3 på gangen: Hvordan er det sosiale miljøet på campus?

Vi har stoppet noen av Gokstadstudentene på campus i Sandefjord og stilt dem ulike spørsmål om skolen og studentlivet, slik at høstens nye studenter kan bli litt bedre kjent med hverdagen på Gokstad Akademiet.

Colin, Digital markedsføring, 2. klasse

Det sosiale miljøet er veldig åpent og man får mulighet til å lære mer av andre. Det er forskjellige aldersgrupper – og da får man flere syn på det vi lærer her.

Yardena, Frontend-utvikling, 1. klasse

Det sosiale miljøet i klassen synes jeg er veldig bra! Vi har det veldig godt sammen og jeg føler alle er inkludert og blir sett og hørt. Jeg trives veldig!

Siv, Digital markedsføring, 1. klasse

Det sosiale miljøet på Gokstad Akademiet er helt fantastisk. Vi har en god og inkluderende klasse og jeg føler meg som en del av gjengen her. Vi blir egentlig litt skjemt bort av skolen med lunsjer. De er kjempegode.

NB! Frem til høsten 2023 har Gokstad Akademiet kun tilbudt undervisning på campus, hvilket gjør at de fleste studentene vi har snakket med i denne spalten har erfaring med fysisk oppmøte og undervisning på campus. Dette vil derfor prege svarene deres.

Skal du studere på nett, kan det likevel hende at du kan plukke opp noen gode tips og råd om studielivet generelt.