Tone er nyutdannet markedsfører, men har allerede masse erfaring

Da Tone uteksaminerte fra Gokstad Akademiet, hadde hun allerede jobbet som markedsansvarlig i ett år.

Da Tone Lindstad (49) startet på studiet Digital Markedsføring som en del av Gokstad Akademiets aller første kull, var planen å fullføre studiene før hun begynte å søke jobber.

Sånn gikk det ikke, for få måneder etter studiestart ble Tones drømmejobb som markedsansvarlig for Sandefjord Byen Vår lyst ut. Da måtte hun bare søke.

Tone fikk jobben, og takket være en fleksibel arbeidsgiver som var villig til å tilrettelegge – kunne hun likevel fullføre studiet i kombinasjon med jobb.

Les også: Fikk drømmejobben halvveis i studiet.

Jobber for et levende sentrum

Tones arbeidsgiver Sandefjord Byen Vår, er en interesseorganisasjon for virksomheter i Sandefjord sentrum. Som markedsansvarlig har Tone ansvar for å utvikle, konseptuere og gjennomføre markedsaktiviteter som skal bidra til et levende sentrum.

– Jeg jobber med sosiale medier, oppdatering av nettside, innholdsproduksjon og planlegging av digitale kampanjer, forteller Tone. I tillegg bistår jeg medlemmer med råd og innspill innen digital markedsføring.

Velbrukt kompetanse

Daglig får Tone bruk for hun lærte som digital markedsføring-student i jobben sin.

– Studiet har gitt meg innsikt i ulike kanaler og trender, og kompetanse til å vurdere og gjennomføre digitale markedsføringsaktiviteter, sier hun.

Noe av det viktigste hun har lært er hvordan kanalvalg og målrettet kommunikasjon i hver av dem kan påvirke kunder i alle deler av kundereisen.

Et godt springbrett ut i arbeidslivet

Det er to hektiske år Tone nå har lagt bak seg. I perioder har hun jobbet i 80 prosent stilling ved siden av skolen. Likevel ville hun ikke vært det foruten.

– Jeg er utrolig fornøyd med mine 2 år på Gokstad Akademiet, sier Tone.

Med skolens tette bånd til lokale bedrifter og skreddersydde fagplaner som svarer på det markedet mangler av kunnskap og ekspertise, beskriver hun Gokstad Akademiet som et godt springbrett ut i arbeidslivet.

– Gjennom praktiske caser for byens bedrifter og innlegg fra lokale foredragsholdere, har jeg fått et stort faglig nettverk i Sandefjord, avslutter den tidligere Gokstadstudenten.

Les også: Avgangsstudent Fredrik gikk rett ut i jobb.

Som sentrumsbedrift er Gokstad Akademiet medlem/aksjonær i Sandefjord Byen Vår.

Avgangsstudent Fredrik gikk rett ut i jobb

Gokstad Akademiets aller første avgangskull er uteksaminert og jobbmarkedet har tatt imot dem med åpne armer. Tidligere Gokstadstudent Fredrik Svendsen (26) er en av dem som gikk rett ut i jobb.

Gokstad Akademiet utførte i juni 2022 en undersøkelse blant skolens første avgangskull. Undersøkelsen viste at i overkant av 60 prosent av de som svarte, gikk videre ut i jobb etter studiet.

Atle Bjurstedt
Fornøyd: Rektor Atle Bjurstedt

Rektor ved Gokstad Akademiet, Atle Bjurstedt, er svært fornøyd:

– Dette er tall vi er glade for å se, sier han. Det forteller at kompetansen studentene får hos oss er svært attraktiv i jobbmarkedet.

Gokstad Akademiet startet opp i 2020. Den gang tilbød skolen kun to studielinjer: Digital Markedsføring, og Salg, ledelse og markedsføring. Det var disse studentene som ble uteksaminert i slutten av juni 2022.

I dag tilbyr Gokstad Akademiet hele 6 ulike studielinjer.

Flere av studentene har jobbet ved siden av, hele eller deler av studiene. Andre har startet i ny jobb like etter at de tok sin siste eksamen.

Rett ut i ny jobb hos Easyweb

Fredrik Svendsen (26) fra Holmestrand har de siste to årene studert Salg, ledelse og markedsføring på Gokstad Akademiet. I august begynte han i fulltidsjobb som prosjektleder og webkonsulent hos Easyweb, som er et Sandefjord-basert web – og markedsføringsbyrå.

Easyweb jobber blant annet med utvikling av nettsider, nettbutikker og apper, og performance marketing.

Da Fredrik så at det var nettopp Easyweb som søkte etter folk, var han ikke i tvil om at han ville søke.

