Positivt å kunne ta med seg nye impulser fra skolen

På Gokstad Akademiet i Sandefjord har de et stort fokus på arbeidslivet. Studiene er skapt av behovet i markedet, og kompetansen studentene sitter igjen med skal være så bransjenært som mulig. Student Einar Bø Solum tar med seg nye erfaringer til jobben som butikksjef i Color Line.

Trives godt som student

Einar fra Sandefjord har allerede jobbet med salg i 25 år, men da sjansen bød seg for å fylle på kompetansen, grep han den. Den erfarne selgeren har gått ett år av studiet salg, ledelse og markedsføring og ser frem til å ta fatt på sitt andre og siste år ved Gokstad Akademiet.

– Jeg trives veldig godt som student og gleder meg til å gå på skolen igjen. Overgangen til å sette seg på skolebenken igjen gikk fint, og det er positivt å kunne ta med seg nye impulser inn i en jobb en har hatt lenge, forteller selgeren og studenten.

Som selger er det viktig å trives med å jobbe med mennesker. Slik er det også for ledere. Da passer det bra at Gokstad Akademiet legger opp til en god del gruppearbeid og legger til rette for at gruppene skal fungere godt.

– Det første året gikk veldig bra. Spesielt godt likte jeg at det var såpass mye gruppearbeid. Vi ble delt i grupper helt fra starten og skolen selv er ivrige etter at disse skal kunne arbeide sammen uten for mye problemer. De følger opp og løser de flokene som måtte oppstå, fortsetter Einar.

Nærhet til studenter og næringsliv

Den nåværende butikksjefen har forsøkt seg på studier tidligere. Da tok han bedriftsøkonomi ved BI. Studenttilværelsen er derfor ikke ukjent for Einar, som har gjort seg opp noen tanker om forskjellen på Gokstad Akademiet og andre skoler.

– Jeg føler at det er noe mer konkret. Det er mer knyttet til arbeidslivet og det en faktisk trenger i arbeid, forklarer han.

Det er ikke tilfeldig at Einar oppfatter skolen og pensum som nært arbeidslivet.

– Den nærheten og kontakten mellom student, pensum og næringsliv er noe vi etterstreber på Gokstad Akademiet. Studiene og studieløpene er et produkt av samarbeid mellom oss og det lokale næringslivet i Sandefjord, sier Arne Wellberg, fagansvarlig ved Gokstad Akademiet.

Denne nærheten gjør at også studenter i jobb eller med erfaring fra tidligere, har noe nytt å bringe til bordet i jobben.

– Jeg ser ting med nye øyne og får en ny tilnærming til hvordan vi utfører oppgaver. Til og med for min del, som har jobbet samme sted hele tiden, er det nye impulser å ta med seg tilbake til arbeidsplassen, sier Einar.

Det han bringer med seg tilbake til jobben som butikksjef er også nøye planlagt, nettopp via samarbeidet Gokstad Akademiet har med næringslivet i byen. Kompetansen skal svare på markedets behov.

– For meg virker det som næringslivet og skolen har et gjensidig ønske om at det skal komme noe nyttig ut av denne utdanningen. Pensum er lagt opp etter behov i arbeidsmarkedet, og det bransjen trenger, forteller Einar.

– Vi hjelper hverandre når det trengs

Den ferske studenten Henrik har allerede fått bruk for undervisningen han har fått ved Gokstad Akademiet. Vi har tatt en prat med ham om studentlivet på Gokstad Akademiet.

Navn: Henrik Kristiansen

Alder: 20

Studie: Salg, ledelse og markedsføring

Hva gjorde at du valgte å studere på Gokstad Akademiet?

– Da jeg for nå ett år siden var ferdig med min utdanning fra videregående skole, ville jeg finne en høyskole og fortsette skolegangen. Da var jeg så heldig at Gokstad Akademiet hadde startet opp i Sandefjord, som passet meg veldig bra!

Hva skiller fagskolen Gokstad Akademiet fra andre skoler?

– I og med at jeg er såpass ny på høyskole er jeg ikke så godt kjent med det, men tilknytningen til lokalt næringsliv er veldig fint. Jeg liker også godt at det er lokalt i Sandefjord.

