7 gode grunner til å velge fagskolen Gokstad Akademiet

Stappfulle lesesaler og trange auditorium er ikke utdanningsveien for alle. Fagskolen gir praktisk rettede utdanninger, ofte med mindre klasser, tette bånd til næringslivet og kortere vei til arbeid. Vurderer du fagskole har vi trukket frem syv gode grunner til hvorfor en praktisk utdanning ved Gokstad Akademiet kan være rett for deg!

1. Praktisk tilnærming til faget

Et av målene i fagskolen er at studentene skal være klar for å ta fatt på arbeidsoppgavene fra første dag ute i ny jobb. Derfor legger vi på Gokstad Akademiet opp til at studentene får teste ut ulike systemer og verktøy i undervisningen. Det er nettopp denne praktiske tilnærmingen som gjør opplæringsperioden kortere og Gokstad-studentene er attraktive i arbeidsmarkedet. 

2. Tett oppfølging fra lærere i mindre klasser

Ved å ha mindre klasser, kombinert med praksisnær undervisning, skaper vi nære og gode klasse- og læringsmiljøer på skolen vår. Lærerne har bedre tid med studenten og kan dekke det behovet den enkelte har for oppfølging og veiledning, uten at det går utover de andre studentene. Samtidig vil studentene gjennom gruppearbeid, caser og workshops, skape uvurderlige nettverk de vil ha nytte og glede av i fremtiden. 

Lurer du på hvordan det er å være student på Gokstad Akademiet? Her kan du lese om frontend- student Martine.

3. Engasjerte lærere fra bransjen

Lærere med oppdatert bransjekunnskap er nøkkelen til en god fagskole. Derfor har lærerne våre bakgrunn og erfaring fra bransjen de underviser i, og kan trekke paralleller mellom undervisningen og referanser fra næringslivet. Det er helt avgjørende for at studentene får førstehåndserfaringen, og den inngående kunnskapen om bransjen, som skal til for å lykkes. 

4. Tett på næringslivet

På Gokstad Akademiet drar vi god nytte av at vi kommer fra netthandelsbyen Sandefjord, og at vi har et yrende næringsliv rett utenfor lokalene våre. Lokale bedrifter, gründermiljøer og kjente bransjefolk er støtt og stadig innom for å gi oss oppgaver, holde workshops og dele noe av sine år med praktisk erfaring. Det kommer studentene til gode når de etter hvert skal ut i arbeidslivet, og kanskje er de en av bransjefolkene vi kaller på om noen år. 

5. Fokuser på ditt interesseområde


Med en fagskoleutdanning kan du spisse deg ennå mer inn på det området du brenner for, enn det som er mulig i en bachelor. Som student hos oss på Gokstad Akademiet har du rom og mulighet til å velge, også innenfor faget du studerer. Til forskjell fra en teoretisk bachelor vil ikke alle sitte igjen med den samme kompetansepakken. 

Det er mange tema vi er innom, og vi følger en fast læreplan, men studentene har i større grad frihet til å utforske fag og ferdigheter, for å finne eller føle akkurat det en brenner for selv. 

6. Behov i arbeidsmarkedet

En fagskoleutdanning har som formål å fylle kompetansehull vi som samfunn har. Det skal være praktisk rettede utdanninger hvor ferdighetene studenten har ved endt studie, skal speile det som faktisk skjer ute i en bedrift. Det er derfor vi legger til relevante kurs og sertifiseringer i våre studier, sånn at studenten slipper å ta disse før jobben landes, eller etter en har startet i jobben.

7. Raskt ut i jobb

Et fagskolestudie varer ett eller to år, og allerede her er veien til jobb kortere. Etter de to årene vil du som student sitte igjen med en kompetansepakke som passer dagens arbeidsmarked, og som gjør deg til en attraktiv kandidat innen ditt felt. I løpet av de to årene hos oss vil studentene kunne knytte nettverk i bransjen de skal ut i, ved at vi inviterer bransjefolk inn til oss, som igjen vil komme til sin rett den dagen studiet er over. 

Høres fagskoleutdanningen ut som noe for deg? Sjekk ut studietilbudet vårt her!