsføring
  • Salg, ledelse og markedsføring
  • Frontend-utvikling
  • Backend-programmering
  • Entreprenørskap & innovasjon
  • Prosjektledelse
Moderne klasserom med mye dagslys og topp moderne teknisk utstyr.

I nyoppussede og lyse lokaler, med utsikt over byen, har vi alt en moderne utdanningsinstitusjon trenger, med topp teknisk utstyr, klasserom, auditorium, grupperom, bibliotek og innbydende fellesarealer.

Alle møblene på skolen er brukt – det har Lucia sørget for.

Om undervisningen

En fagskoleutdanning en praktisk rettet utdanning som er tilpasset arbeidslivets krav til kompetanse. Vi fokuserer på utførelse av arbeidsoppgaver og caser slik disse vil utføres i en bedrift.

Fagskoleutdanninger er direkte jobbkvalifiserende, og du skal etter fullført utdanning kunne utføre arbeidsoppgavene uten behov for ytterligere kvalifisering/opplæring.

Dette betyr at du etter fullført utdanning, innehar kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til bruk direkte ut i jobb.

Variert undervisning og nærhet til næringslivet

Vi er opptatt av at hverdagen som student skal oppleves inspirerende og variert. Du vil derfor oppleve at undervisningen vil være variert mellom ulike metoder som forelesninger, gruppearbeid, regnearbeid og arbeid med oppgaver og cases. Undervisningen vil primært gjennomføres fysisk, men også noe digitalt.

Gokstad Akademiet samarbeider tett med mange bedrifter i fylket. Våre utdanninger er yrkesrettede og tilpasset næringslivets behov. Det betyr at det du lærer ligger tett opp til hvordan bedriftene jobber i sin hverdag.

Du vil møte spennende gjesteforelesere fra næringslivet, og jobbe med cases fra ulike bedrifter.

Undervisningen skjer i mindre klasser med tett oppfølging fra faglærerne.

Tett på studentene

Våre lærere vet hva som skal til for at du skal bli en dyktig medarbeider. Undervisningen skjer i mindre klasser hvor du får arbeide med bransjenære utfordringer hver eneste dag. Det gjør utdanningen relevant både for deg og for arbeidsmarkedet.

En fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning, og du får fagskolevitnemål med studiepoeng når du har fullført og bestått. Et studie på Gokstad Akademiet utgjør totalt 60 eller 120 studiepoeng, avhengig av om du tar et 1-årig eller 2-årig studie.

Engasjerende studentteam

Relevant og praktisk erfaring i kombinasjon med teori – er noe av det som gjør studentene bedre rustet til å gå rett ut i jobb etter endt utdannelse. Dette tar Gokstad Akademiet på alvor, og mulighetene for å engasjere seg som frivillig i ulike studentteam er derfor mange.

Ikke bare er frivillige engasjement, verv og relevant erfaring en fin ting å vise til ved jobbsøking etter endt utdannelse, men slikt arbeid er også sosialt – og derfor en fin anledning til å bli bedre kjent med de andre «studentkollegaene» på teamet.

SoMe-teamet

Skolens sosiale medie-kontoer driftes i stor grad av studentene selv, og dette er en gylden mulighet for å få relevant og praktisk erfaring innen et svært viktig og aktuelt område – sosiale medier.

På SoMe-teamet får studentene muligheter til å jobbe med produksjon av innhold tilpasset de ulike plattformene våre, og leke seg med ulike formater som poster, stories og reels. Dette er spesielt relevant for studenter som går på digital markedsføringslinja – der sosiale medier er et eget emne i utdanningen, selv om studenter ved alle linjer oppfordres til å søke plass på dette teamet.

Bloggredaksjonen

Som medlem av bloggredaksjonen får studentene mulighet til å øve på tekster gjennom skriving av blogginnlegg. Studentbloggen Gokstadstudentene handler om livet som student på Gokstad Akademiet, og er en blanding av underholdning og mer faglig relatert innhold. Bloggen er opprettet nettopp som en øvingsarena for tekstskriving og søkemotoroptimalisering – som er en annen viktig del av jobben til en digital markedsfører. Det er også mulig å være gjesteskribent for bloggen uten å være fast medlem av redaksjonen.