Hvordan foregår undervisningen og hva slags oppfølging får dere?

– Undervisningen er lagt opp til tre dager i uken med forelesning, og to til hjemmestudier. Når det kommer til oppfølging, er det veldig lav terskel for å spørre om hjelp. Er det noe du lurer på er det bare å spørre, da får du hjelp med en gang!

Hvordan er studentmiljøet?

– Det er veldig bra! Vi har hatt mye undervisning over nett, og jeg har derfor ikke blitt så godt kjent med alle som jeg gjerne skulle blitt. Jeg synes derimot vi har fått til et godt miljø, til tross for utfordringene vi og alle har hatt. Det er et godt miljø hvor vi hjelper hverandre når det trengs.

Sandefjord er ikke en tradisjonell studentby, hvordan er det å studere her?

– Å studere i Sandefjord er veldig deilig, det er hjembyen min. Vi er nok fortsatt ikke en ordentlig studentby, men det at Gokstad Akademiet har kommet til byen er helt fantastisk.

Hva gjør skolen for at dere skal være best mulig rustet for arbeidslivet når dere er ferdige?

– Skolen vår er rettet mot arbeidslivet. Alt vi har lært har jeg allerede fått brukt i praksis, i jobben jeg har ved siden av studiene. Det har lært meg veldig mye.

Hva tenker du er fordelen med å gå på en fagskole?

– Den største fordelen er at den er mer rettet mot det jeg interesserer meg for, det jeg ønsker å bli og det jeg ønsker å være.

Hvordan har du som student blitt ivaretatt under covid?

– Skolen har passet på at vi kan spørre når som helst, når det trengs, at vi har det vi trenger for å kunne ha studier på nett og hele tiden følge oss opp som studenter.

Hva er dine beste tips og triks til fremtidige studenter?

– Ha interessen for det, bruk hjemmestudiet for det det er verdt og få en fin rekkefølge på hverdagen.

– Vi kan kombinere jobb og studier på en veldig god måte

Ann-Mari Thorbjørnsen er en del av det første kullet på Gokstad Akademiet. Vi har tatt en prat med henne om hvordan det er å være student på den nye fagskolen i Sandefjord.

Navn: Ann-Mari Thorbjørnsen

Alder: 25 år

Studie: Salg, ledelse og markedsføring

Hva gjorde at du valgte å studere på Gokstad Akademiet?

– Jeg ville få mer kunnskap og da var Gokstad Akademiet en god match for meg. 2 år med fagskole var det jeg trengte, tenkte jeg.

Hva skiller fagskolen Gokstad Akademiet fra andre skoler?

– For oss som jobber er det veldig greit at vi ikke har forelesninger hver dag. Det gjør at vi som allerede er i arbeidslivet, og vil fylle på med ekstra kunnskap, kan kombinere jobb og studier på en god måte.

Hvordan foregår undervisningen og hva slags oppfølging får dere?

– Vi har mye undervisning over Teams nå, men det har funket bra. Lærerne er helt fantastiske på oppfølging. Spesielt nå med tanke på tiden vi er i, passer de godt på oss.

Hvordan er studentmiljøet?

– Det er ikke ideelt for miljøet når vi alle jobber hjemmefra, men gruppene vi har blitt delt inn i har ganske tett kontakt. Da blir man kjent etter hvert, selv over Teams.

Sandefjord er ingen typisk studentby, hvordan er det å studere her?

– Det er veldig flott nå på sommeren. Korte reiseveier og godt kollektivtilbud. Jeg synes det er bra for byen og nærområdet å få et godt studenttilbud, at ikke alt havner i Oslo.

Hva gjør skolen for at dere skal være best mulig rustet for arbeidslivet når dere er ferdig?

– Vi blir forberedt ved å få pensum rettet mot det vi allerede jobber med. For min del, som jobber i servicebransjen, har det hatt mye å si. Jeg har fått ny, relevant kunnskap som gir meg nye inngangsvinkler og tankemåter når jeg jobber.

Hva tenker du er fordelen med å gå på en fagskole?

– Dersom du er litt skolelei, passer det veldig bra. Man trenger ikke stå opp tidlig hver eneste dag og det er morsommere enn teoretiske utdanningsløp, synes jeg.