– Jeg kjente litt til bedriften fra før, så jeg hadde stor tro på at jeg kom til å trives. Uten å trives, tror jeg det er vanskelig å prestere, uansett hva det måtte være.

Tar kunden på alvor

I den nye jobben har Fredrik ansvar for at kundene får best mulig oppfølging fra start til slutt, i sitt prosjekt. Dette kan for eksempel være en nettside, en nettbutikk, hjelp med digital markedsføring – eller andre relevante utfordringer på nett.

Som prosjektleder og webkonsulent vil jobben bestå mye av å finne løsningsforslag til kundene og drive prosessen så effektiv som mulig for alle involverte parter.

Fredrik sier at det er viktig å ta kunden på alvor:

– For kunden er dette ofte en vesentlig investering, og det skal man ha respekt for.

Verdifull kunnskap

I studiet Salg, ledelse og markedsføring lærer studentene blant annet om kundeledelse, økonomi og inbound marketing. Med en slik studiebakgrunn, er det mye Fredrik kan ta med seg inn i den nye jobben sin.

– Det viktigste jeg lærte som student ved Gokstad Akademiet var nok struktur og planlegging. Noen av fagene vi hadde la stor vekt på dette, og det tror jeg er vesentlig. Fag kan man alltids lære seg, men struktur og planlegging gjør veien dit lettere, sier han.

Etter å ha balansert mellom jobb og skole i to år, kan Fredrik endelig ha fullt fokus på jobb.

– Det er fint med litt mer rutine i hverdagen også, sier han.

Tidligere student: Fredrik studerte Salg, ledelse og markedsføring i 2 år ved Gokstad Akademiet.

Beste minne fra studietiden

Fredrik har mange gode minner fra tiden som student ved Gokstad Akademiet. Skal han trekke frem èn ting, må det være de mange fine folka han møtte, både medstudenter og gode foreleserne med masse erfaring og kompetanse.

– Mange av de er folk jeg ønsker og håper jeg kommer til å ha kontakt med fremover, sier han.

Anbefaler Gokstad Akademiet

Den tidligere Gokstadstudenten sier at han absolutt vil anbefale andre å velge Gokstad Akademiet.

Han trekker spesielt frem den relevante og oppdaterte kunnskapen man får under studiet, som er tilpasset dagens arbeidsmarked.

– Det vil overraske meg om du angrer på valget om å studere her, avslutter han.

Les også: Nyutdannet markedsfører med masse erfaring

Fornøyd alumnistudent: Fredrik har tatt med seg mye lærdom fra studiet inn i arbeidslivet.

Gokstad Akademiet tilbyr et studie for å bli backend-utvikler

Er du interessert i programmering kan Gokstad Akademiet være skolen for deg.

Hva gjør en backend-utvikler?
For å male et enkelt bilde kan man si at frontend er de som lager det du ser når du bruker en app eller nettside, det du ser på skjermen og hvordan det oppleves. Backend-utviklerne er de som får det du gjør på skjermen til å skje. De sørger for at prosessene skjer og at maskineriet går så godt som mulig.

Hvorfor skal du bli en programmerer?
Ganske enkelt fordi det er et stort behov for programmerere i fremtiden. Statistisk Sentralbyrå lister opp IKT-utviklere som et av de store behovene i fremtidens arbeidsmarked, sammen med håndverkere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Allerede i dag er det enkelt å se at mulighetene er mange. Et raskt søk etter ledige stillinger på internett viser over 50 ledige programmererstillinger, i Oslo alene.

Lokalt næringsliv har vært med å utforme studiene

Gurusoft er et selskap som leverer skytjenester innenfor netthandel og rapportering. Daglig leder Helge Krossøy forteller at de i Gurusoft har sparret med Gokstad Akademiet da vi dannet de nye studieløpene. Han mener Gokstad Akademiet gjør lurt i å posisjonere seg for å kunne fylle fremtidens arbeidsmarked.

– Allerede i dag ser vi at det er for få software-programmerere i Norge. Vi rekrutterer fortløpende programmerere og håper også at et praktisk og målrettet utdanningsløp på sikt kan tilby oss nye arbeidstakere med akkurat den kompetansen vi er ute etter, forteller han.

Helge Krossøy

Når Gokstad Akademiet nå jobber for å dekke fremtidsbehovet for programmerere, er Krossøy klar på hva de ser etter når de skal ansette programmerere.

– Det er viktig at du er strukturert og nøyaktig, også tror jeg du må ha en interesse for faget, om du skal bli en god programmerer. Selve jobben innebærer mye samarbeid med kollegaer, for at en løsning alltid skal bli best mulig, utbroderer Krossøy.