Liker du å skrive? Bli med i bloggredaksjonen!

Nettbutikk-teamet

Våren 2022 jobber et eget team med å opprette en liten nettbutikk for salg av merch. Her kan man kjøpe skolegensere, kopper og andre produkter med skolens logo på. Nettbutikken skal driftes av studenter og vil gi verdifull erfaring innen området nettbutikk – som kan komme til nytte når studentene senere skal ut i jobb. Overskuddet fra nettbutikken går til veldedige formål.

Studentforeningen Gokstadstudentene

Studentforeningen Gokstadstudentene er ansvarlige for planlegging og gjennomføring av Fadderuka og andre sosiale studentarrangementer gjennom året.

Planleggingen begynner omtrent et halvt år før startskuddet for Fadderuka går, og innebærer mange ulike oppgaver som prosjektledelse, ansvar for booking av underholdning og lokaler, økonomiansvar, pressekontakt, ansvarlig for spons og samarbeid, sosiale medier, deltakeransvarlig m.m.

Denne prosessen gir god erfaring med prosjektarbeid, noe som blant annet er spesielt relevant for studenter på studielinjen Prosjektledelse.

Andre muligheter

Foruten disse teamene er det også andre arrangementer man kan bli med på gjennom året, som for eksempel planlegging av Karrieredagen som avholdes om våren, eller bli en del av ambassadørteamet som stiller opp på utdanningsmesser – og besøker videregående skoler i fylket.

På Gokstad Akademiet er det alltid rom for initiativ, engasjement og gode ideer, så om studenter ønsker å opprette andre team – så legger skolen gjerne til rette for dette.

7 gode grunner til å velge fagskolen Gokstad Akademiet

Stappfulle lesesaler og trange auditorium er ikke utdanningsveien for alle. Fagskolen gir praktisk rettede utdanninger, ofte med mindre klasser, tette bånd til næringslivet og kortere vei til arbeid. Vurderer du fagskole har vi trukket frem syv gode grunner til hvorfor en praktisk utdanning ved Gokstad Akademiet kan være rett for deg!

1. Praktisk tilnærming til faget

Et av målene i fagskolen er at studentene skal være klar for å ta fatt på arbeidsoppgavene fra første dag ute i ny jobb. Derfor legger vi på Gokstad Akademiet opp til at studentene får teste ut ulike systemer og verktøy i undervisningen. Det er nettopp denne praktiske tilnærmingen som gjør opplæringsperioden kortere og Gokstad-studentene er attraktive i arbeidsmarkedet. 

2. Tett oppfølging fra lærere i mindre klasser

Ved å ha mindre klasser, kombinert med praksisnær undervisning, skaper vi nære og gode klasse- og læringsmiljøer på skolen vår. Lærerne har bedre tid med studenten og kan dekke det behovet den enkelte har for oppfølging og veiledning, uten at det går utover de andre studentene. Samtidig vil studentene gjennom gruppearbeid, caser og workshops, skape uvurderlige nettverk de vil ha nytte og glede av i fremtiden. 

Lurer du på hvordan det er å være student på Gokstad Akademiet? Her kan du lese om frontend- student Martine.

3. Engasjerte lærere fra bransjen

Lærere med oppdatert bransjekunnskap er nøkkelen til en god fagskole. Derfor har lærerne våre bakgrunn og erfaring fra bransjen de underviser i, og kan trekke paralleller mellom undervisningen og referanser fra næringslivet. Det er helt avgjørende for at studentene får førstehåndserfaringen, og den inngående kunnskapen om bransjen, som skal til for å lykkes. 