Hvordan har dere som studenter blitt ivaretatt under covid?

– Gokstad Akademiet har gitt oss god oppfølging og veldig god tilrettelegging, de er veldig opptatt av at vi alle skal henge med når vi jobber hjemmefra. Jeg synes lærerne har gjort en veldig god jobb!

Hva er dine beste tips og triks til fremtidige studenter?

– Hvis du er skolelei så bør du velge fagskole. Du får tett oppfølging og en fin push på veien, hvis du trenger det.

– Uansett forutsetninger hjelper de deg i gang

Tobarnsfaren Ibrahim er godt fornøyd med at Gokstad Akademiet tilbyr studier i hans hjemby. Vi har tatt en prat med ham om hvordan det er å være student på Gokstad Akademiet i Sandefjord.

Navn: Ibrahim Raka Gimie

Alder: 31

Studie: Salg, ledelse og markedsføring

Hva gjorde at du valgte å studere på Gokstad Akademiet?

– Jeg er egentlig utdannet rørlegger, men da jeg kom til Sandefjord viste det seg vanskelig å få en jobb eller en lærlingplass. Derfor søkte jeg på Gokstad Akademiet, som har gitt meg muligheten til å studere mer.

Hva skiller fagskolen Gokstad Akademiet fra andre skoler?

– Utdanningen vi får her er veldig praktisk rettet og lærerne tar veldig godt vare på studentene. Vi får hjelp til å komme i gang uansett hva det skulle være. Om du er lei, ikke så god i norsk eller sliten, hjelper de deg videre.

Hvordan foregår undervisningen, og hva slags oppfølging får dere?

– På grunn av corona var mesteparten av undervisningen digital i fjor, som har vært litt utfordrende. Sett bort fra det har vi et veldig godt miljø og lærere som følger oss godt opp, det gjør det hele litt enklere.

Hvordan er studentmiljøet?

– Studentmiljøet på skolen er veldig bra. Det er greie folk og gruppearbeidet fungerer spesielt bra. Vi har god kontakt og samarbeider godt.

Sandefjord er ingen tradisjonell studentby, hvordan er det å studere her?

– Det er et fint miljø og en veldig fin by. Jeg har også barn her, derfor er det for min del veldig greit å kunne studere her, og ikke måtte reise langt for å kunne studere.

Hva gjør skolen for at dere skal være best mulig rustet for arbeidslivet?

– Skolen forbereder oss ved å hente inn bedrifter og gi oss praktiske oppgaver sammen med dem. Vi hadde for eksempel et case med en nyoppstartet bedrift hvor vi kom inn og hjalp dem med videre utvikling av sin bedrift. Det var veldig givende å være med på, og få teste det vi har lært i praksis.

Hva tenker du er fordelen med å gå på en fagskole?

– Den største fordelen er nok at studiet er så praktisk rettet som det er, vi får prøve det vi lærer i praksis. Studiet er heller ikke veldig langt, som gjør at vi kommer raskt ut i arbeidslivet.

Hvordan har dere som studenter blitt ivaretatt under covid?

– Lærerne har vært veldig flinke til å følge reglene og følge oss opp gjennom en krevende periode. Vi blir tatt godt vare på, og får hjelp med det vi trenger.

Hva er dine beste tips og triks til fremtidige studenter?

– Jeg vil anbefale å søke Gokstad Akademiet. Her får du hjelp til å komme i gang uansett forutsetningene du har på forhånd.

– Jeg er glad i hjembyen min og ville ikke flytte herfra for å studere

Emilie Skaug Larsen studerer salg, ledelse og markedsføring ved Gokstad Akademiet. Vi tok en prat med henne om studentlivet hos oss.

Litt om Emilie:

Alder: 21 år

Studie: Salg, ledelse & markedsføring

Kommer fra: Sandefjord

Hvorfor valgte du akkurat Gokstad Akademiet?

– Jeg er fra Sandefjord og har alltid vært veldig glad i hjembyen min. Jeg ville i hovedsak ikke flytte herfra for å studere. Da det kom et tilbud om å studere i Sandefjord, var jeg ikke i tvil om hva jeg skulle gjøre.