Med ny satsning på IKT-programmerere håper Krossøy at studiemiljøet i Sandefjord nå vil vokse ytterligere. Han mener at et større studiemiljø er svært positivt for byens utvikling.

– Det å ha et studiemiljø i byen, og da et tilbud om høyere utdanning, vil trekke folk og programmerere til både selve byen, men også til næringslivet. Det har vært en mangelvare de siste årene, men det vil med tiden gi byen et løft. Gokstad Akademiet nyter bred støtte fra det lokale næringslivet, ifølge Krossøy.

Utformer studier etter behov i markedet

Gokstad Akademiet har i tillegg til Gurusoft fått med CoreTrek når de har utformet utviklerstudiene. Daglig leder Kristian Susnic skulle gjerne hatt flere programmerere i stallen.

– Behovet for programmerere er veldig stort. Vår største grunn til å ikke vokse enda mer er tilgangen på programmerere i Norge. Hadde jeg kunnet ansette 10 nye programmerere, kunne jeg gjort det i morgen, sier Susnic.

Kristian Susnic

Den praktiske tilnærmingen studentene får ved Gokstad Akademiet er positiv for å innfri etter markedets behov, mener Kristian.

– Gokstad Akademiet, og fagene de tilbyr, er veldig bedrifts- og markedsorienterte. Skolen er god på å legge opp et løp etter hva behovet i markedet er. 

Gokstad Akademiet tilbyr en arena for å tilegne seg ny kunnskap, og lære metodene man bruker i arbeidslivet. Kristian er klar på at det i tillegg kreves motivasjon og mengdetrening for å bli ordentlig god.

– For å bli en god programmerer må du ha en stor interesse for faget, og jobbe mye med det. Lærer du noe nytt på skolen, gå hjem og jobb videre med det. Man må ha det som hobby også, ikke bare jobbe med det når man er på skolen, forteller Susnic.

– Veldig positivt at dette skjer lokalt

I løpet av pandemien har vanene våre endret seg, og med det også jobbmarkedet. Morten Fadum, daglig leder i MultiCase Norge AS, forteller at dette er en del av grunnen til at behovet for programmerere har blitt større.

– Blant annet pandemien har vist at kommunikasjon og handel i større grad foregår digitalt. Våre kunders vilje til å bruke penger på ting som nettbutikkløsninger er sterkt voksende. For å dekke kundenes behov trenger vi, og resten av bransjen stadig flere programmerere. Utfordringen er at det utdannes alt for få, forklarer Fadum.

Når Gokstad Akademiet nå setter i gang med de nye utdanningsløpene innen utvikling, håper Fadum dette kan komme MultiCase og Sandefjord til gode.

– Det er veldig positivt at dette nå skjer lokalt i Sandefjord, og at man bygger videre på det IT-miljøet som allerede finnes i byen. For vår del håper vi at vi får god tilgang på dyktige programmerere som kan hjelpe oss med å levere stadig bedre løsninger til en voksende kundemasse, konstaterer han.

Eric Sandtrø om Gokstad Akademiet

Eric Sandtrø
Gründer av Fjellsport og Komplett

Vi har snakket med Eric Sandtrø om hva han synes om Gokstad Akademiet og hvilke jobbmuligheter våre studenter har:

– Det er et skrikende behov for digitale markedsførere og selgere med digital kunnskap. Studenter fra Gokstad Akademiet er attraktive medarbeidere, mener Eric Sandtrø, gründer av Fjellsport og Komplett.

Fjellsport er en Sandefjordsbasert netthandelsbedrift. Sammen med sitt svenske søsterselskap Outnorth vil de allerede i 2019 passere 1 milliard kroner i omsetning. Eric Sandtrø sin første etablering, Komplett som også har sitt hovedkontor i Sandefjord er Nordens største netthandelsvirksomhet og omsatte 8,1 milliarder kroner i 2018.

Eric har heiet på etableringen av Gokstad Akademiet helt siden «ideen ble født». Han gjør det fordi han trenger medarbeidere med denne kunnskapen og fordi han mener at netthandelsbyen Sandefjord trenger et tilbud om utdanning til alle de unge som er ferdige med videregående skole.

En av Norges flinkeste gründere mener dette om Gokstad Akademiet.

Jeg er helt sikker på at alle bedrifter, uansett bransje må ha kunnskap om digital markedsføring, enten de har egne medarbeidere, eller om de kjøper tjenestene av noen som kan digital markedsføring. De som velger å studere digital markedsføring eller salg, ledelse og markedsføring ved Gokstad Akademiet, har veldig gode jobbmuligheter både her hos oss på Fjellsport og hos alle andre bedrifter som ønsker å vinne konkurransen både i forbruker- og bedriftsmarkedet.

Vi ser hele tiden etter flinke folk som kan digital markedsføring.