4. Tett på næringslivet

På Gokstad Akademiet drar vi god nytte av at vi kommer fra netthandelsbyen Sandefjord, og at vi har et yrende næringsliv rett utenfor lokalene våre. Lokale bedrifter, gründermiljøer og kjente bransjefolk er støtt og stadig innom for å gi oss oppgaver, holde workshops og dele noe av sine år med praktisk erfaring. Det kommer studentene til gode når de etter hvert skal ut i arbeidslivet, og kanskje er de en av bransjefolkene vi kaller på om noen år. 

5. Fokuser på ditt interesseområde


Med en fagskoleutdanning kan du spisse deg ennå mer inn på det området du brenner for, enn det som er mulig i en bachelor. Som student hos oss på Gokstad Akademiet har du rom og mulighet til å velge, også innenfor faget du studerer. Til forskjell fra en teoretisk bachelor vil ikke alle sitte igjen med den samme kompetansepakken. 

Det er mange tema vi er innom, og vi følger en fast læreplan, men studentene har i større grad frihet til å utforske fag og ferdigheter, for å finne eller føle akkurat det en brenner for selv. 

6. Behov i arbeidsmarkedet

En fagskoleutdanning har som formål å fylle kompetansehull vi som samfunn har. Det skal være praktisk rettede utdanninger hvor ferdighetene studenten har ved endt studie, skal speile det som faktisk skjer ute i en bedrift. Det er derfor vi legger til relevante kurs og sertifiseringer i våre studier, sånn at studenten slipper å ta disse før jobben landes, eller etter en har startet i jobben.

7. Raskt ut i jobb

Et fagskolestudie varer ett eller to år, og allerede her er veien til jobb kortere. Etter de to årene vil du som student sitte igjen med en kompetansepakke som passer dagens arbeidsmarked, og som gjør deg til en attraktiv kandidat innen ditt felt. I løpet av de to årene hos oss vil studentene kunne knytte nettverk i bransjen de skal ut i, ved at vi inviterer bransjefolk inn til oss, som igjen vil komme til sin rett den dagen studiet er over. 

Høres fagskoleutdanningen ut som noe for deg? Sjekk ut studietilbudet vårt her! 

Alle møblene på skolen er brukt – det har Lucia sørget for

Lucia Christoffersen driver nisjebutikken @finndinskatt, der hun blant annet spesialiserer seg på antikke stoler fra Thonet som hun importerer fra hjemlandet sitt, Slovakia. Nå har hun fått den store oppgaven med å innrede Gokstad Akademiet på Hvaltorvet, som huser 200 studenter.

Det var Simon Hansen Elvestad og Atle Bjurstedt som tok kontakt med Christoffersen, siden de viste at hun driver med salg av brukte møbler. De presenterte henne for tanker rundt skoleprosjektet og ønsket om å innrede med bruktmøbler.

– Jeg synes at prosjektet hørtes veldig spennende ut og etter et møte ble vi enige om at jeg skulle være ansvarlig for fargevalg, belysning og innredning av skolens arealer.

Har lett i tre måneder

– Jeg må si at prosjektet var større enn jeg så for meg fra starten av, men dette var også en fin utfordring for meg å se om jeg klarer å komme i mål med et begrenset budsjett.

Men selve innredningsprosessen kaller hun en mikrojobb.
 – Jeg har sittet mange timer på finn.no og jaktet etter møbler som skulle passe til prosjektet vårt.

Hun fant blant annet 10 stoler i Trondheim, 30 stoler i Bergen og 40 stoler i Oslo.
– Alt skulle koordineres med frakten og deretter lagres på et lager fram til lokalene var ferdig oppusset. Slik har jeg samlet opp møbler i rundt tre måneder.

Nå har hun blant annet funnet sofaer, skrivebord, resepsjonsdisk, småbord, hyller og kontorskap til skolen.

– Jeg er veldig opptatt av miljø og gjenbruk, så dette prosjektet er fantastisk for å vise fram at fint kan innrede med brukte møbler, uten at det skal koste all verden, sier hun.