Hva skiller fagskolen Gokstad Akademiet fra andre skoler?

– Vi er et lite studiemiljø og det gir oss en bedre mulighet til å bli en sammensveiset gjeng. Vi får også tettere kontakt med forelesere og administrasjonen. Gokstad Akademiet samarbeider med det lokale næringslivet, og gir meg dermed muligheten til å bygge relasjoner med næringslivet i Sandefjord i studietiden. Det er ganske fint.

Hvordan foregår undervisningen og hva slags oppfølging får dere?

– Grunnet korona har det nå vært web-basert undervisning en stund. Jeg synes det fungerer helt fint, men jeg savner selvfølgelig å møte opp på skolen. Samtidig blir vi veldig godt fulgt opp. Gokstad Akademiet er et lite miljø, det gjør det lett å be om og motta tilbakemeldinger, også over nettet.

Sandefjord er ikke en tradisjonell studentby – hvordan er det å studere der?

– Selv om byen er mindre enn mange andre studentbyer, har den stort potensiale. Det er en voksende by med mange muligheter, og det meste ligger sentralt til.
For meg som er fra Sandefjord og ønsker å bli boende i byen etter studietiden passer Gokstad Akademiet perfekt, fordi vi bygger relasjoner med næringslivet her. Det gir muligheter etter studietiden. 

Hvordan er studiemiljøet på skolen?

– Det er et flott sosialt miljø! Men korona gjør det litt vanskelig å knytte miljøet sammen utover den gruppen vi jobber i akkurat nå.

Hvordan har du blitt ivaretatt under korona?

– Oppfølgingen har vært god og tydelig. Jeg savner jo selvfølgelig kontakt og forelesninger i plenum, men det kommer vi forhåpentligvis tilbake til etter hvert.

Hva gjør Gokstad for at dere skal være best mulig rustet for arbeidslivet når dere er ferdige?

– De gir oss realistiske oppgaver, og knytter fag opp mot arbeidslivet. De er gode på å vise oss pensum i praksis opp mot ulike næringer.

Hva tenker du er fordelen med å gå på en fagskole?

– For min del er et studie over to år en fin start. Det passer meg veldig bra. Jeg tenker at jeg kan bygge videre på utdanningen senere hvis jeg ønsker det.

Hva er dine beste tips og triks til fremtidige elever?

– Bruk studiet til å knytte relasjoner i næringslivet, ta del i studentmiljøet og nyt flotte Sandefjord!

– Vi får en unik innsikt

Viola Nilsen er førsteårsstudent ved Gokstad Akademiet. Vi har tatt en prat med henne om hvorfor hun valgte å studere her, hvordan undervisningen fungerer og hva hun tenker om en fagskoleutdanning.

Litt om Viola:

Alder: 23 år

Studie: Salg, ledelse og markedsføring.

Fra: Langesund

Hva gjorde at du valgte å studere på Gokstad Akademiet?

– Covid tok jo Norge med storm, som gjorde at jeg ble permittert fra jobben min i eventbransjen. Jeg har fagbrev i kontor og administrasjon, så jeg har lenge tenkt at en fagskole ville være best for meg. Når alt stoppet opp passet det veldig bra med litt faglig påfyll. Jeg kikket på andre fagskoler, men Gokstad Akademiet var det som lå nærmest og virket mest interessant.

Hva skiller fagskolen Gokstad Akademiet fra andre skoler?

– Her får vi veldig tett oppfølging. Jeg har jobbet 4-5 år før jeg begynte og jeg kan trygt si at det vi lærer er svært relevant for næringen. Vi får gode og kreative arbeidsoppgaver og samarbeider tett på gründer-bedrifter, noe jeg tror er ganske unikt.

Hvordan foregår undervisningen og hva slags oppfølging får dere?

– Til vanlig har vi undervisning på skolen, etterfulgt av gruppearbeid. Nå som alt foregår digitalt gjør vi alt over Teams. Lærerne er veldig gode på å besøke oss i gruppene og veilede aktivt, også nå som alt er digitalt. Lærerne er alltid ute etter å hjelpe, og det føles veldig trygt. Bortsett fra at alt foregår over nett så fungerer  undervisningen ganske som normalt.

