– Studentene skaper kompetanse på både egne og bedriftenes premisser

Christine Stålnacke er CMO i Blush.no, Nordicfeel og Eleven. Hun er full av lovord om Gokstad Akademiet og studentene som går der og snakker varmt om samarbeidet deres med nettbutikken Blush.no.

Hvorfor er Gokstad Akademiet viktig for bedriftene i Sandefjord?

 – Det er flere ting, først og fremst blir det flere kompetente mennesker å få tak i nærområdet. De satser tungt på markedsføring og netthandel, som er veldig tilpasset nærområdet. Sandefjord er jo blitt et lite sentrum for netthandel, med alle nettbutikker som holder til i området her. De har møtt et behov, både for bedriftene men også for byens utvikling.

Det er også veldig bra at man får en utdanningsmulighet i Sandefjord, for det gjør jo byen relevant for en ny aldersgruppe. De fleste må ofte flytte bort for å ta utdanning, nå er ikke det lenger tilfelle.

Hvilke utfordringer har dere, som studentene kan hjelpe med?

 – Det å få samarbeide med studenter tilfører bedriften ofte mye energi. Det er veldig verdifullt å få et blikk fra noen som ikke jobber med det vi gjør til vanlig. En ny vinkel kan gi løsninger som vi selv ikke hadde klart å komme med alene. Det gjør det ekstra spennende for oss når vi skal forelese på skolen. Vi gir gjerne foredrag sammen med praktiske caser, tilpasset vår bedrift, og det er masse inspirerende svar og løsninger fra elevene.

På hvilken måte utfordrer dere studentene?

 – Vi har stilt opp med foredrag og undervisning. Som en del av det gir vi noen praktiske oppgaver i etterkant, som jo i hovedsak er ment for studentene, men vi opplever at vi også får mye ut av det.

Hvilke egenskaper hos praktikanter er viktige for dere som bedrift?

 – Vi setter veldig pris på nysgjerrighet og initiativrike mennesker. Fleksible må de også være, det skjer jo veldig mange plutselige endringer nå for tiden. Så hvis studentene er åpne og deler sine tanker så gjør de seg nok litt ekstra bemerket. Studentene har et veldig stort spenn, med tanke på alder og tidligere kompetanse. Noen har bygget på en bachelorgrad de har fra før, eller har jobbet som håndverker i mange år. Det gir et spennende mangfold. Vi opplever det som veldig nyttig med feedback fra dem.

Hva mener du skal til for at et samarbeid mellom studentene og bedriften blir vellykket?

 – Jeg tror det har veldig mye å si hvordan Gokstad Akademiet involverer bedriftene, slik at vi kan komme inn på riktig nivå i utdanningsløpet. Da kan vi lage relevante caser og foredrag. Vi opplever at det skapes en veldig fruktbar diskusjon når vi får dele våre erfaringer.

Er det muligheter for faste ansettelser for studentene?

 – Absolutt, vi ser jo på studentene som fremtidige arbeidstakere. Vi har allerede tatt inn en deltidsansatt fra Gokstad som jobber her nå ved siden av skolegangen. For vedkommende er det absolutt en mulighet for fast ansettelse etter endt skolegang, og det kan også gjelde flere i fremtiden.

Hva kan bedriften lære av studentene?

– Jeg tror vi kan lære mye. De er både kunder og de tar til seg kunnskap om faget, som gir dem et godt blikk i hva vi gjør bra og hva vi kan bli bedre på. Vi får mye god input på kundeopplevelsen, og de henger med på trender, som er spesielt relevant for oss.

Hva tenker du om Gokstad Akademiet sin rolle for nærområdet? 

– Jeg synes de gjør en kjempejobb på Gokstad Akademiet. De former utdanningsløpet på både studentene og bedriftene sine premisser. Det gir en god balanse. Tilbakemeldingene vi får fra studentene et at de trives veldig godt i miljøet på skolen, som jo også er veldig viktig. Det er et kvalitetstegn at de jobber veldig tett med flere bedrifter i området.