Overlever ikke uten digital markedsføring eller selgere med kunnskap om digitale medier

Det er et skrikende behov for alle som kan «noe som helst» om digital markedsføring. I Fjellsport bruker vi over 90% av markedsføringen vår på digitale medier. Det omfatter alt fra annonsering i sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat, det er søkemotoroptimalisering på Google og bannerannonsering i digitale medier. Vi jobber også med inbound marketing, tradisjonell e-post markedsføring og kundeklubb. Alt er digitalt.

Selve hjertet i virksomheten vår er nettbutikken og hjemmesiden. Det er digital markedsføring og netthandel i praksis og vi har vist både ved etableringen av Komplett og Fjellsport at dette er fremtiden.

Vi elsker Sandefjord og regionen vår

Det finnes ikke noe bedre sted å bo enn i Sandefjordregionen. Sandefjord er nummer en innen netthandel og 25% av all netthandel i Norge går via byen vår. Alle vi som driver med netthandel eller utvikler systemer for handel, logistikk, sikkerhet, betalingsløsninger og alt som hører til den digitale fremtiden trenger flere som utdanner seg ved Gokstad Akademiet.

Gokstad Akademiet er et «Kinderegg»! Dette er vinn, vinn, vinn – vinn for byen, for næringslivet og for de unge som skal utdanne seg, sier Eric Sandtrø.

Samarbeid mellom Gokstad Akademiet og Fjellsport

For det første så er vi veldig interessert i å ansette de som utdanner seg ved Gokstad Akademiet. Derfor er vi også med å legge til rette med gjesteforelesere, vi vil bidra med kunnskap for at studiene skal bli så relevante som mulig i forhold til bedriftenes behov. Vi vil også hjelpe til med fagoppgaver og bedriftsbesøk og egentlig alt som kan bidra til at Gokstad Akademiet blir blant de beste stedene å studere.

Fakta om Fjellsport
fjellsport.JPG

Netthandelbedrift 

Basert i Sandefjord

​Sammen med søsterselskapet Outnorth hadde de nærmere 1 milliard i omsetning i 2019

Har i 7 år, alltid hatt en åpen stillingsannonse på finn.no etter digitale markedsførere

Morten Fon om Gokstad Akademiet

Vi har snakket med Morten Fon om hva han synes om Gokstad Akademiet og hvilke jobbmuligheter våre studenter har.

Morten Fon
President & CEO Jotun

 – Vi har nesten 3 000 selgere som jobber for Jotun over hele verden og vi ser klare fordeler med å finne kvalifiserte søkere med bakgrunn fra salg, ledelse og markedsføring-studiet ved Gokstad Akademiet.

Dessuten er vi veldig opptatt av å «bygge byen vår» og synes det er fantastisk at det endelig kommer et tilbud om utdanning for de som er ferdige med videregående studier.

Relevant kunnskap og flere fullfører

Vi ser at 2 års «spissede» utdanning med lærerstyrt undervisning har store fordeler. Det vil sannsynligvis sørge for at flere elever fullfører studiene, enn hva som er tilfellet ved mange høyere utdanninger.

Samarbeid med Gokstad Akademiet

Vi vil legge til rette for at studenter får en relevant utdanning ved Gokstad Akademiet. Vi vil hjelpe til med gjesteforelesere, bedriftsbesøk og case studier for både salg, ledelse og markedsføring og det digitale markedsførings studiet. Sist men ikke minst så kommer vi helt sikkert til å ansette studenter fra dette spennende akademiet i Sandefjord.

Viktig med søkere fra regionen

Når vi ansetter nye medarbeidere i Jotun ønsker vi at de bor eller bosetter seg i Sandefjord og omegn. Da vet vi at vi beholder dem også etter at vi har brukt ressurser på å lære dem opp. Alle trenger å bli kjent med kulturen, produktene og markedene, uansett hvilken utdannelse de har og derfor er Gokstad Akademiet med sin lokale forankring viktig for Jotun og hele byen vår.

Når det gjelder digitaliseringen ser vi at Jotun var tidlig ute. Allerede i 1976 lanserte vi Multicolor konseptet som i dag har over 7 000 maskiner fra hele verden koblet til våre servere. I 1978 bygde vi et heldigitalisert lager i Sandefjord som fungerer på akkurat samme måte som de automatiserte lagersystemer som bygges i dag.

Vår marketing avdeling jobber med digital markedsføring rettet både mot forbruker- og business to business markedet. Vi ser et sort behov for dyktige medarbeidere innen digital markedsføring, medarbeidere som både forstår mulighetene for å effektivisere og det å skape bedre kunde tilbud.