Hvordan er studiemiljøet?

– Studiemiljøet er veldig bra. Ved starten av skoleåret blir vi delt inn i grupper som vi samarbeider med på prosjekter. Min gruppe har jobbet sammen helt fra starten av og det har vært en fordel når alt ble digitalt. Man kan selvfølgelig bytte gruppe om man ønsker det, men for min del fungerer den gruppa jeg er i veldig godt og jeg har blitt godt kjent med de andre.

Hva gjør skolen for at dere skal være best mulig rustet for arbeidslivet når dere er ferdige?

– Vi har mange gjesteforelesere som kommer fra relevante bedrifter her i nærområdet. Det gir oss mye innsikt i hvordan ting fungerer, og vi får en mer praktisk opplevelse av faget, enn det kun pensum og teori gir. Nå er vi i gang med et samarbeid med Gründeriet, ett kontorfelleskap for oppstartsbedrifter. Der har vi blitt tildelt en bedrift som vi skal følge og jobbe med. Vi legger sammen opp et opplegg som passer for både oss og bedriften der vi får prøve oss på relevante arbeidsoppgaver. Å få innblikk i hvordan en bedrift fungerer er veldig relevant og en svært verdifull erfaring.

Hva tenker du er fordelen med å gå på en fagskole?

– For min del er en fagskole perfekt siden jeg har et fagbrev fra før. Vi kommer tett på bedrifter i nærmiljøet, som aktivt tar del i vår utdanning. Det blir til et ganske praktisk utdanningsløp som jeg tror gjør oss verdifulle for mange arbeidsgivere.

Hva er dine beste tips og triks til fremtidige elever?

– Det er å være aktiv i forelesninger og gruppearbeid. Det får man veldig mye igjen for. Engasjer deg!

Hvordan har du blitt ivaretatt under covid?

– Jeg synes det har vært mye som før. Vi har fått godt med informasjon. Det har vært mange samtaler med foreleser og tett oppfølging hele veien. De er alltid tilgjengelige, så det er lav terskel for å spørre om ting, og det er veldig viktig når alt foregår digitalt.

En siste oppfordring?

– Velg fagskole!

Jobbeksempler – Salg, ledelse og markedsføring

Jan – Salgssjef forhandler i Jotun

Jan jobber som salgssjef i Jotun med ansvar for oppfølging og utvikling av salgsapparatet som har fokus på butikker i Norge.

– Det å etablere og videreutvikle en sterk markedsposisjon for Jotun krever et motivert og dyktig salgsapparat som løpende utvikler og tilpasser seg markedet og våre kunders behov. Salgskonsulentenes oppgave er oppfølging av butikker i sitt distrikt og skape gode, langsiktige relasjoner med dem som selger maling til forbruker.

Gode relasjoner bygges over tid gjennom målrettet kundearbeid hvor blant annet gjennomføring av salgsaktiviteter, produktopplæring og produkteksponering i butikk er viktige elementer for å lykkes.

Jans oppgaver som salgssjef er å støtte og motivere salgskonsulentene i deres jobb med butikkene, sikre at avtalte kundeaktiviteter og fokus fra Jotun blir gjennomført som avtalt. I tillegg tilrettelegger han for interne kompetanseprogrammer, slik at selgerne er best rustet i den daglige kampen for å vinne butikker og forbrukere.

– Jeg er som Jotun-ansatt stolt over å være en del av et selskap som tenker langsiktig, innovativt og hvor våre verdier omsorg, respekt, lojalitet og mot ikke bare er fire flotte ord, men lever i praksis, da de gjenspeiler alt vi gjør internt og for våre kunder.


Andreas – Key Account Manager i Jotun

Andreas jobber med kjedekundene til Jotun i det dekorative markedet i Norge.

– Å jobbe med en av Norges aller sterkeste merkevarer og markedslederen innen maling er utrolig spennende og utfordrende. I jobben inn mot byggevare- og faghandelskjedene er noen av våre hovedoppgaver å sikre økt salg gjennom ivaretakelse av merkevarene, innovasjoner, distribusjon, butikkeksponering, markedsføring og kampanjestyring.