Hektisk

– Vi har gjort mange gode innkjøp til en rimelig penge, i tillegg til at vi har fått en del møbler gratis som var under «gis bort». Jeg har valgt ut en nøytral fargebase i og med at vi skulle kjøpe inn møbler som var brukte, så her måtte jeg hele tiden tenke på at det blir mange forskjellige materialer og farger som til slutt måtte harmonere sammen, sier Christoffersen.

Hun forteller også om at innredningsprosessen var hektisk med tanke på tidsfristen.
– Det krevde mye planlegging og visualisering. Alt skulle passe når det kommer til mål, farger og bruksområde. Logistikken var veldig viktig. Men jeg trives med hektisk hverdag, så dette var absolutt min greie, smiler hun.

​Nå har hun innredet tre klasserom, og fått tak i brukte auditoriestoler fra en skole i Bergen.

​I disse dager klargjøres de siste rommene ved kontorområdene.

Hentet auditoriet i Bergen​

Men Lucia møtte på en utfordring helt i starten av planleggingen.
– Auditoriet visste jeg ble et krevende rom for meg å innrede. Det skal blant annet være sittekomfort og det var flere krav som blant annet at setene skulle ha nedtrekksbord til de som sitter bak, sier hun.

De var ikke annet enn heldige da de kom over at Universitetet i Bergen holdt på å kvitte seg med sitt gamle auditorium, etter leting på flere universiteter landet over.

– Auditoriet sto halvveis ute i containeren og vi sa bare «stopp, de vil vi bruke!», forteller Atle Bjurstedt.

Da fikk de beskjed om at de måtte hente det innen neste dag.

– Lucia fikset sånn at noen kjørte opp til Bergen samme natt for å få demontert og fraktet auditoriet ned til oss, sier han.

Fornøyd

Rektor Atle Bjurstedt er veldig fornøyd med Christoffersens arbeid og er glad for at elevene nå har et verdig sted å studere i Sandefjord.

– Vi brukte fire år på å bli godkjent av NOKUT og var i lokaler på Framnes i fjor og fram til dette semesteret. Dette er NAVs gamle lokaler som har stått tomme i 15 år og det var veldig mye å pusse opp, forteller han.

De har ribbet hele etasjen til muren, satt inn nye ventilasjonsanlegg, elektrisk anlegg og brukt mye tid og penger på å bygge opp et lokale som passer en skole, samtidig som at det får en koselig følelse.

– Flere som går sitt andre år nå er jo veldig fornøyd med å endelig ha kommet seg inn i disse lokalene.

De har flere klasserom, et auditorium, flere møterom, lounge-område, bibliotek, kjøkken og flere kriker og kroker som er studievennlige.

– Vi er veldig fornøyd med resultatet, sier han.

Interiørdetaljer fra våre nye fellesarealer

Da våre nye lokaler i 4. etasje på Hvaltorvet skulle innredes, fikk vi god eksperthjelp med interiøret av Sandefjordingen Lucia, kvinnen bak nisjebutikken og instagramkontoen @finndinskatt.

Tidløst

Med stødig hånd har Lucia Christoffersen skapt et moderne, funksjonelt og inspirerende skolemiljø. Miljøvennlig er det også, for hele 90% av skolen er innredet med nøye utvalgte og unike gjenbruksmøbler – som harmonerer godt med en delikat og tidløs farge, – og materialbase.

Både klasserom og fellesarealer har Lucia hatt ansvaret for å innrede, og skal vi tro tilbakemeldingene fra studentene, har Lucia lyktes godt med oppgaven.

Enten man foretrekker å samle studiegruppa si rundt et av de solide langbordene, jobbe uforstyrret i et delikat innredet bibliotek/stillerom eller krype beina oppunder seg og jobbe fra sofakroken – her finnes det noe for alle.

Interiør: @finndinskatt

Foto: @villasole1933

Møt to av foreleserne ved Gokstad Akademiet

Camilla og Arne er lærere ved Gokstad Akademiet:
– Du skal være klar for arbeidslivet når du er ferdig som student

Camilla Wollertsen og Arne Wellberg er begge lærere ved Gokstad Akademiet i Sandefjord. Camilla er lærer ved digital markedsføring, og Arne både ved salg, ledelse og markedsføring og digital markedsføring. Vi har tatt en prat med lærerne om hvordan dagene utfolder seg ved fagskolen.