Fakta om Jotun
Skjermbilde.JPG

9 800 ansatte 

Etablert i Sandefjord 1926

Virksomhet i 100 land

Et av Norges største internasjonale selskaper.  

Har fortsatt sitt hovedkontor i Sandefjord.

– Vi har økt salget allerede!

Før samarbeidet med studentene ved Gokstad Akademiet hadde ikke Servicegutta drevet med markedsføring. Nå opplever de allerede synlige effekter av samarbeidet.

Vi har tatt en prat med Torgeir Larsen, daglig leder i Servicegutta AS, bedriften som gjør det meste du trenger hjelp til ved flytting.

Hvorfor valgte dere å samarbeide med studentene fra Gokstad Akademiet?

Gründeriet kom til oss med en forespørsel om vi kunne tenke oss å være med på et prosjekt med Gokstad Akademiet. I vårt tilfelle gikk prosjektet ut på at studentene skulle få bruke kompetansen de har fått i salg og markedsføring, i virkeligheten. Jeg syntes det virket spennende fordi vi ikke har drevet med markedsføring tidligere, eller vært noe sterke på sosiale medier. Prosjektet med studentene ga oss en mulighet til å se på løsninger i det feltet, som vi ikke kunne si nei til.

Hvilke oppgaver gir dere studentene?

– Studentene har fått ganske frie tøyler til å gjøre det de er best på. Sammen med dem har vi gått gjennom en hel prosess i markedsføringen. Fra målgruppeutvelgelse til å følge en kampanje i Google ads, via Google analytics. I tillegg har de satt opp et CRM-system, hvor de også har laget et nyhetsbrev som hører til. Den relasjonen med studentene og Gokstad Akademiet er noe vi vil holde fast ved og fortsette med til høsten. Får vil til det blir nok neste steg å jobbe videre med nettsiden og de ideene studentene allerede har kommet med til den.

DSC09574.jpg

Hvilke egenskaper ser dere etter når dere tar inn studenter?

– De må være interessert i det de driver med, ha lyst til å lære nye ting, og være arbeidsomme og kreative. Disse kvalitetene har de alle sammen. Studentene har kommet med mange fine forslag som vi aldri hadde tenkt på selv, og som vi ser effekten av allerede.

Hvilken verdi mener du studentene tilfører bedriften?

– De har gitt oss mye inspirasjon til hva vi kan gjøre videre. Gjennom hele vår felles prosess har bedriften også fått en ny dimensjon vi ikke hadde tidligere. Jeg vil si det er en vinn-vinn-situasjon fordi vi også lærer så mye fra dem. Vi har allerede økt salg etter de tiltakene studentene har vært med på å gjennomføre!

Er det muligheter for fast ansettelse for studentene?

– I og med at det er såpass nytt for oss som bedrift å drive salg og markedsføring på denne måten, har vi sett på muligheten for å få med en av dem videre. Jeg syntes de var så flinke, og brakte så mye nytt til bedriften. Det er absolutt en mulighet vi har sett mye på.

Har du tips til andre bedrifter som ønsker å gjøre det samme?

– La studentene slippe til, ikke vær redd for nye ideer og det de har å komme med. Jeg har latt dem slippe til på de arenaene hvor det har vært mulig, og sett at det har fungert. Det viktigste er å la dem få gjøre det de er interessert i og gode til.

– Det er jo gull verdt for både oss og studentene vi jobber med!

Protid fikk et skikkelig digitalt løft, da studentene ved Gokstad Akademiet hjalp de med å bygge en helt ny hjemmeside!

Vi har snakket med urmaker Trond Næss som er daglig leder på Protid AS.

Hvorfor valgte dere å ta inn studenter fra Gokstad Akademiet?

– Vi har jobbet med å utforme et digitalt uttrykk og nye nettsider i mange år, og pleide å bruke en annen leverandør. Da vi bestemte oss for å satse fullt på nettbutikk, fant vi ut at vi ønsket å finne nye samarbeidspartnere. Det var egentlig litt tilfeldig at jeg fikk vite om Gokstad Akademiet i en samtale med en venn, og jeg tenkte det ville være spennende å få inn noen som tenker litt nytt – og det var det så absolutt! Etter første møte satte vi i gang, og studentene har vært en veldig god hjelp med å ferdigstille hjemmesiden, som nå er blitt utrolig fin. Det har vært et fruktbart samarbeid for både oss og studentene.

Hvilke oppgaver gir dere studentene?