Det byr på varierte og spennende arbeidsdager, da han jobber med flere av de store kjedene. Da blir langsiktighet og gode profesjonelle relasjoner avgjørende.

– Jotuns verdier ligger som en grunnsten i alt vi foretar oss. Dette er med på å gjøre at Jotun blir oppfattet som en langsiktig og god samarbeidspartner kjedene ønsker å lykkes sammen med. Seriøsitet, ærlighet, nytenkning og viljen til konstant å utvikle seg er nøkkelegenskaper for å lykkes. Det er inspirerende å jobbe i et firma som tar dette på alvor og hele veien er opptatt av videreutvikling og opplæring av sine ansatte.


Andreas – Salg Audi på Møller Bil

– Det er gøy å jobbe med et så sterkt merkenavn som Audi! I min jobb møter jeg både bedriftskunder og private kunder. Dette stiller store krav til profesjonelt salgsarbeid, kundebehandling og god oppfølging. Det er spennende å jobbe i denne bransjen, og i Møller Bil får jeg videreutvikle meg som selger, lære nye måter å kommunisere på – samtidig som jeg selger markedets beste produkter!

Stor konkurranse gjør at Andreas må jobbe profesjonelt, være oppdatert og stadig utvikle seg for å kunne gjøre en god jobb.

– Dette motiverer meg, og gjør at jeg trives veldig godt hos Møller Bil med salg av Audi. Jobben med salg er spennende – ingen dager er like! Ulike kunder og ulike behov.

Fredrik kombinerer håndball med fulltidsstudier på Gokstad Akademiet

Er det mulig å spille håndball på høyt nivå, ha en jobb og studere fulltid på én og samme tid? Fredrik Svendsen (24) fra Holmestrand trodde ikke det. Så åpnet Gokstad Akademiet, og drømmen ble til virkelighet. Nå studerer han salg, markedsføring og ledelse samtidig som han er markedsansvarlig og lagkaptein i Sandefjord Håndball.

– Jeg trodde jeg måtte pendle og studere på deltid. Men på Gokstad har vi undervisning tre ganger i uken, så studiet lar seg kombinere med livet mitt, sier Fredrik.

Gokstad Akademiet er en ny toårig fagskole idyllisk plassert ved Sandefjord havn. Studieretningene som tilbys er yrkesrettet og tilpasset næringslivets behov. Det var det som overbeviste Fredrik.

 – Jeg ønsker å jobbe i idretten også etter at jeg er ferdig som aktiv utøver. Da kommer fagene i studieretningen godt med. Spesielt hvis man ønsker å jobbe administrativt. Mange idrettsklubber i dag drives som en vanlig bedrift.

Jobber med ekte saker

Fredrik roser Gokstad Akademiet for tilnærmingen de har til arbeidslivet, som han beskriver som en god miks av teori og praksis.

– Vi jobber tett med ulike bedrifter i byen og har mange reelle caser. I tillegg får vi ofte besøk av bedrifter som forteller om sin hverdag.

En annen form for utdanning kan ofte oppleves som mer generell, tror Fredrik.

– Jeg føler at vi i stor grad blir spesialisert inn mot den studieretningen vi tar. Det tror jeg at våre fremtidige arbeidsgivere vil sette pris på.

God støtte

Oppfølgingen han har fått av lærerne har vært spesielt god. Han tror det kommer av at fagskolen har få elever, og alle blir sett. I tillegg har lærerne vært gode til å tilrettelegge i perioder med mye jobb eller reise. 

Han oppfordrer idrettsutøvere som drømmer om å studere til å kontakte Gokstad Akademiet.

– Jeg må innrømme at jeg var veldig spent på hvordan det skulle gå å kombinere håndball, jobb og studier. Men takket være lærere som har vært gode og behjelpelige til å tilrettelegge har det gått veldig fint, medgir han.

Og Sandefjord er en fin studentby?

– Ja, jeg trives veldig godt, og tror at Sandefjord har potensiale til å bli en skikkelig studentby i nær fremtid. Her har vi et spennende næringsliv, kort vei til det meste og mange muligheter sosialt.