Hvordan er det å undervise på Gokstad Akademiet?

– Jeg synes det er veldig gøy at vi jobber så tett på studentene. Vi har mye tid sammen med dem i løpet av en uke, som gjør at vi blir godt kjent med dem og får fulgt dem opp på en god måte. Det er inspirerende, forteller Arne.

– Studentene er motiverte og ivrige på å lære, som igjen inspirerer oss. Det er rett og slett bare gøy, legger Camilla til.

Hvordan underviser dere på Gokstad Akademiet?

– Nærhet er en del av kjernen i det vi holder på med, vi skal ha nærhet til studentene og nærhet til arbeidslivet. Vi har mye samarbeid med næringslivet, og jobber med realistiske prosjekter hvor studentene hjelper lokale bedrifter med oppgaver tett knyttet til det vi lærer bort, forteller Camilla.

– Ukene og dagene er lagt opp slik at vi har noe typisk forelesning, og resten er gruppe- eller individuelt arbeid, hvor vi lærere er med studentene, samtidig som de jobber, sier Arne.

– Når vi da går rundt får vi den én-til-én-kontakten, som er veldig fin, legger Camilla til. 

Hva skiller Gokstad Akademiet fra andre skoler?

– Nærheten vi har til studentene er nok det som skiller oss mest fra andre skoler. Utover det har vi den tilnærmingen mange fagskoler har, ved at studentene skal kunne gå ut med praktisk erfaring, i tillegg til den teoretiske, sier Arne.

Hvordan forbereder dere studentene for arbeidslivet?

– Vi jobber med oppgaver, og lengre prosjekter, tett knyttet til det studentene faktisk skal gjøre når de kommer ut i arbeidslivet. Da jobber vi sammen med en oppdragsgiver, og tilbakemeldingene har vært veldig gode. Oppdragsgiver synes bidragene fra studentene er veldig verdifulle, og flere av dem har fått ansettelser underveis i studiet, forteller Camilla.

– Vi bruker også folk som er i næringslivet som forelesere, der det er naturlig. Vi får inn en fagperson som har kompetanse på det studentene faktisk skal gjøre, legger Arne til.

Hvorfor er Sandefjord et godt sted å legge en skole?

– Sandefjord har et positivt miljø rundt gründervirksomhet, og det er lov å tenke litt stort. Det er Norges hovedstad innen netthandel, og er en by i vekst. Sandefjord kan også by på mye av det du finner i større byer, så dette er et fint sted å være, sier Arne.

– Geografisk ligger vi også veldig fint til sentralt på østlandsområdet. Oslo den ene veien, og Grenland den andre, fortsetter Camilla.

Hvem burde søke på Gokstad Akademiet, og hvorfor?

– Den typiske studenten, er ikke så typisk! Vi har et stort mangfold i hvem som er student ved Gokstad Akademiet, forteller Camilla.

– Den praktiske biten er ekstremt viktig for oss. Studentene skal kunne gå rett ut i jobb etter studiet er over. Har du lyst til å bli god, kunne fungere i arbeidslivet med en gang og vi tilbyr studier du har interesse for, det er da du burde søke på Gokstad Akademiet, fortsetter Arne.

Hva er deres beste tips til studenter som begynner til høsten?

– Jeg tror en får mye igjen for å engasjere seg, og jobbe i gruppene vi setter opp i starten av året. Som lærere ser vi at studentene som gjør det, nok er de som gjør det best. I tillegg er bransjene vi underviser i stadig i utvikling, så det handler også om å følge med, både på og utenfor skolen, forteller Camilla.

– Selv om vi bare er ferdig med ett studieår, har flere fått jobb gjennom prosjektene vi har på skolen. Jeg tenker derfor at en som student må være litt sulten, nysgjerrig og engasjere seg i prosjekter, faglige og sosiale ting som skjer, sier Arne.