– Studentene fikk to forskjellige caser. I første runde skulle de både analysere nettsidene vi hadde, og de vi var i gang med å utforme. Deretter skulle de komme med innspill til hva vi kunne gjøre videre. De fikk identifisere målgruppene våre, fastsette kommunikasjonsmål, utføre kommunikasjon, velge hvilke kanaler vi skulle bruke og hvordan vi skulle bruke dem. Vi hadde mange grupper som kom med mange bra innspill og omfattende besvarelser. Jeg viste til og med oppgavene deres til en tidligere markedsføringslærer, som ble imponert over hva han så. De hadde virkelig lagt sjela si i det, og det var veldig gøy å se!

Hvilke egenskaper ser dere etter når dere tar inn studenter?

– En god innstilling er viktig, og at vi ser at de virkelig ønsker å jobbe med oss. Vi merket raskt at studentene virkelig hadde lagt sjela si i arbeidet, og ikke bare valgt den enkleste veien. De hadde satt seg inn i et marked de ikke kunne så godt fra før, og det er en egenskap som er veldig god å ha i alle mulige settinger. Studentene kom både med forslag til løsninger og konstruktiv kritikk.

Hvilken verdi mener du studentene tilfører bedriften?

 – Først og fremst så har studentene friske øyne. Mange av dem har jo vokst opp med det digitale, og har et helt annet syn på hvordan du bør kommunisere digitalt enn for eksempel jeg har. Studentene kom med mange innspill vi aldri hadde tenkt på før, og det er en kjempegod hjelp. Vi har allerede gjort en del endringer på hvordan vi har lagt opp protid.no etter tilbakemeldinger fra dem. For eksempel var det en student som mente at vi bør legge opp informasjonen etter ulike merker, og hvilke butikker i kjeden som fører det merket. Dette gjorde vi med en gang, og det synes studentene var moro!

Er det muligheter for faste ansettelser for studentene?

 – Jeg vet at OWUP, som er markedsføringsbyrået vi jobber med, har ansatt en av studentene til etter endt utdanning. Dette programmet åpner opp for mange muligheter både for studentene, og for oss bedriftseiere. Jeg mener at Gokstad Akademiet treffer riktig ved å ha en sånn skole i Sandefjord, fordi det er mange bedrifter som trenger hjelp. Særlig når det gjelder digital markedsføring. Vi har spurt om vi kan få lov til å fortsette samarbeidet fremover også, og det kommer vi til å gjøre. Det er jo gull verdt for både oss og studentene vi jobber med!

Har du tips til andre bedrifter som ønsker å gjøre det samme?

Stol på studentene og gi dem frihet og mulighet til å gjøre ting på sin måte – frie tøyler leder til kreative løsninger. Jeg er virkelig positivt overrasket over hvor flinke og løsningsorienterte studentene er, og hvor god jobb de har gjort!

– Jeg har stor tro på et samarbeid med studentene ved Gokstad Akademiet

Det er knapp tilgang på arbeidssøkere med riktig kompetanse innen markedsføring og teknologi i Sandefjord, forteller markedssjef Stian Larsen i Fjellsport AS. Nå er han spent på hva elevene ved Gokstad Akademiet kan gjøre for næringslivet og byen.

Hvorfor er Gokstad Akademiet viktig for bedriftene i Sandefjord?

– Gokstad Akademiet er spennende og viktig både for det lokale næringslivet og for byen generelt. En viktig faktor utpeker seg: rollen deres i rekruttering av flinke folk. I dag er det knapp tilgang på arbeidssøkere som har riktig kompetanse innen fag som markedsføring og teknologi. På Fjellsport vil behovet for folk med denne kompetansen øke i fremtiden, og da er det trygt å vite at vi har Gokstad Akademiet i vår egen by. De blir en viktig del av løsningen ved å utdanne studenter i fag hvor etterspørselen er større enn tilbudet. Jeg er sikker på at en tett og god dialog mellom Gokstad Akademiet og det lokale næringslivet vil sikre at Fjellsport og andre bedrifter med den samme utfordringen står sterkere i kampen om å trekke flinke folk til Sandefjord.

Hvilke utfordringer ønsker dere at studentene skal hjelpe dere med?   

– Vi har kilometer-lange lister med morsomme ideer og ting vi ønsker å ta fatt på. Blant annet utvikling og konkrete forbedringer i våre nettbutikker. For å gjennomføre dette trenger vi flere flinke folk med riktig kompetanse. Her kan studentene spille en viktig rolle ved å komme opp med flere nye og gode ideer som gjør oss bedre.

Hvilke oppgaver vil dere gi studentene?

– Det vil variere ut fra hvilken studieretning de har, og i hvilken avdeling de er i praksis hos oss. Generelt vil det i hovedsak være aktuelle og spennende oppgaver knyttet til vår daglige drift og utfordringer.

Hvilke egenskaper hos praktikanter er viktige for dere som bedrift?

– Man kommer langt med nysgjerrighet og gjennomføringsevne. Det er en meget god kombinasjon.