– Gokstad Akademiet ble det naturlige valget for meg

Christopher Aanerud er student ved Gokstad Akademiet i Sandefjord. Vi tok en prat med han for å høre hans tanker om hvorfor han valgte å studere her og hvordan han opplever studiehverdagen.

Litt om Christopher:
Alder: 30

Studie: Salg, Ledelse og Markedsføring

Fra: Sandefjord

Hva var viktig for at du valgte å studere på Gokstad Akademiet?

Siden videregående har jeg jobbet med salg, og nå tenkte jeg at tiden var moden for å få litt mer “kjøtt på beinet”, i form av faglig påfyll. Det at det er en praktisk rettet utdanning var for meg helt vesentlig. De jobber svært tett på flere bedrifter i lokalområdet og det var veldig enkelt for meg å velge en praktisk rettet utdanning i byen jeg kommer fra.

Hva skiller fagskolen Gokstad Akademiet fra andre skoler?

På universitetet har jeg inntrykk av at det kun er tung teori, mens vi her jobber praktisk og målrettet for å kunne fylle behov i bransjen vi spesialiserer oss i. Skolen er ny og ikke veldig stor. Det at vi er få gjør at vi får et veldig tett bånd til lærere og forelesere, og terskelen for å spørre og prate er veldig lav. Både lærere og forelesere er veldig dyktige og jeg føler meg veldig sett. 

Hvordan foregår undervisningen og hva slags oppfølging får dere?

Normalt har vi tre dager i uka med forelesninger på skolen, fra lærere og gjesteforelesere. De andre dagene bruker vi ofte til caseoppgaver i mindre grupper som vi samarbeider med. I tillegg til dette har vi nettopp startet med et prosjekt der vi blir tilknyttet en lokal bedrift som vi skal ha et samarbeid med fremover. Planen er at vi skal kunne komme med ideer og ønsker for at bedriften skal vokse. Dette gir oss en unikt innblikk og verdifull erfaring fra bransjen.

Sandefjord er ikke en tradisjonell studentby, hvordan er det å studere der?

Sandefjord er en veldig fin by. Den er ikke veldig stor, så alt ligger i nærheten, og det gir et godt utgangspunkt for et tett og nært studiemiljø. Sommeren er helt spesiell her, det er strender overalt og veldig fine utesteder langs bryggen. Det er også kort vei til Tønsberg, og hvis du vil ta en tur til Oslo går det jevnlig tog. For de som bor i andre deler av landet er det også verdt å nevne at flyplassen Torp bare er 20 minutter unna, så der kan du enkelt komme deg hjem til familien.

Hva gjør skolen for at dere skal være best mulig rustet for arbeidslivet når dere er ferdige?

Jeg har jo allerede nevnt bedriftsprosjektet, men jeg vil også trekke frem de gode relasjonene med gjesteforelesere. De kommer ofte fra bedrifter eller andre utdanningsinstitusjoner, og de er veldig tydelige på hvor behovet ligger fremover. I Sandefjordsområdet dukker det stadig opp nye “start-ups” og spennende bedrifter, og vi får et godt innblikk i kompetansebehovet i nærområdet.

Hva tenker du er fordelen med å gå på en fagskole? Hvert studie går kun over to år, tenker du at det er en fordel eller ulempe?

Vi får et unikt innblikk i bedrifter og hvordan de jobber. Det er noe vi lærer veldig mye av. Vi bruker også mye tid på å sette oss inn i forskjellige programmer som gjør at vi ikke starter helt fra scratch når vi får oss jobb. Emnene vi har er svært like de fra andre skoler, men jeg føler skolen har laget et opplegg som er veldig rettet mot arbeidsmarkedet. Når det er mindre tungt lesestoff får vi mer tid til å sette oss inn i det faktiske arbeidet. Det er en veldig ny skole, men starten har vært superbra og jeg tror kompetansen vi får er veldig konkurransedyktig.

Hva er dine beste tips og triks til fremtidige elever?

Det jeg anbefaler er å bare være nysgjerrig fra første dag. Ta kontakt med medstudenter og hold deg oppdater på behovene i arbeidsmarkedet. Bli også med på det som tilbys av aktiviteter og samarbeid, når vi ikke er så mange blir vi veldig fort kjent.