Hva mener dere skal til for at et samarbeid mellom studentene og bedriften blir vellykket?

– Vi tror det blir viktig å legge opp til et langsiktig løp og sette forventninger sammen. Da kan det bli både givende og gøy for begge parter.

Er det muligheter for faste ansettelser for studentene?

– Ja, er det korte svaret. Så vil det naturligvis variere ut fra behov og erfaringer vi gjør oss sammen.

Hva kan bedriften lære av studentene og hvilken verdi mener du de vil tilføre bedriften?

– Antakelig veldig mye! Det kan være fordeler ved å hoppe på oppgaver med et «åpent sinn», og bli med i en prosess med nye tanker som ennå ikke er formet for mye av et miljø. Studenter er også trent på å tilegne seg ny kompetanse og kunnskap på en rask og effektiv måte, noe som stadig blir viktigere for oss alle. I tillegg kan vi nok enkelte ganger ha godt av å bli påminnet om at det finnes smarte, enkle løsninger på kompliserte problemstillinger.

– Studentene skaper kompetanse på både egne og bedriftenes premisser

Christine Stålnacke er CMO i Blush.no, Nordicfeel og Eleven. Hun er full av lovord om Gokstad Akademiet og studentene som går der og snakker varmt om samarbeidet deres med nettbutikken Blush.no.

Hvorfor er Gokstad Akademiet viktig for bedriftene i Sandefjord?

 – Det er flere ting, først og fremst blir det flere kompetente mennesker å få tak i nærområdet. De satser tungt på markedsføring og netthandel, som er veldig tilpasset nærområdet. Sandefjord er jo blitt et lite sentrum for netthandel, med alle nettbutikker som holder til i området her. De har møtt et behov, både for bedriftene men også for byens utvikling.

Det er også veldig bra at man får en utdanningsmulighet i Sandefjord, for det gjør jo byen relevant for en ny aldersgruppe. De fleste må ofte flytte bort for å ta utdanning, nå er ikke det lenger tilfelle.

Hvilke utfordringer har dere, som studentene kan hjelpe med?

 – Det å få samarbeide med studenter tilfører bedriften ofte mye energi. Det er veldig verdifullt å få et blikk fra noen som ikke jobber med det vi gjør til vanlig. En ny vinkel kan gi løsninger som vi selv ikke hadde klart å komme med alene. Det gjør det ekstra spennende for oss når vi skal forelese på skolen. Vi gir gjerne foredrag sammen med praktiske caser, tilpasset vår bedrift, og det er masse inspirerende svar og løsninger fra elevene.

På hvilken måte utfordrer dere studentene?

 – Vi har stilt opp med foredrag og undervisning. Som en del av det gir vi noen praktiske oppgaver i etterkant, som jo i hovedsak er ment for studentene, men vi opplever at vi også får mye ut av det.

Hvilke egenskaper hos praktikanter er viktige for dere som bedrift?

 – Vi setter veldig pris på nysgjerrighet og initiativrike mennesker. Fleksible må de også være, det skjer jo veldig mange plutselige endringer nå for tiden. Så hvis studentene er åpne og deler sine tanker så gjør de seg nok litt ekstra bemerket. Studentene har et veldig stort spenn, med tanke på alder og tidligere kompetanse. Noen har bygget på en bachelorgrad de har fra før, eller har jobbet som håndverker i mange år. Det gir et spennende mangfold. Vi opplever det som veldig nyttig med feedback fra dem.

Hva mener du skal til for at et samarbeid mellom studentene og bedriften blir vellykket?

 – Jeg tror det har veldig mye å si hvordan Gokstad Akademiet involverer bedriftene, slik at vi kan komme inn på riktig nivå i utdanningsløpet. Da kan vi lage relevante caser og foredrag. Vi opplever at det skapes en veldig fruktbar diskusjon når vi får dele våre erfaringer.

Er det muligheter for faste ansettelser for studentene?

 – Absolutt, vi ser jo på studentene som fremtidige arbeidstakere. Vi har allerede tatt inn en deltidsansatt fra Gokstad som jobber her nå ved siden av skolegangen. For vedkommende er det absolutt en mulighet for fast ansettelse etter endt skolegang, og det kan også gjelde flere i fremtiden.

Hva kan bedriften lære av studentene?

– Jeg tror vi kan lære mye. De er både kunder og de tar til seg kunnskap om faget, som gir dem et godt blikk i hva vi gjør bra og hva vi kan bli bedre på. Vi får mye god input på kundeopplevelsen, og de henger med på trender, som er spesielt relevant for oss.

Hva tenker du om Gokstad Akademiet sin rolle for nærområdet? 

– Jeg synes de gjør en kjempejobb på Gokstad Akademiet. De former utdanningsløpet på både studentene og bedriftene sine premisser. Det gir en god balanse. Tilbakemeldingene vi får fra studentene et at de trives veldig godt i miljøet på skolen, som jo også er veldig viktig. Det er et kvalitetstegn at de jobber veldig tett med flere bedrifter i området. 

– Dette er attraktiv kompetanse hos mange virksomheter

Anders Årstein Hansen, daglig leder i Easyweb, gleder seg over å få et forbedret kompetansemiljø i Sandefjord. Studentene fra Gokstad Akademiet kan bidra med nye tankesett og oppdatert kunnskap rett fra studiet. Årstein Hansen tror studentene og bedriften kan utvikle hverandre.

Hvorfor er Gokstad Akademiet viktig for bedriftene i Sandefjord? 

– Det er viktig for en del av bedriftene i Vestfold og Sandefjord å ha et studiemiljø rundt den type kompetanse som de lærer på Gokstad Akademiet. Dette er attraktiv kompetanse hos mange virksomheter, og det er kamp om de beste hodene, så det er veldig positivt at man får et sånt studiemiljø lokalt. Det gjør det også litt lettere å bli kjent med studentene, og studentene med oss. 

Hvilke utfordringer sitter dere på, som studentene kan hjelpe med? 

– I den bransjen her utvikler faget seg fort, og man må lære seg nye ting hele tiden. Er studentene sultne og oppdaterte er jeg sikker på at studenter kan hjelpe oss med nytt tankesett, ny teknologi, plattformer eller nye metoder å gjøre ting på.

Hvilke oppgaver vil dere gi studentene?

– Det er veldig variert. Innenfor utvikling skal man både være litt løsningsorientert samt kunne kode. Det finnes også flere typer utviklerområder, for eksempel front-end og back-end utviklere. Som digital markedsfører vil det være å jobbe frem en markedsstrategi, implementere den i ulike plattformer, følge opp, optimere og rapportere tilbake til kunde. I Easyweb har vi en økonomisk tilnærming til rapportering, så det blir også å vurdere lønnsomhet av for eksempel et digitalt markedsføringscase. 

Hvilke egenskaper hos praktikanter er viktige for dere som bedrift?  

– Det å ha et brennende engasjement for faget en holder på med og selvfølgelig kompetanse innen utvikling eller markedsføring er viktig for oss. En må tørre å feile samt være nysgjerrig på å teste nye ting. Det er viktig at man er strukturert og gjerne litt analytisk. Både i digital markedsføring og utvikling kan man aldri bli helt fornøyd, så en ting vi er opptatt av er å se på det man gjør med et kritisk blikk. Det kan være utfordrende, men på den måten kan man optimere hele tiden, og med det bli litt og litt bedre. Det tror jeg kan være et bra tips. Ellers ser vi gjerne etter hoder som generelt sett har god forretningsforståelse kombinert med sitt eget fagfelt.

Hvilken verdi mener du studentene vil tilføre bedriften? 

– Når det kommer inn nye krefter hos oss gir det ny giv og nytt tankesett, det tror jeg er veldig viktig. I en bedrift går man kanskje inn i en rutine og gjør det samme hele veien, men med ny input bidrar det positivt til bredere kunnskap. Det er også helt sikkert nye ting som yngre er flinkere til, eller mer oppdatert på, som kan tilføre selskapet ekstra verdi. 

Hva mener du skal til for at et samarbeid mellom studentene og bedriften blir vellykket?

– Det viktigste er at man har god kommunikasjon og ærlighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Da blir det lettere å dele de erfaringene arbeidsgiver har, arbeidstaker kan lære arbeidsgiver en del nye ting og på den måten få det beste ut av begge parter. 

Er det muligheter for faste ansettelser for studentene? 

– Det er det absolutt. Vi er alltid på jakt etter gode digitale hoder, derfor ønsker  at alle som brenner for digital markedsføring eller er opptatt av utvikling og gode løsninger, gjerne tar kontakt med oss!

Hva kan bedriften lære av studentene? 

– Jeg tror begge parter kan lære av hverandre. Nytt tankesett og oppdatert kunnskap rett fra studiet kan være med å hjelpe bedriften til å gjøre ting litt annerledes og tenke nytt. I dette feltet er det viktig med praktisk erfaring og jeg tror man må jobbe litt innenfor faget og få det litt i fingrene for å bli virkelig god. Så å gå rett fra skolebenken til å gjøre dette i praksis kan være veldig fin læring. Derfor tror jeg det er en kombinasjon, men at det er givende, lærerikt og bra å få inn nye digitale hoder i et miljø som Easyweb